Úvod

Súčasné Zariadenie sociálnych služieb Jasoň začalo slúžiť občanom Spišskej Starej Vsi, regiónu Zamaguria a blízkeho okolia v oblasti sociálnych služieb od 01.03.1996 pod názvom Stanica opatrovateľskej služby pre starých a ťažko zdravotne postihnutých

Čítať viac ...

Poskytovanie sociálnych služieb

DSS a ŠZ
Cenník
Postup pri podávaní žiadosti

Čítať viac ...

Fotogaléria

Zo života v ZSS Jasoň

Čítať viac

Aktivizačné činnosti

Čítať viac ...

Elektronicky leták

Leták s informáciami o Zariadení sociálnych služieb Jasoň

Čítať viac ...

Naši partneri

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI A DODÁVATEĽMI

Čítať viac ...

Zariadenie sociálnych služieb Jasoň

Slov. nár. povstania 8/15

061 01 Spišská Stará Ves

+421 52 41 81 392

Sekretariat@zssjason-ssves.vucpo.sk

 

 

© 2017 ZSS Jasoň. All Rights Reserved.