Aktuality

 

MÁJ/2024

 

 

 

Naše zariadenie navštívil dňa 02.05.2024 pán dekan, aby vyslúžil sviatosť pokánia prijímateľom sociálnych služieb. Nasledovala svätá omša. V kázni nás povzbudzoval k neustálej láske k blížnym a tým, s ktorými denne trávime spoločné chvíle. Vyslovujeme mu Pán Boh mu zaplať.

 

 

 

Dňa 03.05.2024 sme využili slnečné počasie na vychádzky do záhrady. Okrem relaxu na lavičkách sme spoločne so sociálnou pracovníčkou besedovali o mesiaci máj – zvykoch a tradíciách. Na záver besedy sme si spoločne zaspievali májové piesne a stretnutie sme ukončili.

 

 

 

Dňa 09.05.2024 sa s prijímatelia sociálnych služieb stretli v spoločenskej miestnosti. Dôvodom stretnutia bol tréning pamäti pomocou hry Slová zázrakov, ktorá núti rozmýšľať nad dopĺňaním často jednoduchých slov do krížovky. Klientom to šlo skvelo, preto sa nám podarilo vylúštiť viac levelov a nakoniec sme stretnutie ukončili.

 

 

 

Dňa 10.05.2024 sa prijímatelia sociálnych služieb stretli v spoločenskej miestnosti. Dopoludnie využili na precvičovanie jemnej motoriky, motaním vlny, ukladaním gombíkov, štrikovaním, prekladaním listov papiera, písaním adries či skladaním puzzle. Každý klient podľa ľubovôle.

 

 

 

Dňa 15.05.2024 sme zablahoželali pani riaditeľke k jej narodeninám. Spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou sme zabezpečili nádhernú kyticu, plnú voňavých, živých kvetov a odovzdali sme ju spoločne s krásnymi blahoželaniami od prijímateľov sociálnych služieb. Potom sme sa pohostili výborným koláčikom, ktorý si pripravila pani riaditeľka. Ďakujeme a prajeme pevné zdravie a veľa úspechov v práci.

 

 

 

Dňa 16.05.2024 našich prijímateľov sociálnych služieb navštívili deti z tunajšej materskej školy. Vystúpili s milým programom na Deň matiek. Po vystúpení obdarovali deti z materskej školy každého prijímateľa sociálnej služby nádherným vyrobeným srdiečkom. Prijímatelia sociálnych služieb si zaspomínali aj na obdobie svojej mladosti. Ďakujeme za návštevu v našom zariadení predovšetkým pani učiteľkám a deťom z materskej školy Spišská Stará Ves.

 

 

 

Dňa 21.05.2024 sme si zaspomínali na stavanie májov. Spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb sme besedovali o tom, ako sa stavali máje v dobe, keď boli mladí a porovnávali ako to je dnes. Pozreli sme si stavanie májov v rôznych kútoch Slovenska na Youtube a potom sme stretnutie ukončili.

 

 

 

Dňa 23.05.2024 sme sa s prijímateľmi sociálnych služieb zišli v spoločenskej miestnosti. Urobili sme si hlasovú rozcvičku a spievali sme známe ľudové piesne. Potom jednotlivo klienti pripájali obľúbené piesne a tie sme zaspievali spoločne. Strávili sme spoločne veselé hudobné dopoludnie.

 

 

 

Dňa 30.05.2024 v dopoludňajších hodinách sme oslávili narodeniny našej klientky. Podľa priania prijímateľky sociálnej služby sme pripravili malé pohostenie a nechýbala ani hudba, spev a spoločný tanec s oslávenkyňou. Do ďalších rokov jej prajeme hlavne veľa zdravia.

 

 

 

Počas mesiaca sme opäť využívali slnečné dni na vychádzky do záhrady. Prijímatelia sociálnych služieb pobytom na čerstvom vzduchu podporujú tak svoju fyzickú kondíciu a zároveň i duševné zdravie.

 

 

APRÍL /2024

 

 

 

Dňa 03.04.2024 sme spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou trénovali našu pamäť. Riešili sme krížovky, osemsmerovky, hry na slovnú zásobu a Piknik slovo. Strávili sme spoločne aktívne, veselé dopoludnie.

 

 

 

Prijímatelia sociálnych služieb sa stretli dňa 04.04.2024 na filmovom dopoludní a sledovali dokumet o autizme a parkinsonovej chorobe. Po skončení dokumentu spoločne so sociálnou pracovníčkou diskutovali o tejto téme. Bolo to obohacujúce stretnutie s množstvom nových informácií.

 

 

 

Dňa 05.04.2024 sa v spoločenskej miestnosti uskutočnila narodeninová oslava. Pri tejto príležistosti klienti zablahoželali oslávenkyni a zaspievali slávnostné živijó. Potom nasledovalo sladké pohostenie od prijímateľky sociálnej služby. Ďakujeme a prajeme pevné zdravie do nastávajúcich dní.

 

 

 

Dňa 09.04.2024 prijal pozvanieNárast počtu starých ľudí prináša so sebou  i potrebu riešiť otázku  “Ako sa pokúsiť vo vzťahu k seniorom eliminovať v spoločnosti taký nežiaduci jav, akým je kriminalita?“ Konkrétne páchanie majetkovej trestnej činnosti, podvodov, krádeží, lúpeží, násilia páchaného na senioroch, ako i dopravnej nehodovosti,  na ktorej sa seniori podľa štatistických ukazovateľov podieľajú vo zvýšenej miere. Na tieto otázky nám prišiel odpovedať a prijal pozvanie kapitán p. Ženčúch. Prijímatelia sociálnych služieb so záujmom počúvali a živou diskusiou prejavili záujem na túto tému. Srdečne ďakujeme za odbornú prednášku.

 

 

 

Dňa 11.04.2024 sa prijímatelia sociálnych služieb rozlúčili so sociálnou pracnovničkou. Odovzdali jej krásnu kytičku kvetov a poďakovali za obetavú prácu v zariadení. Nasledovalo milé, sladké pohostenie.

 

 

 

Dňa 17.04.2024 sa klienti stretli v spoločenskej miestnosti, aby trénovali svoje pľúca. Pomocou dýchacich cvičení, ktoré pravidelne trénujú sa im lepšie rozpráva a pri pohybe lepšie dýcha.

 

 

 

Dňa 19.04.2024 Deň narcisov - sme s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou besedovali a diskutovali o tomto dni. Dozvedeli sme sa od kedy sa traduje a čo je liga proti rakovine.

 

 

 

Dňa 22.04.2024 sme sa spoločne so sociálnou pracovníčkou a prijímateľmi sociálnych služieb stretli v dopoludňajších hodinách na besede. Témou besedy bol Deň Zeme. Prečítali sme si zaujímavé články, ktoré sa zamýšľajú nad tým, ako sa staráme o našu Zem. Spoločne sme diskutovali o tejto téme a potom sme stretnutie ukončili.

 

 

 

V dopoludňajších hodinách dňa 25.04.2024 sme spoločne s prijímateľmi scoálnych služieb a sociálnou pracovníčkou hrali spoločenské hry. V malých skupinkách sme hrali karty, pexeso, človeče nehnevaj sa alebo sme skladali puzzle. Klienti prejavili svoju súťaživosť, no cvičili sa aj v trpezlivosti a kolektívnosti.

 

 

 

Dňa 26.04.2024 sme využili voľný čas na vystrihovanie jarných kartičiek, kvetov či srdiečok. Klienti si vyberali, čo komu sa hodí. Povystrihovali veľmi pekné obrázky či kvety, ktoré budú zdobiť parapety klientských izieb.

 

 

 

Každý deň pravidelne po raňajkách sa prijímatelia sociálnych služieb spoločne so sociálnou pracovníčkou modlia rannú modlitbu. V nej prosia o pomoc v ťažkostiach a ochranu Panny Márie po celý deň. Potom sa prijímatelia sociálnych služieb rozídu.

 

MAREC/2024

 

Dňa 07.03.2024 si prijímatelia sociálnych služieb vo výtvarnom okienku pripomenuli techniku kreslenia. Vymaľovali kraslice, ktoré budú počas Veľkonočných sviatkov zdobiť okná nášho zariadenia.

 

Medzinárodný deň žien teda 08.03.2024 si prijímatelia sociálnych služieb navzájom vzdali úctu prostredníctvom aktivity. Hľadali na sebe a druhých dobré vlastnosti a nahlas ich pomenovali. Vážme si nielen ženy, ale aj jeden druhého. Na konci nechýbalo sladké potešenie.

 

Od 11.03.2024 do 15.03.2024 sa konal Týždeň mozgu. Každý deň sa niesol v inom štýle.

Pondelok – pamäťové cvičenie zamerané na čas

Utorok – filmové dopoludnie na tému mozog a jeho fungovanie

Streda – aktivita zameraná na trening prepojenia mozgu s jemnou motorikou

Štvrtok - prednáška žiakov gymnázia a pána učiteľa Čupku + prezentácia mekiet mozgu

Piatok – reminiscenčné posedenie na tému Veľká noc – zvyky a tradície dnes a kedysi

 

20.03.2024 pri príležitosti mesiaca marec – mesiac kníh prijímatelia sociálnych služieb navštívili knižnicu mesta Spišská Stará Ves. V príjemnej atmosfére si posedeli, vypili čaj, kávu a prečítali literatúru ktorá ich zaujímala.

 

22.03.2024 prijímatelia sociálnych služieb v rámci výtvrného okienka tvorili veľkonočnú výzdobu. Kraslice, barančeky, kohútiky či sliepočky, celé naše zariadenie ožilo jarou.

 

26.03.2024 sa v zariadení konala svätá predveľkonočná omša spojená so svätou spoveďou. Srdečne Pán Boh zaplať pánovi dekonovi Garajovi, že si našiel v tomto sviatočnom období čas na naších prijímateľov socálnych služieb.

 

27.03.2024 sme sa zišli v spoločenskej miestnosti a prostredníctvom dokumentárneho filmu si pripomenuli Veľkonočné tradície naprieč Slovenskom.

 

FEBRUÁR/2024

 

01.02.2024 sa konala prvopiatková svätá omša za prítomnosti prijímateľov sociálnych služieb a personálu ZSS Jasoň. Vyslovujeme Pán Boh zaplať pánovi dekanovi.

 

05.02.2024 sa konal turnaj v kartovej hre žolík. Za jedným stolom hrali 5 hráči, Prijímatelia sociálnych služieb tak v sebe prebudili športového ducha.

 

07.02.2024 zasadala stravovacia komisia, na ktorej sa prijímatelia sociálnych služieb oboznámili s novým nariadením z Prešovského samosprávneho kraja.

 

13.02.2024 sa konal Karneval. Každý z prijímateľov sociálnych služieb bol prezlečený za masku. Nechýbala nám tombola, súťaže, hudba a vynikajúce tradičné šišky. Ako bonus si každý prijímateľ sociálnych služieb vylosoval žreb a mal tak možnosť vyhrať istú sumu, štyrom prialo šťastie a vyhrali.

 

20.02.2024 sa prijímatelia sociálnych služieb zúčastnili na dychovom cvičení. Precvičili si pľúca, bránicu, ale aj brušné svalstvo.

 

V tomto mimoriadne teplom mesiaci sme to využili a praktizovali prechádzky na čerstvom vzduchu.

 

JANUÁR/2024

 

Vo vianočnom období sme si pripomenuli 04.01.2024 prostredníctvom dokumentu tradície, ktoré sa praktizovali počas Vianoc.

 

Dňa 05.01.2024 sme Nový rok začali slávením svätej omše. Poďakovali sme sa za minulý rok a vyslovili prosby do nasledujúceho roku.

 

09.01.2024 po sviatkoch Troch kráľov nastal čas na upratovanie vianočnej výzdoby. Spoločne s prijímateľmi sme zabalili vianočný stromček a poukladali výzdoby na svoje miesta v skrini.

 

12.01.2024 si pre nás sociálna pracovníčka pripravila kvíz, boli tam otázky z nášho regiónu, fotografie známych osôb, budov. Prijímatelia sociálnych služieb hľadali význam starých slov, ale aj tipovali čo znamenajú tie nové.

 

Dňa 17.01.2024 si prijímatelia socalnych služieb precvičili pamäťové bunky cez pamäťové cvičenie. Hľadali v cvičeniach zvieratá, dopĺňali vety, či slová.

 

Keďže nás pamäťové cvičenie veľmi bavilo, zopakovali sme si ho aj 23.01.2024, ale cez stravovanie, jedlo a suroviny v kuchyni.

 

Každé ráno sa v jedálni po raňajkách modlievame rannú modlitbu.

 

Počas januára sa v zariadení konali tri oslavy narodenín troch prijímateliek. Ďakujeme im aj rodinným príslušníkom za pohostenie a prajeme im hlavne pevné zdravie.

 

DECEMBER/2023

 

5.12.2023 bol najvyšší čas pripraviť sa na príchod sv. Mikuláša. Spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb sme vyzdobili vianočný stromček a popri tom hrali vianočné pesničky. Zrazu naše zariadenie ožilo vianočnou atmosféru.

 

Pred príchodom sv. Mikuláša prijímatelia sociálnych služieb vpísali svoje priania do srdiečok, ktoré sme odovzdali žiakom gymnázia Spišská Stará Ves. Dňa 6.12.2023 k nám sv. Mikuláš naozaj prišiel v sprievode dvoch anjelov a dvoch čertov a obdaroval nás štedrými darmi. Každý z nich si našiel svoje prianie a nielen to, mnoho iných a hodnotných darov. Vyslovujeme žiakom a všetkým darcom srdečné Pán Boh zaplať.

 

12.12.2023 zažili prijímatelia sociálnych služieb Jasoň pookrenie na duši. Navštívili nás s krásnym programom študenti Gymnázia Spišská Stará Ves. Pripravili si pásmo s básňami a symbolikou horiacich sviec, ktoré zhasli, no nádej ich späť zažala. Zaspievali nám vianočné piesne v sprievode huslí, harmoniky a ukulele. Ďakujeme študentom a pani učiteľke Vnenčákovej.

 

14.12.2023 každoročne pred Vianocami sa premení zariadenie na vianočnú pekáreň. Nebolo tomu inak ani v tento predvianočný čas. Vyhrnuli sme si rukávy a napiekli sladké a chutné medovníčky, ktoré sme ozdobili lentilkami.

 

31.12.2023 sa netradične konala štedrovečerná večera, ktorá sa kvôli covid epidémií v zariadení presunula na silvester. Nič nám ale nechýbalo, vynahradili sme si to bohatými darmi od organizácie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok a darmi od pravoslávnych veriacich z Popradu. Srdečne ďakujeme všetkým.

 

NOVEMBER/2023

 

Dňa 03.11.2023 sme si v spoločenskej miestnosti za prítomnosti prijímateľov sociálnych služieb v pietnej atmosfére s horiacou sviecou pripomenuli spomienku zosnulých. Veríme, že naša úprimná modlitba bola vypočutá.

 

07.11.2023 o 10:30 hodine dostali zabrať mozgové bunky. Za pomoci sociálnej pracovníčky sa riešili hlavolamy, osemsmerovky, krížovky a rôzne blúdiská. Naši prijímatelia veľmi milo prekvapili svojou šikovnosťou.

 

23.11.2023 začala príprava na prichádzajúce Vianočné obdobie. Nelenilo sa nám, zobrali sme nožnice a z papiera vyčarovali výzdobu, ktorá zdobí okná nášho zariadenia.

 

Dňa 28.11.2023 nás svojou prítomnosťou poctili študenti II. ročníka Gymnázia Spišská Stará Ves. Spoločnými silami sme vytvorili adventný veniec, ktorý nám symbolizuje toto vzácne obdobie a pripomína blížiace sa Božie narodenie.

 

30.11.2023 o 9:00 hodine ako býva zvykom - koncom mesiaca, nadišla chvíľa zmierenia – sv. spovede a následne sv. omša pod vedením pána dekana Garaja, za čo vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

 

 

 

 

OKTÓBER/2023

 

 

 

 

Prvopiatková sv. omša

 

Aj tento mesiac nás navštívil pán dekan a to dňa 04.10.2023, aby vyslúžil duchovnú službu pre klientov v zariadení. V kázni nás povzbudzoval, aby sme svoje ťažkosti, problémy predkladali Bohu a snažili sa o dobro vo svojom okolí. Srdečne ďakujeme za všetky povzbudivé slová.

 

Výtvarné okienko

 

Dňa 10.10.2023 prijímatelia sociálnych služieb vyfarbovali ovocie a zeleninu. Popritom diskutovali, aké ovocie či zeleninu obľubujú. Sociálna pracovníčka im čítala o zdravom životnom štýle a dôležitosti ovocia a zeleniny v každodennom jedálničku.

 

Literárne okienko

 

Praďte, praďte pradulienky, bola téma stretnutia prijímateľov sociálnych služieb a sociálnej pracovníčky dňa 13.10.2023. Potom sa rozbehla diskusia a klienti rozprávali svoje zážitky z mladosti. Potom sme stretnutie ukončili.

 

Pravidelné vychádzky do záhrady

 

Ak nám počasie dovolí, radi využívame posedenia v našej záhrade. Za prítomnosti sociálnej pracovníčky si čítame zaujímavosti, alebo len tak diskutujeme na rôzne témy, ktoré nás tešia, či trápia.

 

Október mesiac úcty k starším

 

Dňa 26.10.2023 sme v našom zariadení privítali deti zo školskej družiny zo Spišskej Starej Vsi. Mali pre prijímateľov sociálnych služieb nacvičený bohatý program, ktorý nás zahrial pri srdci. Pripravili si básne, spev v sprievode harmoniky, tanečné vystúpenie a pre každého prijímateľa sociálnej služby malý vlastnoručne vytvorený darček. Veľké ďakujem patrí pani učiteľkám aj žiakom.

 

Svätá omša pred prvým piatkom

 

Dňa 30.10.2023 navštívil naše zariadenie opäť pán dekan a vyslúžil duchovné sviatosti klientom. Po sviatostnej spovedi nasledovala svätá omša. V homílii nás pán dekan povzbudzoval, aby sme zachovali v sebe ľudskosť k blížnym, ku ktorej nás povzbudzuje aj Pán Ježiš. Ďakujeme za duchovnú službu a všetky povzbudenia.

 

Filmové dopoludnie

 

Každý rok nás potešia žiaci zo Spišskej Belej, ktorí pre našich prijímateľov sociálnych služieb vytvoria film s posolstvom úcty k starším, chorým a slabším. Zišli sme sa preto v spoločenskej miestnosti dňa 31.10.2023 a sledovali sme krásne video, ktoré nás potešilo, povzbudilo a dodalo nám sily a optimizmus do nastávajúcich dní. Ďakujeme Mgr. B. Gotzmannovej, PhDr. P. Džerengovej a žiakom zo ZŠ M. R. Štefánika zo Spišskej Belej.

 

 

SEPTEMBER/2023

 

 

 

Prvopiatková sv. spoveď a sv. omša

 

Dňa 04.09.2023 nás opäť navštívil pán dekan, aby vyslúžil duchovné sviatosti prijímateľom sociálnych služieb. Klienti sa v tichosti pripravovali na toto duchovné stretnutie. Ďakujeme za duchovnú službu v zariadení.

 

Spev ľudových piesní s klientmi

 

Dňa 07.09.2023 sme sa opäť stretli pri nácviku ľudových piesní. Začali sme hlasovou rozcvičkou. Potom sme si prečítali slohu po slohe, aby sa nám jednoduchšie zapamätávali jednotlivé slová piesne. Nakoniec sme si ľudovú pieseň opakovali viackrát za sebou dookola, kým to bolo potrebné. Stretnutie sme v pohodovej nálade ukončili.

 

Literárne okienko

 

Dňa 11.09.2023 sme sa zišli v spoločenskej miestnosti. Čítali sme si opäť z knihy Slovenský rok od Kataríny Nádaskej.

 

Letné cvičenie na záhrade

 

Dňa 12.09.2023 sme sa zišli v areáli zariadenia spolu s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou. Začali sme rozcvičkou hlavy, rúk, prstov, nôh v sede. Na záver cvičenia sme sa poprechádzali po záhrade.

 

Modlitba pri kaplnke

 

Dňa 15.09.2023 sme využili pekné počasie a zašli sme do vonkajšieho areálu pomodliť sa ku kaplnke Sedembolestnej Panny Márie z príležitosti sviatku. Potom sme si zaspievali aj mariánske piesne a stretnutie sme ukončili.

 

Odpustová slávnosť

 

Dňa 20.09.2023 sa uskutočnila slávnostná odpustová slávnosť v našom zariadení. Z príležitosti posviacky kaplnky Sedembolestnej Panny Márie. Pozvanie prijal aj svätú omšu slúžil pán dekan Garaj. V kázni nám pripomenul, aby sme statočne niesli svoje bolesti, trápenia či kríže ako Panna Mária. Po skončení liturgie nasledovalo slávnostné agapé.

 

Modlitba k sv. Šarbelovi

 

Dňa 22.09.2023 sme sa stretli s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou pri modlitbe k sv. Šarbelovi. Každý mesiac v tento deň sa k nemu modlíme a prosíme ho o ochranu a pomoc v každodennom živote.

 

 

 

AUGUST/2023

 

 

 

Letná vychádzka s klientmi

 

Dňa 02.08.2023 sme využili krásne slnečné letné počasie a vybrali sme sa spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a personálom v službe na letnú vychádzku. Tunajší klienti si pripomenuli mesto Spišská Stará Ves

 

 

Svätá omša a svätá spoveď

 

Dňa 03.08.2023 sme sa zúčastnili prvopiatkovej svätej omše, väčšina aj svätej spovede.. spovede. Pán dekan v kázni nás povzbudil, aby sme rozprestreli siete, siete lásky k blížnemu, dobroprajnosti, pozornosti.Ďakujeme za všetky povzbudivé slová.

 

 

Spoločenské hry s klientmi

 

Dňa 07.08.2023 sme strávilli príjmene dopoludnie, v ktorom sme si precvičíli trpezlivosť, pamäť, spoločne sme sa zasmiali a zahrali aj kartové hry, či človeče nehnevaj sa a pexeso.

 

 

 

Pamäťové cvičenia s klientmi

 

Dňa 17.08.2023 sme si v spoločenskej miestnosti precvičíli pamäť cvičeniami zameranými na pozornosť, synonymá, antonymá. Poniektorí hravo vylúštili maľované krížovky.

 

Vychádzky do záhrady

 

15.08.2023 sa spojilo krásne slnečné počasie s prechádzkou do záhrady, kde sme skontrolovali úrodou v našom sklenníku. Posedeli sme si v altánku v príjemnom tieni a jeden druhého potešili prijemným odkazom, ktorý sme si so sebou dniesli z minulosti.

 

 

 

Modlitba k sv. Šarbelovi.

 

Dňa 22.08.2023 sme spojili svoje modlitby do jednej spoločnej k sv. Šarbelovi. Vyporosovali sme milosti pre nás - prijímateľov sociálnchy služieb, ale aj pre zosnulých.

 

 

JÚL/2023

 

Prvopiatková sv. omša

 

Začiatkom mesiaca nás navštívil opäť pán dekan a to dňa 06.07.2023. Vyslúžil duchovné sviatosti našim prijímateľom sociálnych služieb. Sme vďační pánu dekanovi za každú duchovnú službu v zariadení.

 

Letné cvičenie s klientmi

 

Aj tento letný mesiac dňa 10.07.2023 sme využili na letné cvičenie v areáli nášho zariadenia. Prijímatelia sociálnych služieb si zacvičili spoločne so sociálnou pracovníčkou a službukonajúcim personálom. Rozhýbali sme celé telo a pripojili sme aj prechádzky po nádhernej záhrade. S veselou a dobrou náladou sme potom cvičenie ukončili.

 

Spoločenské hry s klientmi

 

Dňa 13.07.2023 sme sa zišli v spoločenskej miestnosti, aby sme si zahrali spoločenské hry, karty a súťažili medzi sebou. Keďže bolo upršané počasie a nedalo sa ísť von, tak sme využili túto príležitosť. Rozdelili sme sa po skupinkách, každý sa zapojil do tej hry, ktorú má v obľube.

 

Spev a tanec s klientmi

 

Tento deň sme sa opäť stretli v spoločenskej miestnosti spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou. Sociálna pracovníčka pripravila texty ľudových piesní a učili sme sa ich naspamäť. Šlo nám to výborne a potom sme si veselo spievali nové aj obľúbené ľudové piesne.

 

Blahoželanie k narodeninám

 

Dňa 14.07.2023 sme blahoželali našej prijímateľke sociálnej služby, ktorá v tento deň oslavovala narodeniny. Zaspievali sme jej a zaželali veľa zdravia a spokojnosti do ďalších dní.

 

Modlitba s klientmi

 

Dňa 22.07.2023 sme opäť s prijímateľmi sociálnej služby a sociálnou pracovníčkou venovali modlitbe k sv. Šarbelovi. Pripomenuli sme si jeho životopis, zázraky i posolstvá tohto svätca.

 

Literárne dopoludnie

 

Dňa 25.07.2023 sme sa spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou zišli v areáli zariadenia na literárnom dopoludní. Čítali sme si z knihy Kataríny Nádaskej Slovenský rok. O ľudových zvykoch: Leto dozrelo do plnosti a s ním aj ovocie. Potom sa rozbehla diskusia a prijímatelia sociálnych služieb aktívne pripájali svoje zážitky a skúsenosti. Vypočuli sme si všakovaté, veselé príhody. V takejto nálade sme stretnutie aj ukončili.

 

Výtvarné okienko

 

Dňa 31.07.2023 sme sa zišli na výtvarnom okienku. Prijímatelia sociálnych služieb spoločne so sociálnou pracovníčkou vystrihovali letné okenné dekorácie. Zapájali sme najmä jemnú motoriku a svoju pozornosť. Výsledkom sú rôzne výtvory aj keď nie sú vždy dokonalé, ale je to námaha, ktorá klientov najviac poteší.

 

 

JÚN/2023

 

Prvopiatková svätá omša

 

Dňa 01.06.2023 nás opäť navštívil pán dekan, aby vyslúžil sviatosti našim prijímateľom sociálnych služieb. Klienti sa v tichosti pripravovali k svätej spovedi. Po skončení spovede nasledovala svätá omša, v ktorej sa klienti aktívne zapájajú. Po skončení liturgie povzbudení Božím slovom sme sa pomaly rozišli.

 

Literárne dopoludnie

 

V druhý júnový deň za krásneho slnečného počasia, sme sa spolu s klientmi a sociálnou pracovníčkou vyšli do záhrady zariadenia. Relaxovali sme na slnku a čítali sme si o povestnej medardovej kvapke, ktorá je typická pre tento mesiac. Pripomenuli sme si, že mesiac jún je mesiacom prírody a zvierat. Spoločne sme diskutovali o danej téme a potom sme stretnutie ukončili.

 

Výtvarné okienko

 

Dňa 09.06.2023 sme sa zišli v spoločenskej miestnosti s prijímateľmi sociálnych služieb. Tentokrát sme vytvárali papierové darčeky a ozdoby na parapet. Klienti sa aktívne zapájali sa do vystrihovania, lepenia, farbenia a výsledok nenechal dlho čakať. Tešili sme sa z vlastných výtvorov, ktoré ďalej poslúžia na dekoráciu zariadenia.

 

Stravovacia komisia

 

Dňa 14.06.2023 sa uskutočnila s členmi komisie stretnutie. Prijímatelia sociálnych služieb majú priestor vyjadriť sa k stravovaniu, podať návrhy, námietky, alebo vyjadriť spokojnosť či pochvalu.

 

Letné cvičenie s klientmi

 

Dňa 20.06.2023 sme sa zišli s prijímateľmi sociálnych služieb v areáli zariadenia. Využili sme slnečné počasie na rozcvičku rúk, nôh, prechádzky po záhrade a loptové hry s klientmi. Klienti sa aktívne zapájali do rôznych cvičení a hier podľa výberu každého z nich. Strávili sme spoločne aktívne športové dopoludnie.

 

Pamäťové hry s klientmi

 

Dňa 21.06.2023 sme uskutočnili pamäťové hry s prijímateľmi sociálnych služieb, sociálnou pracovníčkou a dobrovoľníčkou. Okrem hier sme riešili zaujímavé, hudobné, historické, filmové kvízy. Strávili sme spoločne zábavné a náučné dopoludnie.

 

Modlitba k klientmi

 

Dňa 22.06.2023 sme sa s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou stretli opäť pri modlitbe k sv. Šarbelovi. Modlitby a litánie k tomuto svätcovi sme obetovali za všetkých prijímateľov sociálnych služieb a celý personál zariadenia.

 

 

MÁJ/2023

 

Svätá omša a sv. spoveď

 

Aj v tomto mesiaci dňa 04.05.2023 naše zariadenie navštívil pán dekan, aby vyslúžil duchovnú službu klientom. Po sv. spovedi nasledovala svätá omša. Vďačíme pánu dekanovi, že si pravidelne vyhradzuje čas, aby nielen vyslúžil sviatosti, ale aj povzbudil a potešil svojou prítomnosťou prijímateľov sociálnych služieb.

 

Jarné vychádzky do záhrady

 

Dňa 09.05.2023 sme spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb sociálnou pracovníčkou i opatrovateľkou uskutočnili vychádzku do areálu – záhrady zariadenia. Počasie bolo slnečné a tak sme mohli relaxovať na lavičke alebo prechádzať sa v parku a čerpať novú energiu pre svoje telo.

 

Blahoželanie k narodeninám

 

Dňa 12.05.2023 sme sa zišli spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb, sociálnou pracovníčkou a pani riaditeľkou, aby sme spoločne zablahoželali prijímateľke sociálnej služby k jej narodeninám. Po gratulácii rodiny pani riaditeľka zablahoželala oslávenkyni a obdarila ju sladkou pozornosťou. Nasledovali gratulácie prítomných klientov a zamestnancov. Zaspievali sme si veselé, ľudové piesne. Potom sme si spoločne posedeli a ponúkli sme sa z chutnej, narodeninovej torty. Srdečne ďakujeme.

 

Gratulácia pani riaditeľke

 

Dňa 16.05.2023 sme sa spoločne zišli s klientmi, aby sme zablahoželali pani riaditeľke k narodeninám. Zaznel príhovor od sociálnej pracovníčky a nádherná báseň k narodeninám od klientky. Potom klienti odovzdali nádhernú kyticu kvetov a sladkú pozornosť. Zaspievali sme spoločné narodeninové piesne. Pani riaditeľka si pripravila sladké občerstvenie, ktoré sme prijali. Srdečne ďakujeme.

 

Vystúpenie detí z materskej školy

 

Dňa 18.05.2023 nás navštívili deti z materskej školy, ktorí prišli potešiť našich klientov. Nasledovalo pásmo básničiek, pesničiek, ktoré si deti vopred nacvičili. Potom venovali klientom krásne ručne vyrobené srdiečka, kvetiny a pozdravy. Ďakujeme za deti, ktoré dokážu svojou prítomnosťou klientov veľmi potešiť.

 

Literárne dopoludnie

 

Dňa 25.05.2023 sme sa stretli s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou na literárnom dopoludní. Témou stretnutia bol sv. Urban, ktorého sviatok slávime v tento deň. Prečítali sme si o živote tohto svätca o zvykoch a tradíciách. Klienti si spomínali a živo diskutovali. Klienti pripájali svoje zážitky a spomienky o návšteve vinohradov v Pezinku či Taliansku. Potom sme stretnutie ukončili.

 

Výtvarné okienko

 

Dňa 29.05.2023 sme sa stretli v spoločenskej miestnosti. Rozdelili sme sa do skupiniek. Jedna skupinka maľovala jarné kvety a diskutovala o tom. Druhá skupina využila kinetický piesok a formičkami tvarovala rôzne stavby. Naplno sme využili vlastnú fantáziu a zároveň sme zapojili jemnú motoriku.

 

Blahoželanie k narodeninám

 

V tento predposledný deň mesiaca 30.05.2023 oslávila naša prijímateľka sociálnych služieb 65. narodeniny. Prispeli sme spolu s klientmi blahoželaním a osobnou gratuláciou klientov a zamestnancov. Nasledoval už tradičný spev „živijó“ a po ňom aj rezké ľudové piesne. Prijímateľka sociálnych služieb tiež obdarila sladkou pozornosťou všetkých prítomných. Prajeme jej veľa zdravia a spokojnosti v živote.

 

 

APRÍL/2023

 

Prvopiatková svätá omša

 

V tomto mesiaci nás dňa 03.04.2023 opäť navštívil pán dekan, aby vyslúžil svätú spoveď a svätú omšu klientom. Svätú omšu obetoval za všetkých klientov a zamestnancov nášho zariadenia. V kázni nás povzbudzoval, aby sme napriek mnohým ťažkostiam, prekážkam, ktoré život prináša držali spoločne klienti a zamestnanci, aby sme sa vzájomne podporovali jeden druhého. Za všetky slová srdečne ďakujeme.

 

Veľkonočné zdobenie

 

Dňa 04.04.2023 sme sa spoločne zišli v spoločenskej miestnosti, aby sme s klientmi a službukonajúcim personálom pripravili veľkonočnú výzdobu. Klienti sa s radosťou a ochotou pustili do práce. Zdobili a aranžovali tulipány do váz a kuriatka ozdobili krásnymi dekoračnými vajíčkami. Atmosféra bola výborná, klienti sa tešili zo svojej práce a cítili sme, že sa sviatky Veľkej noci sú za dverami.

 

Blahoželanie k narodeninám

 

Dňa 05.04.2023 sme blahoželali našej prijímateľke sociálnej služby k jej narodeninám. Zaspievali sme jej narodeninovú pieseň a pripojili sme aj básne od klientov. Potom sme ju obdarili sladkou pozornosťou a popriali jej veľa zdravia a spokojnosti do nastávajúcich dní.

 

Beseda s klientmi

 

Dňa 13.04.2023 sme sa stretli spoločne v spoločenskej miestnosti spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou. Čítali sme si z knihy Slovenský rok o ľudových zvykoch, obradoch vo veľkonočnom trojdní a veľkej noci.

 

Spev ľudových piesní

 

Dňa 14.04.2023 sme sa stretli spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou tentokrát pri speve piesní. Na úvod sme si dali hlasovú rozcvičku, aby sa nám ľahšie spievalo. Potom sme si zaspievali veselé ľudové piesne a trénovali sme aj nový text ľudovej piesne.

 

Pamäťové cvičenia s klientmi

 

Dňa 18.04.2023 sme s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou riešili pamäťové kvízy, doplňovali sme chýbajúce pranostiky, ľudové piesne. Záverom stretnutia sme si spoločne zaspievali a stretnutie sme ukončili.

 

Modlitba s klientmi

 

Dňa 21.04.2023 sme sa zišli v popoludňajších hodinách v spoločenskej miestnosti pri spoločnej modlitbe. Pomodlili sme sa litánie a modlitby k svätému Šarbelovi a modlitby pri obrázku tohto svätca. Prijímatelia sociálnych služieb sa pravidelne mesačne stretávajú na modlitbe a utiekajú sa k tomuto veľkému svätcovi.

 

Jarná vychádzka s klientmi

 

Po zimných a upršaných dňoch sme dňa 24.04.2023 uskutočnili vychádzky do záhrady načerpať energiu zo slnka. Počasie nám prialo a tak sme si vychutnávali tieto chvíle na čerstvom vzduchu. Využili sme aj dýchacie cvičenia, ktoré nám pomáhajú okysličovať náš mozog. Strávili sme spoločne ozdravné dopoludnie.

 

Výtvarné okienko

 

Dňa 25.04.2023 sme sa stretli spoločne na na výtvarnom okienku s prijímateľmi sociálnej služby a sociálnou pracovníčkou. Tentokrát prvá skupinka klientov kreslila alebo farbila jarné kvetiny a rastlíny. Druhá skupinka klientov využila modelovaciu hmotu a taktiež vytvárala jarné motívy. Potom sme si úlohy vymenili.

 

 

 

 

 

 

 

 

MAREC/2023

 

Prvopiatková svätá omša a sv. spoveď

 

Aj tento mesiac dňa 02.03.2023 naše zariadenie navštívil pán dekan, aby vyslúžil svätú spoveď a omšu. V kázni nás povzbudzoval, aby sme každú bolesť, trápenie či ťažkosť prenechávali Bohu, aby sme to riešili s nim a tak ľahšie zvládali aj ťažké situácie v našom živote. Srdečne ďakujeme za pravidelnú duchovnú starostlivosť.

 

Oslava MDŽ

 

Dňa 08.03.2023 sme sa stretli spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb v spoločenskej miestnosti, aby sme si pripomenuli sviatok MDŽ. Najskôr sme si pripomenuli históriu tohto sviatku a potom sme si pripomenuli ako sa tento sviatok oslavoval v minulosti. Klienti sa aktívne zapájali do besedy a porozprávali aj veselé zážitky z tohto sviatku. Na záver stretnutia sa klienti vzájomne obdarovali milou pamiatkou k tomuto sviatku.

 

Divadlo Popoluška

 

Dňa 10.03.2023 sme sa stretli v dopoludňajších hodinách v spoločenskej miestnosti a privítali sme divadlo pod vedením p. Frankovskej. Divadlo nieslo meno Popoluška. So zatajeným dychom sme sledovali nádherné scénky, ktoré predvádzali divadelníčky z tohto divadla. Záverom sme poďakovali všetkým účinkujúcim za nádherný kultúrny zážitok a popriali sme im veľa úspechov pri nacvičovaní ďalších divadiel.

 

Týždeň mozgu 2023

 

Počas celého týždňa od 13.3. - 17.03.2023 prebiehali v našom zariadení aktivity zamerané na podporu a aktivizáciu nášho mozgu. Okrem pamäťových cvičení absolvovali klienti rôzne pamäťové hry – pexeso, piknik slovo, utvor slová, rôzne hádanky i krížovky. Snažili sme sa každý deň naplno zapájať náš mozog, aby sme ho udržali čo najdlhšie v kondícii.

 

Modlitba s klientmi

 

Dňa 22.03.2023 sme sa opäť stretli spoločne pri modlitbe. Modlili sme sa litánie a rôzne modlitby k sv. Šarbelovi, prosili sme ho o zdravie klientov a celého personálu, za silu i trpezlivosť v nesení každodenných krížov. Potom sme stretnutie ukončili.

 

Výtvarné okienko

 

Dňa 27.03.2023 sme sa spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou stretli na výtvarnom okienku. Keďže sa pomaly blíži Veľká noc, pustili sme sa do vyrábania veľkonočných pohľadníc, zajačikov či kuriatok. Šlo nám to výborne a tešili sme sa z každého jedného výrobku.

 

Literárne dopoludnie

 

Dňa 28.03.2023 sme sa s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou spoločne stretli v spoločenskej miestnosti na literárnej besede. Keďže mesiac marec je mesiacom kníh, vypočuli sme si články o tom, prečo sa zaň považuje. Klienti aktívne diskutovali o tom, aké žánre kníh a autorov obľubujú, koľko kníh prečítali a akú knihu majú rozčítanú. Zamýšľali sme sa nad tým, či je dôležité čítať knihy alebo časopisy, a aký to má dopad na človeka. Po ukončení besedy sme sa rozišli.

 

Výbor prijímateľov sociálnych služieb

 

Dňa 30.03.2023 sme sa stretli s členmi komisie spoločne s členmi výboru klientov, aby sme prerokovali dôležité veci, ktoré sa týkali zmien alebo chodu zariadenia. Členovia výboru sa aktívne zapájali do diskusie a záverom vyjadrili celkovú spokojnosť s poskytovaním sociálnych služieb.

 

 

 

 

 

 

FEBRUÁR/2023

 

Prvopiatková sv. spoveď + sv. omša

 

Tak ako každý mesiac tak aj tentokrát navštívil naše zariadenie pán dekan, aby vyslúžil duchovnú službu. Klienti sa pripravovali v tichosti ku spovedi a potom nasledovala svätá omša. V kázni nám pán dekan poukázal na osobu Ježiša Krista, ktorá má byť stredobodom nášho života a týmto smerom sa má uberať aj náš každodenný život.

 

Výtvarné okienko

 

Dňa 08.02.2023 sme sa zišli v spoločenskej miestnosti spolu s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou. Témou stretnutia bola tentoraz výroba valentínskych pohľadníc. Klienti sa aktívne zapájali do vystrihovania srdiečok, lepenia a celkového vzhľadu pohľadnice. Vyrobené pohľadnice si vzájomne odovzdajú na deň svätého Valentína.

 

Literárne dopoludnie

 

Dňa 09.02.2023 sme sa stretli na literárnom dopoludní. Sociálna pracovníčka čítala z knihy Slovenský rok v ľudových zvykoch, obradoch a sviatkoch o sv. Blažejovi, blažejských vinšovačkách, o gregoráciách či sv. Dorote a o viacerých variantoch hier o Dorote. Prijímatelia sociálnych služieb sa dozvedeli aj o nových, zaujímavých zvykoch používaných v iných častiach Slovenska.

 

Blahoželanie k meninám klientky

 

V tento deň 10.02.2023 sme blahoželali prijímateľke sociálnej služby k jej meninovému sviatku. Zaželali sme jej veľa zdravia, pokoja, radosti a spokojnosti do ďalších dní. Spoločne sme si zaspievali ľudové piesne a odovzdali sme jej pamätnú kartičku s menom a sladkú pozornosť.

 

Valentínska besiedka

 

V tento valentínsky deň a to 14.02.2023 sme sa spoločne s klientmi a sociálnou pracovníčkou zišli na valentínskej besiedke. Na úvod sme si prečítali o sviatku svätého Valentína a jeho slávení vo svete. Potom sme si navzájom odovzdali ručne vyrobené pohľadnice, ktoré boli plné valentínskych prianí a srdiečok. Potom sme si zahrali milé, valentínske hry. Bolo nám veselo a záverom sme si osladili túto chvíľu sladkou odmenou, ktorú odovzdala sociálna pracovníčka všetkým klientom.

 

Karnevalové posedenie

 

Keďže plesová sezóna sa pomaly končí, usporiadali sme dňa 21.02.2023 karnevalové posedenie. Prijímatelia sociálnych služieb sa obliekli do karnevalových masiek alebo absolvovali maľovanie na tvár. Sociálna pracovníčka čítala o fašiangoch v minulosti a klienti aktívne o tom diskutovali. Veselá hudba nás všetkých roztancovala. Spoločne sme si zaspievali aj ľudové piesne. Klienti sa veselo zabávali. Po ukončení zábavy, každý klient dostal sladkú odmenu - pečenú šišku, ktorá ku fašiangom neodmysliteľne patrí.

 

Modlitba s klientmi

 

Dňa 22.02.2023 pripadla Popolcová streda a preto sme sa stretli spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a službukonajúcim personálom pri modlitbe sv. ruženca. Viacerí klienti sa predmodlievali. Zároveň sme sa modlili litánie a modlitby k sv. Šarbelovi, ktorého sviatok pripadol tiež na tento deň.

 

Pamäťové cvičenia s klientmi

 

Dňa 24.02.2023 sme sa zišli v spoločenskej miestnosti, aby sme opäť trénovali mozgové závity. Klienti sa rozdelili do viacerých skupiniek. Niektorí si zahrali karty, iní skladali puzzle, hrali hru človeče, alebo sa potrápili nad lúštením tajničiek či hádaniek.

 

 

JANUÁR/2023

 

Novoročná besiedka

 

Tento nový rok sme začali stretnutím, ktoré sa konalo dňa 02.01.2023 v spoločenskej miestnosti s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou. Prečítali sme si o sviatku Nový rok a odzneli novoročné vinše od sociálnej pracovníčky a klientov. Želali sme si navzájom hlavne veľa zdravia, Božieho požehnania, pokoja, radosti a spokojnosti do nastávajúcich dní.

 

Pamäťové hry s klientmi

 

Dňa 16.01.2022 sme sa opäť stretli prijímatelia sociálnych služieb so sociálnou pracovníčkou spoločenskej miestnosti. Rozdelili sme sa na skupinky. Zasúťažili sme si pri lúštení krížoviek a hádaniek. Klienti sa aktívne zapájali a na záver získali aj sladkú odmenu.

 

Oslava životného jubilea

 

Dňa 18.01.2023 sa životného jubilea 80. rokov dožila naša prijímateľka sociálnej služby. Oslave predchádzala príprava slávnostného stola, ktorý sme za pomoci personálu a želania jubilantky pripravili. Po zhromaždení sa v spoločenskej miestnosti, sociálna pracovníčka predniesla narodeninový vinš a pani riaditeľka zablahoželala a odovzdala darček jubilantke. Potom nasledovali individuálne gratulácie klientov a zaznelo spoločné už tradičné „živijó“. Jubilantka sa prihovorila prítomným a podľa jej vlastného výberu sme sa pripojili k spevu ľudových piesní. Potom nasledovalo posedenie pri slávnostnom stole. Jubilantke srdečne ďakujeme a želáme mnoho zdravia do ďalších rokov.

 

Referendum 2023

 

Dňa 21.01.2023 sa uskutočnilo Referendum na Slovensku. Zúčastnili sa aj niektorí prijímatelia sociálnych služieb. Volebná komisia navštívila naše zariadenie v popoludňajších hodinách. Naši klienti mali možnosť vyjadriť svoj názor do prenosnej schránky.

 

Modlitba s klientmi

 

V tento deň 22.01.2023 zvlášť sa modlíme a utiekame k svätému Šarbelovi a prosíme v osobných a spoločných modlitbách a litániách o pomoc, ochranu a zdravie pre všetkých klientov, ale aj za tých, ktorí už sú vo večnosti.

 

Literárne dopoludnie

 

V tomto dni 24.01.2023 sme sa stretli na spoločnej besede s klientmi a sociálnou pracovníčkou. Témou stretnutia bola zima a zimné aktivity. Do besedy sa aktívne zapájali klienti a rozprávali príbehy a zážitky zo svojo detstva. Príhody boli predovšetkým veselé a zábavné. Záverom sme skonštatovali, že aj keď sa v minulosti ľuďom ťažšie žilo, nikdy im nechýbala veselosť či humorné príbehy.

 

Výtvarné okienko

 

Aj tento mesiac sme sa dňa 30.01.2022 zišli spoločne na výtvarnom okienku. Témou okienka bola aktuálna zimná krajina, zimné ozdoby, motívy. Klienti boli kreatívni a precvičili si tak jemnú motoriku, ktorú je potrebné neustále precvičovať v každom čase. Výsledkom bola individuálna práca každého klienta, ktorá poslúžila ako výzdoba v našom zariadení.

 

Voľba komisií 2023

 

Dňa 31.01.2023 sa uskutočnili voľby do jednotlivých komisií v zariadení. Prijímatelia sociálnych služieb reagovali zdvihnutím ruky či súhlasia so zvolenými kandidátmi. Taktiež sa slobodne mohli vyjadriť, ak s niekým nesúhlasia alebo podať vlastný návrh. Po zvolení členov sme stretnutie ukončili.

 

 

DECEMBER/2022

 

Pečenie medovníčkov

 

Dňa 02.12.2022 sme sa stretli spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou pri pečení medovníčkov. Spoločne sme počúvali vianočnú hudbu tak sme pomaličky začali nasávať vianočnú atmosféru, ktorá sa v tomto mesiaci traduje.

 

Výtvarné okienko

 

Dňa 05.12.2022 prijímatelia sociálnych služieb spolu so sociálnou pracovníčkou sa opäť stretli na výtvarnej aktivite. Keďže sa blížia najkrajšie sviatky roka – Vianoce, pustili sme sa do príprav vianočných ozdôb do okien. Touto aktivitou trénujeme jemnú motoriku aj trpezlivosť klientov. Odmenou bola sladká pozornosť, ktorú sociálna pracovníčka odovzdala klientom.

 

Krabičky plné lásky

 

Aj tento rok boli naši prijímatelia sociálnych služieb obdarovaní Krabičkami plnými lásky zo spoločnej celoslovenskej zbierky. Ďakujeme všetkým dobrodincom za ich štedré srdce, urobiť šťastnejšími prijímateľov sociálnych služieb práve vo vianočnom období.

 

Mikulášska besiedka

 

Na mikulášsky deň 06.12.2022 sa klienti pripravujú učením a precvičovaním mikulášskych básničiek a pesničiek. Častokrát sa zamýšľajú nad tým, že viacerí z nich neslávili v minulosti tento sviatok. O to viac sa tešia na tento sviatok v súčasnosti. Sociálna pracovníčka prečítala zúčastneným o živote sv. Mikuláša. Po prednesení mikulášskych básničiek sme si veselo zaspievali. Na záver besiedky sme sa tešili z mikulášskej pozornosti, ktorú odovzdala sociálna pracovníčka každému prijímateľovi sociálnej služby.

 

Zdobenie medovníčkov

 

Dňa 15.12.2022 sme sa opätovne stretli s prijímateľmi sociálnych služieb i sociálnou pracovníčkou pri zdobení medovníčkov. Vianočnú atmosféru dopĺňala vianočná hudba a každý klient si vyzdobil medovníčky podľa svojej fantázie. Strávili sme spoločne veselé a kreatívne dopoludnie.

 

Dekórovanie vianočného stromčeka

 

V tento deň 19.12.2022 sme sa spoločne tešili na milú úlohu, ktorá sa opakuje každoročne. Postavili sme a vyzdobili si nádherný vianočný stromček. Toto dopoludnie sa nieslo vo veselej vianočne ladenej atmosfére.

 

Literárne dopoludnie

 

Dňa 20.12.2022 sme sa zišli v spoločenskej miestnosti s klientmi a zamýšľali sme sa nad blížiacimi sa vianočnými sviatkami. Prečítali sme si o význame, slávení či zvykoch vianočných sviatkov. Dozvedeli sme aj nové informácie a pripomenuli sme si slávenie vianočných sviatkov v našom kraji.

 

Predvianočná sv. spoveď a sv. omša

 

Dňa 22.12.2022 navštívil naše zariadenie pán dekan, aby vykonal duchovnú službu. Po sv. spovedi nasledovala spoločná svätá omša s prijímateľmi sociálnych služieb a personálom. Ďakujeme pánu dekanovi za jeho kázne, povzbudenia, poučenia počas celého roka a vyprosujeme mu veľa zdravia a Božieho požehnania do blížiaceho sa nového roka.

 

 

 

Vystúpenie z Popradu

 

Na tento deň 23.12.2022 sme sa veľmi tešili a netrpezlivo sme očakávali návštevu z Popradu. Nádherné hudobné vianočné pásmo, nám pripomenulo, že najkrajšie sviatky roka sú už za dverami. Milé krabičky, ktorými naši hostia obdarovali každého klienta pripomínali čas vianoc. Klienti boli dojatí a veľmi sa tešili darčekom. Bolo to nesmierne krásne gesto. Prostredníctvom mobilného telefónu sme pozdravili aj bývalú pani riaditeľku, zaspievali sme a popriali šťastné a veselé Vianoce. Spoločne sme sa tešili a posedeli sme si pri malom občerstvení. Zo srdca ďakujeme všetkým zúčastneným za toto ich veľké, srdečné gesto, ktoré si budeme ešte dlho pamätať. Želáme všetkým veľa zdravia a požehnané vianočné sviatky.

 

Štedrá večera

 

V tento výnimočný vianočný deň 24.12.2022 prijímatelia sociálnych služieb spoločne zasadli k slávnostne prestretému štedrovečernému stolu, aby spoločne oslávili vianočné sviatky. Pani riaditeľka prišla pozdraviť našich klientov a zaželať im šťastné a veselé vianočné sviatky. Svojou prítomnosťou vyjadruje empatiu,spolupatričnosť prijímateľom sociálnych služieb. Príhovorom odkazuje, že nikdy nie sú sami, a že stále existujú ľudia s veľkým srdcom, ktorí sa snažia zmierňovať pocit osamelosti. Ďakujeme personálu za službu aj v tomto čase, kedy opúšťajú svoje rodiny, aby poslúžili druhým.

 

Spev kolied s klientmi

 

Dňa 28.12.2022 sme sa spoločne stretli v spoločenskej miestnosti spolu so sociálnou pracovníčkou, aby sme sa potešili spevom známych vianočných kolied. Po hlasovej rozcvičke sme si niektoré koledy vypočuli. Klienti sa aktívne zapájali a postupne pripájali koledu za koledou. Úsmevy na tvárach klientov prezrádzali, že sú spokojní a v tejto atmosfére sme toto stretnutie aj ukončili.

 

 

 

NOVEMBER/2022

 

Modlitba za zosnulých a položenie venca

 

Dňa 01.11.2022 sme sa zišli v spoločenskej miestnosti, aby sme sa spoločne pomodlili za všetkých zosnulých prijímateľov sociálnych služieb, ktorí boli prijatí do nášho zariadenia. Menovite sme si pripomenuli všetkých, ktorí tu bývali pred nami a modlili sme sa za nich, aby odpočívali vo večných príbytkoch v pokoji. Záverom sme položili veniec na pietne miesto a potom sme sa rozišli.

 

Výtvarné okienko

 

Aj tento mesiac sme sa stretli dňa 07.11.2022 s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou na výtvarnom okienku. Tentokrát sme sa venovali skladačkám z farebného papiera. Vytvorili sme si veselé poháriky, ktoré sú vhodné aj ako darček. Klienti sú na tejto aktivite aktívni, pretože ani netušia, čo sú schopní ešte vytvárať vo svojom veku.

 

Literárne dopoludnie

 

V tomto mesiaci november sme sa dňa 11.11.2022 znovu stretli s klientmi a sociálnou pracovníčkou na literárnom dopoludní. Témou stretnutia bol svätec sv. Martin. Prečítali sme si jeho životopis a pripomenuli sme si martinské ľudové zvyky či pranostiky. Klienti sa aktívne zapájali do diskusie a porozprávali, ako sa pamätajú na tento sviatok vo svojom rodisku.

 

Modlitba s PSS

 

Dňa 21.11.2022 sme sa spoločne stretli s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou pri modlitbe k sv. Šarbelovi. Pomodlili sme sa litánie k tomuto svätcovi a modlitby k obrázku sv. Šarbela. Prosili sme, aby nás tento svätec ochraňoval a požehnával v každý čas.

 

Blahoželanie k narodeninám a meninám PSS

 

V tento deň 22.11.2022 sme pri príležitosti narodenín a menín našich prijímateľov sociálnych služieb spoločne s personálom a klientmi zablahoželali novembrovým oslávencom a popriali sme im veľa zdravia, Božieho požehnania a pokojné nastávajúce dni naplnené radosťou. Spoločne sme si zaspievali a posedeli sme si pri milom občerstvení.

 

Stretnutie so seniormi – kultúrny dom v Spišskej Starej Vsi

 

Dňa 25.11.2022 sme sa spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb zúčastnili spolu so sociálnou pracovníčkou a pánom údržbárom, slávnostného programu, ktorý sa konal v dome kultúry v Spišskej Starej Vsi, pri príležitosti stretnutia so seniormi. Veľkým potleskom sme odmenili herecké pásmo pod vedením manželov Vyrostekových. Program nám spestrila aj známa heligonkárka Vlasta Mudríková. Klienti si s ňou veselo zaspievali. Ďakujeme pánu primátorovi za pozvanie.

 

 

 

 

 

 

OKTÓBER/2022

 

Literárne dopoludnie

 

Dňa 04.10.2022 sme sa zišli spoločne v spoločenskej miestnosti. Témou literárneho dopoludnia bolo čítanie z knihy Slovenský rok od Kataríny Nádaskej „ S troškou do mlyna.“ Prečítali sme si články ako v minulosti predkovia mleli obilie. Porovnávali sme to so súčasnosťou a prijímatelia sociálnych služieb vyjadrili svoj názor a komentovali ako to bolo v ich rodnom mieste. Záverom sme si zaspievali aj piesne súvisiace s touto príležitosťou.

 

Blahoželanie k meninám

 

V tomto mesiaci oslávili prijímateľky sociálnych služieb svoje meniny. K ich dňu 05.10.2022 sme prispeli spoločnou gratuláciou a popriali sme im veľa zdravia a Božieho požehnania do nastávajúcich dní.

 

Prvopiatková sv. spoveď a sv. omša

 

V tento deň 06.10.2022 sme sa opäť stíšili a pripravovali sme sa na na slávenie svätej omše. Po sv. spovedi nasledovala svätá omša, ktorú zvyčajne vedie pán dekan. Veľmi si vážime, že často príchádza k nám a ďakujeme mu za duchovnú službu v zariadení.

 

Vychádzka do záhrady

 

Dňa 07.10.2022 sme využili slnečné počasie vychádzkou do areálu – záhrady v zariadení. Vychádzky majú prospešné, telesné ale aj duševné aspekty pre naše zdravie. Popritom sme sa porozprávali a tak strávili príjemné spoločné dopoludnie.

 

Spev piesní s PSS

 

Dňa 11.10.2022 sme sa zišli spoločne so sociálnou pracovníčkou a prijímateľmi sociálnych služieb, aby sme precvičili naše hlasivky. Najprv sme si urobili zaujímavý kvíz o speve a hudobných nástrojoch, pri ktorom sme sa aj veselo pobalili. Potom nasledovali piesne rôzneho žánru a želaní prijímateľov sociálnych služieb. Po skončení sme sa veselí rozišli.

 

Reminiscencia – jarmoky a trhy

 

V tento deň 14.10.2022 sme sa zišli v spoločenskej miestnosti s prijímateľmi sociálnych služieb, aby sme si zaspomínali na jarmoky a trhy v minulosti. Boli zjavné jasné rozdiely v minulosti a súčasnosti. Besedovali sme o jarmokoch a trhoch a klienti sa živo zapájali do diskusie. Potom sme si urobili ukážku toho, ako si pamätajú jarmoky prijímatelia sociálnych služieb. Každý z nich vložil to svoje, čo mu najviac utkvelo v jeho pamäti.

 

Stravovacia komisia

 

Dňa 19.10.2022 sa členovia stravovacej komisie spolu s vedením stretli v spoločenskej miestnosti. Ako každý štvrťrok aj teraz prejednávali návrhy, postrehy, nápady a diskutovali v jednotlivých bodoch. Záverom odzneli poďakovania zamestnancom ako aj klientom.

 

Výtvarné okienko

 

V tomto mesiaci dňa 24.10.2022 sme sa opäť stretli na výtvarnom okienku. Tentokrát sme sa venovali vystrihovačkám ježkov, ktoré poslúžia ako jesenná dekorácia v zariadení. Prijímateľom sociálnych služieb sa veru pekne darilo. Strávili sme spoločne kreatívne dopoludnie.

 

Október – mesiac úcty k starším ľuďom

 

V tento deň 24.10.2022 v popoludňajších hodinách nás navštívili žiaci z družiny zo základnej školy v Spišskej Starej Vsi. Prišli potešiť našich prijímateľov sociálnych služieb veselým divadielkom, básničkami a pesničkami. Vlastnoručne vyrobený darček vyčaril na tvárach klientov šťastný úsmev. Spoločne sme si zaspievali a aj zatancovali. Srdečne ďakujeme základnej škole za spoluprácu a návštevu v našom zariadení.

 

 

SEPTEMBER/2022

 

Výtvarné okienko

 

Dňa 08.09.2022 sa prijímatelia sociálnych služieb zišli spoločne so sociálnou pracovníčkou. Témou stretnutia bola jeseň. Preto sme sa pustili do vystrihovania jesenných listov, ktoré sme potom prilepovali na strom, Každý si vytváral svoju jesennú dekoráciu s vedomím, že jesenné obdobie už nastalo.

 

Blahoželanie k meninám PSS

 

Dňa 12.09.2022 sme blahoželali k narodeninám prijímateľke sociálnej služby, ktorá oslávila jubileum. Popriali sme jej hlavne veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. Potom sme si spoločne posedeli pri káve a koláči. Strávili sme spoločne veselé dopoludnie.

 

Slávnostná odpustová sv. omša v ZSS Jasoň

 

Dňa 16.09.2022 bol výnimočným dňom pre naše zariadenie. Ako klienti tak aj zamestnanci viac ako inokedy sa pripravujú na tento odpustový deň. Slávnosť sa konala vo vnútorných priestoroch nakoľko počasie nebolo priaznivé. O to viac bola slávnostnejšia sv. omša, ktorú celebroval pán dekan a gréckokatolícky kňaz z Osturne. Odpustovej slávnosti sa zúčastnili aj hostia zo Spišských Hanušoviec a dobrovoľníčky z mesta Spišská Stará Ves. Po skončení liturgie prítomní navštívili kaplnku Sedembolestnej Panny Márie a zúčastnili sa prehliadky areálu zariadenia. Potom nasledovalo slávnostné pohostenie, pri ktorom prijímatelia sociálnych služieb mali možnosť rozhovoru s hosťami. Ďakujeme všetkým za spoločnú účasť na tejto slávnosti.

 

Modlitba s PSS

 

Deň 22.09.2022 je už pravidelne venovaný spoločnej modlitbe k sv. Šarbelovi. Spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou sme sa pomodlili litánie a modlitbu k obrázku tohto svätca. Prosili sme za zdravie pre klientov a zamestnancov zariadenia.

 

Literárne dopoludnie

 

Dňa 27.09.2022 sme sa zišli v spoločenskej miestnosti na literárnom dopoludní. Tentokrát témou stretnutia boli blížiace sa voľby starostov, primátorov, a volieb do VÚC. Prečítali sme si informácie k voľbách oboznámili sme sa s kandidátmi z nášho kraja a dozvedeli sme sa čo a aký program ponúkajú.

 

Pamäťové cvičenia s PSS

 

Dňa 29.09.2022 sme sa opäť zišli v spoločenskej miestnosti. Tentokrát sme riešili vedomostné kvízy pre seniorov, ktoré boli veľmi zaujímavé, ale aj zábavné. Dozvedeli sme sa viac nových vecí, rozšírili sme si aj internetový slovník, ktorý sa v súčasnosti bežne používa.

 

 

AUGUST/2022

 

Literárne dopoludnie

 

Dňa 02.08.2022 sme sa opäť stretli, aby sme diskutovali o aktuálnych búrkach v letnom období. Prečítali sme si z knihy Slovenský rok od Kataríny Nádaskej. Vypočuli sme si ako sa ľudia pri búrkach modlievali a pálili hromničné sviece alebo realizovali svoje zvyky v rôznych krajoch Slovenska. Potom nasledovala beseda, kde sa prijímatelia sociálnych služieb aktívne zapájali a diskutovali o tejto téme.

 

Prvopiatková sv. omša

 

Dňa 04.08.2022 nás opäť navštívil pán dekan, aby vyslúžil duchovnú činnosť prijímateľom sociálnych služieb. Vo svojom príhovore v kázni povedal, že aby sme sa v každej situácii či je dobrá alebo zlá obracali s dôverou na Pána a tak odovzdávali mu každú chvíľu. Ďakujeme mu za všetky povzbudenia, ktoré často potrebujeme pre každodenný život.

 

Pamäťové cvičenia

 

Dňa 05.08.2022 sme spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou riešili rôzne kvízy. Popritom sme sa dozvedeli aj nové informácie v oblasti separovania odpadu, či označovania obalov a ich recyklácie.

 

Blahoželanie k narodeninám

 

Dňa 10.08.2022 sme zablahoželali k narodeninám prijímateľke sociálnej služby, ktorá oslávila jubileum. Popriali sme jej hlavne veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. Potom sme si spoločne posedeli pri káve a koláči. Strávili sme spoločne veselé dopoludnie.

 

Výtvarné okienko

 

Dňa 16.08.2022 sme sa spoločne s PSS stretli na výtvarnom dopoludní. Tentokrát sme trénovali ruky a prsty a vystrihovali sme rôznofarebné srdiečka pre spolubývajúceho prijímateľa sociálnej služby. Klienti trénovali jemnú motoriku, ale sa aj sústredili, aby výsledok práce bol čo najlepší.

 

Modlitba s PSS

 

V tento deň 22.08.2022 sa modlili spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou k sv. Šarbelovi. Prosili sme za úmysly našich klientov a taktiež aj za zamestnancov nášho zariadenia. Svätý Šarbel, oroduj za nás!

 

Sezónny zber ovocia a beseda s PSS

 

Dňa 25.08.2022 sme sa zišli v areáli zariadenia. Počasie nám prialo, preto sme sa pustili do zberu sliviek. Tento rok bola bohatá úroda. Klienti si pochutnali na tomto skvelom a sladkom ovocí. Potom sme si prečítala viac článkov, ktoré popisujú toto zdravé ovocie. Následne sa aktívne zapojili prijímatelia sociálnych služieb do tejto besedy.

 

Letné cvičenie a pohybové hry s PSS

 

Tento slnečný deň 26.08.2022 sme využili na letné cvičenie v areáli zariadenia. Po rozcvičke sme si zahrali hry s loptou a volejbal. Ostatní prijímatelia sociálnych služieb, ktorí sa nemohli zapojiť do hier sa stali fanúšikmi a veselo povzbudzovali. Strávili sme spolu aktívne a veselé dopoludnie.

 

 

JÚL/2022

 

Prvopiatková svätá omša

 

Na začiatku mesiaca dňa 01.07.2022 nás navštívil pán dekan, aby vyslúžil duchovnú službu v zariadení. Po svätej spovedi nasledovala svätá omša. V kázni pán dekan povzbudzoval všetkých prítomných, aby si navzájom prejavovali pomoc, lásku, úctu či pozornosť. Za vyslúženie sviatosti srdečne ďakujeme.

 

Júlový guľáš

 

Dňa 06.07.2022 sa uskutočnila v našom zariadení akcia s názvom: „Júnový guľáš“. Cieľom tejto akcie bolo poďakovanie za spoluprácu počas uplynulých mesiacov mestu Spišská Stará Ves, ale aj iným starostom zamaguria a taktiež duchovným otcom za pravidelné vysluhovanie sviatostí v zariadení. V neposlednom rade vďaka patrila klientom za dodržiavanie opatrení aj všetkým zamestnancom, ktorí pracujú v tomto zariadení.

 

Literárne dopoludnie

 

V tento deň dňa 11.07.2022 sme sa zišli spoločne so sociálnou pracovníčkou a prijímateľmi sociálnych služieb na literárnom dopoludní. Keďže bolo slnečné počasie, tak sme využili areál zariadenia. Témou stretnutia bolo čítanie o žatve, história žatvy, piesne určené na túto príležitosť, ktoré sme si na záver stretnutia zaspievali.

 

Blahoželanie k meninám a narodeninám PSS

 

Dňa 13.07.2022 sme spoločne s pani riaditeľkou, sociálnou pracovníčkou a klientmi zablahoželali prijímateľkám sociálnych služieb nosiacim meno Margita a prijímateľke sociálnej služby, ktorá oslavovala narodeniny. Zaželali sme im najmä zdravie a Božieho požehnanie do ďalších rokov. Zaspievali sme im obľúbené piesne a spoločne sme si posedeli pri koláči.

 

Spoločenské hry s PSS

 

Dňa 22.07.2022 sme sa stretli v areáli zariadenia, aby sme sa odreagovali a trénovali náš mozog. Zahrali sme si spoločenské hry či skladali puzzle. Táto aktivita odburáva rôzne predsudky aj učí bližšie sa spoznávať a rešpektovať druhých.

 

Modlitba s PSS

 

Počas celého mesiaca sa spolu s prijímateľmi sociálnych služieb stretávame na modlitbách za rôzne ich úmysly. Modlitba je nástrojom, ako posilniť ľudskú vôľu, povzbudiť dušu a tak sa prispôsobiť tejto božej vôli v zmene k lepšiemu.

 

Výtvarné okienko

 

Dňa 28.07.2022 sme sa stretli so sociálnou pracovníčkou v spoločenskej miestnosti. Tentokrát sme si vyrábali papierové darčekové taštičky, ktoré sa dajú využiť pri rôznych gratuláciách. Prijímatelia sociálnych služieb boli veľmi aktívni a vyrobili si krásne výrobky.

 

Letné cvičenie s PSS

 

Počas letných dní sme spoločne cvičili v areáli zariadenia rôzne posilňovacie cviky, cviky na zahriatie organizmu alebo relaxačné cvičenia. Využívali sme aj príslušné pomôcky na cvičenie. Všetky tieto cvičenia prispievajú k celkovému telesnému a duševnému zdraviu.

 

 

JÚN/2022

 

Literárne dopoludnie

 

Dňa 01.06.2022 sa uskutočnilo Literárne dopoludnie v areáli zariadenia. Témou stretnutia bolo stavanie májov. Sociálna pracovníčka čítala rôzne články o ľudových zvykoch v rôznych častiach Slovenska. Prijímatelia sociálnych služieb si zaspomínali na stavanie májov v mladosti a aktívne sa zapojili do diskusie a obohatili ostatných svojimi zážitkami. Prežili sme veselé dopoludnie a ukončili stretnutie.

 

Prvopiatková sv. omša

 

Dňa 02.06.2022 pán dekan Garaj opäť navštívil naše zariadenie, aby vyslúžil duchovnú službu našim prijímateľom sociálnych služieb. V kázni nás povzbudil, aby sme sa navzájom povzbudzovali a podopierali jeden druhého ako deti Božie. Ďakujeme za každé slovo povzbudenia aj za duchovnú službu.

 

Výtvarné okienko

 

Dňa 07.06.2022 sme uskutočnili výtvarné dopoludnie s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou. Využili sme svoje kreatívne myslenie a zručnosti a vyrobili sme si šikovné obálky z farebného papiera. Klienti boli nadšení každý vlastným a zároveň praktickým výtvorom.

 

Stravovacia komisia

 

Dňa 14.06.2022 sa uskutočnila v dopoludňajších hodinách stravovacia komisia, ktorej sa zúčastnili všetci členovia komisie z prijímateľov sociálnych služieb, zamestnancov i pani riaditeľky. Raz štvrťročne zasadá táto komisia, aby zhodnotila súčasnú situáciu, riešila návrhy od prijímateľov sociálnych služieb či riešila prípadné problémy v oblasti stravovania.

 

Výbor prijímateľov sociálnych služieb

 

Aj v tomto mesiaci dňa 14.06.2022 sa uskutočnilo stretnutie členov Výboru prijímateľov sociálnych služieb, aby sa spoločne predložili otázky, dotazy, ale aj pochvaly prípadne vzniknuté problémy, ktoré je potrebné riešiť. Záverom pani riaditeľka poďakovala prítomným za účasť na stretnutí.

 

Kulinárske okienko

 

Dňa 12.08.2022 sme sa spoločne zišli v jedálni. Témou stretnutia bolo ovocie u nás najčastejšie používané, konzumované jablko. Prečítali sme si o tomto vzácnou ovocí pre naše zdravie, prečo je dôležité konzumovať jablká. Záverom sme si pochutili na našich domácich jablkách.

 

Modlitba s PSS

 

Dňa 22.06.2022 sme sa ako každý mesiac stretli s prijímateľmi sociálnych služieb pri modlitbe k sv. Šarbelovi, aby sme ho prosili o potrebné milosti v bežnom každodennom živote a tak ľahšie premáhali aj ťažkosti, ktoré na nás neraz doliehajú.

 

Odpustová svätá omša v Spišských Hanušovciach

 

Dňa 28.06.2022 sme sa s prijímateľmi sociálnych služieb zúčastnili odpustovej slávnosti v Spišských Hanušovciach. Nasledovala liturgia a po nej krátke predstavenie prijímateľov sociálnych služieb. Po skončení programu klientov zahrala aj ľudová hudba, počas ktorej klienti mali príležitosť zaspievať si či porozprávať sa. Ďakujeme za milé privítanie a pohostenie.

 

Vychádzky do záhrady

 

V tomto mesiaci prebiehali pravidelné vychádzky našich prijímateľov sociálnych služieb do areálu záhrady zariadenia. Čerstvý vzduch a slnečné počasie prospieva celkovému telesnému i duševnému zdraviu.

 

 

MÁJ/2022

 

Spoločenské hry s PSS

 

Ani tento mesiac sme nedovolili nášmu mozgu, aby zlenivel a horlivo sme sa zapojili do spoločenských hier dňa 03.05.2022. Nechýbalo Človeče, karty, puzzle, pexeso, dáma. Pri týchto aktivitách zabúdame na svoje každodenné problémy či ťažkosti a budujeme aj vzťahy medzi sebou navzájom.

 

Prvopiatková svätá omša

 

Dňa 05.05.2022 nás opäť navštívil p. dekan, aby nás duchovne viedol a povzbudil prostredníctvom sv. spovede a svätej omše. V kázni nás povzbudzoval, aby sme nielen prijímali Ježiša v hostii, ale predovšetkým svojim životom vo vzájomnom spoločenstve a láske medzi sebou. Srdečne ďakujeme za každú duchovnú službu v zariadení.

 

Filmové dopoludnie

 

V tento deň dňa 09.05.2022 sme sa stretli spolu s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou a sledovali sme prostredníctvom dataprojektoru nádherný program, ktorý pre nás pripravili žiaci základnej školy Spišská Belá pri príležitosti sviatku Dňa matiek. Nádherné piesne, básne, tančeky, to všetko sme s radosťou a vďakou sledovali. Ďakujeme, že aj napriek súčasným obmedzeniam si stále vieme nájsť k sebe cestu ako nezabúdať na významné sviatky v živote.

 

Vystúpenie detí z MŠ Spišská Stará Ves

 

V tomto mesiaci nás dňa 13.05.2022 navštívili deti z materskej školy zo Spišskej Starej Vsi. Prišli s nádherným programom vo forme básničiek a pesničiek ku Dňu matiek a potešiť našich prijímateľov sociálnych služieb. Každý prijímateľ dostal milý drobný darček. Ďakujeme veľmi sme sa potešili po dlhej dobe obmedzení, že deti prišli aj porozprávať a potešiť seniorov. Záverom im p. riaditeľka odovzdala sladkú pozornosť. Ďakujeme a veríme, že sa čoskoro tiež takto potešíme zo stretnutia s deťmi s materskej školy.

 

Oslava narodenín PSS

 

Aj v tomto mesiaci dňa 13.05.2022 popoludní sme zablahoželali prijímateľke sociálnej služby k jej narodeninám. Zaspievali sme jej živijó a obľúbené ľudové piesne. Prijímatelia aj osobne zablahoželali a pohostili sa chutným koláčom.

 

Gratulácia pani riaditeľke

 

Dňa 16.05.2022 sme spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou zablahoželali pani riaditeľke k jej narodeninám. Klientka predniesla krásny vinš k narodeninám a spoločne sme jej zaspievali. Potom nás pani riaditeľka pohostila výborným koláčom.

 

Modlitba k sv. Šarbelovi

 

Tento mesiac dňa 23.05.2022 sme sa modlili spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou modlitby a litánie k sv. Šarbelovi. Túto modlitbu sme obetovali za pokoj a mier vo svete.

 

Jarné vychádzky do záhrady

 

V letných mesiacoch usporadúvame spoločné jarné vychádzky do areálu zariadenia – záhrady, kde prebieha väčšina aktivít s prijímateľmi sociálnych služieb. Využívame teplé, letné počasie, ktoré prospieva nášmu mozgu a podporuje aj kreatívne myslenie.

 

Svätá omša

 

Dňa 27.05.2022 pán dekan opäť zavítal k nám a odslúžil sv. omšu za zosnulú prijímateľku sociálnej služby. Srdečne mu ďakujeme, že si vždy ochotne nachádza čas na duchovnú službu v našom zariadení.

 

 

APRÍL/2022

 

Výtvarné okienko

 

Mesiac apríl je jarným mesiacom a tak sme sa pustili dňa 01.04.2022 do tvorby jarnej dekorácie tulipánov. Pracovali sme pomaly a opatrne a výsledky nenechali dlho čakať. Vytvorili sme pestré tulipány z papiera. Ozdobili sme stoly v spoločenskej miestnosti a tak sme oživili interiér prichádzajúcou jarou a sviatkov Veľkej noci.

 

Oslava narodenín PSS

 

Dňa 05.04.2022 sme zablahoželali našej prijímateľke sociálnej služby k jej narodeninám. Priali sme jej zdravie, Božie požehnanie. Zaspievali sme jej slávnostné živite ľudije. Na záver stretnutia nás oslávenkyňa pohostila chutným koláčom. Srdečne ďakujeme.

 

Literárne dopoludnie

 

V tomto mesiaci slávime sviatky Veľkej noci, preto témou stretnutia prijímateľov sociálnych služieb a sociálnej pracovníčky bolo dňa 13.04.2022 Tradície Veľkej noci. Prečítali sme si viacero článkov a zamýšľali sme sa nad jednotlivými dňami Svätého týždňa. Potom sme si pripomenuli zvyky v jednotlivých krajoch a naučili sme sa recitovať veľkonočné vinšovačky.

 

Filmové dopoludnie – cvičenie s PSS z youtube

 

Dňa 25.04.2022 sme sa stretli s prijímateľmi sociálnych služieb trošku netradične. Tentokrát sme precvičovali telo prostredníctvom youtube cvičenia pre seniorov, kde fyzioterapeut predvádzal jednotlivé cviky. Zo stretnutia sme odchádzali v dobrej nálade, nakoľko pohyb dáva taktiež naše zdravie do pohody.

 

Modlitba s PSS

 

Prijímatelia sociálnych služieb so sociálnou pracovníčkou sa dňa 26.04.2022 stretli pri modlitbe k svätému Šarbelovi. Spoločne sme ďakovali za čas, ktorý máme k dispozícii a prosili sme za mier a pokoj vo svete.

 

 

 

 

 

 

 

MAREC/2022

 

Literárne dopoludnie

 

Marec je mesiacom kníh a preto sme si dňa 04.03.2022 urobili s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou besedu o tom, prečo je dobrá kniha, prečo si nájsť čas na čítanie a prečo je marec mesiacom kníh. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavosti prečítali sme si príbeh z knihy a povzbudili sme sa k tomu, aké je užitočné a prospešné čítať knihy pre naše duševné zdravie.

 

Oslava MDŽ

 

Dňa 08.03.2022 oslavujeme deň žien. Ani naše zariadenie nebolo výnimkou a tak sme spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou pripravili posedenie, pri ktorom nechýbali príhovory a vinše pani riaditeľky i sociálnej pracovníčky. Spoločne sme si zaspomínali na staré časy, kedy sa tento sviatok intenzívnejšie oslavoval. Záverom sme sa potešili sladkou pozornosťou a drobnou pamiatkou.

 

Kulinárske okienko

 

Dňa 08.03.2022 sme v dopoludňajších hodinách spoločne s klientmi a sociálnou pracovníčkou pripravovali jednoduchý múčnik. Klienti sa ochotne zapojili do prípravy múčnika. O to viac ich tešila chuť koláča, keďže si pripomenuli, že si ho svojpomocne dokázali pripraviť.

 

Týždeň mozgu 2022

 

Ako každoročne aj tento rok sa naše zariadenie zapojilo do Týždňa mozgu 2022. Počas celého týždňa sme pripravovali rôzne aktivity, ktoré podporujú činnosť a aktivitu nášho mozgu. Nechýbali ani aktivizačné a spoločenské hry. Každá aktivizačná činnosť podporuje udržiavanie nášho mozgu v kondícii. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojim nápadom k tomu, aby tento týždeň mozgu bol originálnejší a zaujímavejší a kreatívnejší ako ostatné.

 

Hosť do kresla

 

Dňa 18.03.2022 nás navštívil bývalý pán kaplán, ako hosť do kresla. Odslúžil svätú omšu. V kázni nás povzbudil, aby sme sa obracali na Boha, čo chce od nás na tomto mieste, kde sa nachádzame, aby sme robili. Na záver nás požehnal, spoločne sme sa pomodlili. Ďakujeme za všetky povzbudenia a tešíme sa niekedy nabudúce.

 

Výtvarné okienko

 

Aj tento už jarný mesiac sme nezaháľali, a preto sme sa dňa 10.03.2022 stretli za účelom výroby jarných kvetových ozdôb. Pri vystrihovačkách, maľovaní a skladaní papiera sme sa veru nenudili.

 

Pobožnosť k sv. Šarbelovi

 

Dňa 22.03.2022 sme spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou sa modlili k svätému Šarbelovi. Pripomenuli sme si jeho životopis a prosili sme ho o pomoc a ochranu pre klientov a zamestnancov do nastávajúcich dní.

 

Filmové dopoludnie

 

V tento deň 28.03.2022 sme sa spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou stretli v spoločenskej miestnosti. Toto dopoludnie sa nieslo v zmysle spomienok a zážitkov a to premietaním fotografií a videí za posledný rok. Prijímatelia spomínali, kde všade boli a čo tam udialo. Spoznávali, kto sa nachádza na fotografiách a veselo diskutovali o tom, čo sa vtedy dialo. Toto dopoludnie sme ukončili veselými spomienkami a príhodami a rozišli sme sa.

 

Svätá omša za prijímateľov sociálnych služieb a personál ZSS Jasoň

 

Deň 31.03.2022 sme ukončili prvopiatkovou spoveďou a svätou omšou, ktorú odslúžil vdp. dekan Garaj. Tentokrát sme sa modlili za tunajších prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov, ktorí tu pracujú. Zo srdca ďakujeme pánu dekanovi, že popri svojich nemalých povinnostiach si pre nás vždy nachádza čas a ochotne vysluhuje duchovnú službu v našom zariadení.

 

Výbor PSS

 

Prijímatelia sociálnych služieb - zástupcovia všetkých PSS v ZSS Jasoň sa zišli dňa 31.03.2022 na zasadnutí Výboru PSS, ktorý zvolala pozvánkou aj osobným pozvaním pani riaditeľka. Keďže za tie tri mesiace, kedy sa spravidla stretávame sa udeje toho mnoho, rozoberali sa rôzne témy a diskutovalo sa o nich. Zástupcovia prijímateľov sociálnych služieb sa vždy aktívne zapájajú do priebehu stretnutia, za čo im patrí poďakovanie.  

 

 

 

 

 

FEBRUÁR/2022

 

Spoločenské hry s PSS

 

Dňa 04.02.2022 sme sa opäť stretli v spoločenskej miestnosti spolu s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou, aby sme sa trošku rozptýlili a zároveň trénovali náš mozog pri hraní pexesa, kariet, Človeče, či skladaní puzzle. Táto aktivita nás učí byť nielen trpezlivými, ale aj tolerantnými voči druhým.

 

Literárne dopoludnie

 

Dňa 08.02.2022 sme sa spoločne stretli na literárnom dopoludní. Témou stretnutia bolo práve prebiehajúce fašiangové obdobie. Sociálna pracovníčka nám prečítala rôzne články o fašiangoch a bolo to veľmi zábavné. Prijímatelia sociálnych služieb besedovali a podelili sa so zážitkami z obdobia mladosti. Potom sme stretnutie ukončili.

 

Oslava Valentín

 

Dňa 14.02.2022 sme v dopoludňajších hodinách urobili oslavu k sviatku Valentína. Prečítali sme si o sv. Valentínovi, o tom ako tento sviatok vznikol. Potom sme spoločne besedovali o tomto sviatku a prijímatelia sociálnych služieb sa aktívne zapájali. Pani riaditeľka pohostila všetkých chutným koláčom. Spoločne sme si aj zaspievali. Na záver odovzdala sociálna pracovníčka sladký, valentínsky darček všetkým klientom.

 

Filmové dopoludnie

 

Aj v tomto mesiaci dňa 15.02.2022 sme sa spoločne s klientmi a sociálnou pracovníčkou stretli na filmovom dopoludní. Spoločne si pozreli domáce, fyzioterapeutické cvičenia pre seniorov a tiež sme si vypočuli rady ako správne a kedy ideálne cvičiť. Dozvedeli sme sa, prečo je dôležité denné cvičenie a ako pozitívne pohyb ovplyvňuje naše fyzické i duševné zdravie.

 

Pamäťové cvičenia s PSS

 

Dňa 18.02.2022 sme sa zamerali s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou na cvičenie pamäte. Začali sme poznávacími cvičeniami, čo uvoľnilo atmosféru medzi klientmi. Pokračovali sme cvičeniami na pozornosť a koncentráciu či orientáciu. Prijímatelia sociálnych služieb sa aktívne zapájali do riešenia rôznych úloh.

 

Oslava narodenín PSS

 

Dňa 21.02.2022 sme spoločne oslávili narodeniny prijímateľky sociálnej služby. Prijímatelia sociálnych služieb a službukonajúci personál spoločne s pani riaditeľkou sme jej zablahoželali, zaspievali slávnostné „Živijó“ a popriali veľa zdravia a Božieho požehnania do nastávajúcich dní. Pani riaditeľka jej odovzdala sladkú pozornosť a na záver sme sa ponúkli z narodeninovej torty.

 

Výtvarné okienko

 

Dňa 22.02.2022 sme spoločne s klientmi a sociálnou pracovníčkou vytvárali krásne kvetinové vejáre z farebného papiera. Prijímatelia sociálnych služieb sa aktívne a chuťou zapájali do tejto tvorby. O to väčšiu radosť mali z konečného výsledku. Odmenou bola pestrá, jarná dekorácia, ktorá zdobí interiér nášho zariadenia.

 

Pobožnosť k sv. Šarbelovi

 

Ani v tomto mesiaci dňa 22.02.2022 nechýbalo stretnutie pri modlitbe k sv. Šarbelovi. Spoločne s klientmi a sociálnou pracovníčkou sme sa opäť modlili pred obrazom tohto veľkého svätca a prosili ho za zdravie a Božie požehnanie tak prijímateľov sociálnych služieb ako aj zamestnancov, ktorí tu pracujú.

 

Krajčírske okienko

 

Dňa 28.02.2022 sme sa pustili s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou do prišívania rôznych gombíkov. Tato aktivita je zameraná na pozornosť a sústredenie sa pri práci. Prijímatelia sociálnych služieb si precvičili aj jemnú motoriku prstov.

 

 

 

 

 

JANUÁR/2022

 

Novoročná besiedka s PSS

 

Dňa 03.01.2022 sme sa stretli v spoločenskej miestnosti spolu s prijímateľmi sociálnych služieb a službukonajúcim personálom, aby sme si spoločne zablahoželali do Nového roku. Pri tejto príležitosti sme si vypočuli novoročný príhovor, vinše od sociálnej pracovníčky. Spoločne sme si zaspievali koledy a posedeli sme si pri káve a koláči. Na záver besiedky pani riaditeľka obdarila všetkých klientov darčekovými taškami naplnenými užitočnými drobnosťami.

 

Hosť do kresla

 

Do nášho zariadenia dňa 04.01.2022 zavítal bývalý pán kaplán a potešil nás svojou návštevou. Na spoločnej besede sme sa obohatili zážitkami, ktoré každý z nás prežíva na svojom mieste. Záverom nám odovzdal zdravý milodar v podobe ovocia. Srdečne ďakujeme !

 

Spoločenské hry s PSS

 

Dňa 07.01.2022 sme sa stretli v spoločenskej miestnosti spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou, aby sme sa zabavili pri spoločenských hrách kariet, človeče či skladaní puzzle. Šlo nám to výborne popritom sme viedli veselú diskusiu a zároveň sme užitočne využili voľný čas.

 

Pamäťové hry s PSS

 

V každom možnom čase trénujeme svoju pamäť. Ani tentokrát tomu nebolo inak, a tak sme sa počas mesiaca stretávali s klientmi a sociálnou pracovníčkou. Riešili sme spoločne rôzne zaujímavé, vedomostné kvízy na tému známych osobností, či separovania odpadu. Nielen sme si potrápili našu pamäť, ale dozvedeli sme sa aj veľa nových vecí.

 

Blahoželanie k narodeninám PSS

 

Aj v tomto mesiaci oslavovali prijímateľky sociálnych služieb svoje narodeniny. My ostatní sme prispeli k narodeninovému dňu tým, že sme im zablahoželali a popriali veľa zdravia, Božieho požehnania a spokojnosti do ďalších dní a zaspievali sme aj obľúbené, ľudové piesne. Spoločne sme si posedeli pri výbornom koláči či káve a potom sme sa rozišli.

 

Pobožnosť k sv. Šarbelovi

 

Deň 22.01.2022 je už tradične venovaný sv. Šarbelovi. V poobedňajších hodinách sa stretli prijímatelia sociálnych služieb so sociálnou pracovníčkou, aby sa modlili litánie a modlitby k sv. Šarbelovi. Potom sa mo každý individuálne podľa svojich potrieb.

 

Literárne dopoludnie

 

Dňa 24.01.2022 sme sa opäť zišli v spoločenskej miestnosti, aby sme si priblížili aktuálny čas – Čas dlhých nocí a čakania na svetlo, Na Hromnice o hodinu více, Fašiangy na mestský spôsob, ale aj iných sviatkov, ktoré sú späté so zimnými mesiacmi. Čítali sme z knihy Slovenský rok od Kataríny Nádaskej. Sme vďační za každý čas a obdobie v roku. Každá deň je niečim charakteristický a vždy jedinečný.

 

Výtvarné okienko

 

Dňa 27.01.2022 sme sa stretli v spoločenskej miestnosti, aby sme kreatívne využili čas a vyfarbovali sme aktuálne zimné obrázky či vystrihovali zimné ozdoby. Výtvarná práca klientov potom slúži ako dekor v zariadení.

 

Voľba komisií 2022

 

Tradične na začiatku nového roka prebieha voľba členov do jednotlivých komisií. Dňa 31.01.2022 sme opäť pristúpili k voľbe členov. Prijímatelia sociálnych služieb buď odsúhlasia staronových členov a pokiaľ nastane zmena v komisiách, tak si dobrovoľne zdvihnutím ruky zvolia aj nových členov. Zvolení členovia potvrdia svoj súhlas podpisom.

 

 

 

DECEMBER/2021

 

Kulinárske okienko

 

Čo by to boli za sviatky, keby sme sa opäť nepustili do pečenia medovníčkov. V jedálni ZSS Jasoň sme sa dňa 01.12.2021 stretli s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou a spoločne sme vykrajovali rôznymi formičkami medovníčky, ktoré sme potom upiekli. Vytvorili sme vianočnú atmosféru spievaním známych kolied a omamná vôňa perníčkov sa šírila celým zariadením. Bolo cítiť, že sa pomaličky blížia vianočné sviatky.

 

Dekórovanie vianočného stromčeka

 

Dňa 03.12.2021 sme spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou vyzdobili a rozsvietili vianočný stromček. Klienti sa veľmi aktívne zapájali do tejto aktivity, ktorá je už tradične prípravou na vianočné sviatky.

 

Mikulášska besiedka

 

Dňa 06.12.2021 sa v spoločenskej miestnosti uskutočnila mikulášska besiedka. Na tento deň sme sa s prijímateľmi sociálnych služieb vopred pripravovali. Keďže Mikuláš zavítal medzi nás tento rok za dodržania príslušných obmedzení, veľmi sme sa mu potešili. Zaspievali sme mikulášske pesničky a zarecitovali básne. Potom nás odmenil bohatou mikulášskou nádielkou a rozlúčil sa s nami. Srdečne mu ďakujeme a tešíme sa aj nabudúce.

 

Výtvarné okienko

 

Dňa 09.12.2021 sme sa stretli v spoločenskej miestnosti, aby sme si vyrobili vianočné ozdoby. Vystrihovali sme anjeliky, ktoré sme zlepovali. Niektorí prijímatelia sociálnych služieb si vystrihovali vianočné ozdoby kostolíky, betlehemčeky, vianočné srdiečka či sviečky. Zabralo nám to veľa času, ale spoločnými zručnosťami sme to zvládli a tešili sa z krásnych výtvorov, ktoré budú zdobiť naše zariadenie.

 

Zdobenie perníčkov

 

Dňa 10.12.2021 sme si spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb, sociálnou pracovníčkou a opatrovateľkou v službe stretli, aby sme spoločne ozdobovali medovníčky. Každý tvoril za seba, podľa svojej fantázie a vkusu. Bolo to kreatívne dopoludnie, ktoré sme takto užitočne využili.

 

Literárne dopoludnie

 

Prijímatelia sociálnych služieb so sociálnou pracovníčkou dňa 15.12.2021 uskutočnili stretnutie, aby nacvičovali básne, piesne i vinše, keďže sa blížia najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Po rozdelení inštrukcií, kto bude čo recitovať i spievať sme sa pustili do nácviku. Šlo nám to veľmi dobre. Prijímatelia sociálnych služieb sa nielen naladili na prichádzajúce vianočné sviatky, ale potrápili aj svoju pamäť.

 

Vianočné posedenie s PSS

 

Dňa 22.12.2021 sme si vytvorili vianočnú atmosféru, keďže vianočné sviatky sú za dverami. Prijímatelia sociálnych služieb sa stretli na spoločnej besiedke v popoludňajších hodinách. Zarecitovali nacvičené básne a vinše o Vianociach, zaspievali koledy a piesne. Potom sa prihovorila aj pani riaditeľka, ktorá predniesla vianočný príhovor a zaželala šťastné a veselé vianočné sviatky. Poďakovala za celoročnú spoluprácu kňazom i dobrovoľníčkam a všetkým ľuďom dobrej vôle,dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na tom, aby naši klienti prežívali čo najkrajšie Vianoce. Sociálna pracovníčka potom predniesla krásne vianočné zamyslenie. Nasledoval vianočný kvíz, hádanie a dopĺňanie slov do kolied, spoločné spievanie a súťaženie. Prežili sme spoločne radostné predvianočné chvíle. Záverom pani riaditeľka rozdala Krabicu lásky, ktorú mali klienti možnosť dopĺňať počas celého mesiaca a potešiť tak svojich spolubývajúcich klientov. Záverom programu si prijímatelia sociálnych služieb pochutnali na výbornom vianočnom čaji a perníčkoch.

 

Štedrá večera

 

Dňa 24.12.2021 sa uskutočnila štedrá večera pre prijímateľov sociálnych služieb. Potešila nás aj návšteva pani riaditeľky, ktorá každoročne prichádza pozdraviť klientov. Pri tejto príležitosti odovzdala všetkým prijímateľom sociálnych služieb darčeky z celoslovenskej zbierky s názvom "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.“ Každoročne spája tisíce ľudí, vďaka ktorým sú v čase Vianoc obdarovaní seniori v zariadeniach sociálnych služieb krabicou plnou milých darčekov vložených z lásky. Prijímatelia sociálnych služieb sa veľmi tešili a ďakovali všetkým tým, ktorí prispeli, k tomu aby Štedrý deň bol naozaj štedrý. Všetkým dobrodincom zo srdca ďakujeme.

 

 

 

 

NOVEMBER/2021

 

Modlitba za zosnulých a odovzdanie venca na pietnom mieste

 

Dňa 02.11.2021 sme sa stretli s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou, aby sme sa pomodlili za zosnulých prijímateľov sociálnych služieb. V knihe spomienok sme si menovite pripomenuli klientov, ktorí toto zariadenie obývali a tu aj zomreli. Zaspievali sme spoločne zádušnú pieseň. Následne sme sa pomodlili litánie za zosnulých a taktiež predniesli zádušné modlitby. Odpočinutie večné, daj im, ó Pane a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji. Amen.

 

Filmové dopoludnie

 

Dňa 04.11.2021 sme sa stretli v spoločenskej miestnosti pri sledovaní slovenskej komédie Sváko Ragan. Vynachádzavosť garbiara Sváka Ragana pri riešení rôznych situácii rozveselil našich prijímateľov sociálnych služieb. Spoločne sme sa zabavili aj pripomenuli si neopakovateľného Jozefa Kronera.

 

Výtvarné okienko

 

Dňa 09.11.2021 sme sa zišli v spoločenskej miestnosti, aby sme tvorivo využili dopoludnie. Tentokrát sme vystrihovali adventné a vianočné ozdoby do okien. Táto aktivita je podporou trpezlivosti a sústredenosti, ktorou sme tak urobili.

 

Krabica lásky

 

Dňa 15.11.2021 sociálna pracovníčka s pani riaditeľkou otvorili krabicu lásky určenú prijímateľom sociálnych služieb. V tomto predvianočnom čase táto akcia podporuje vzájomnú všímavosť si jeden druhého či pozastavenie sa nad tým, akou maličkosťou potešiť toho druhého.

 

Modlitba k sv. Šarbelovi

 

Deň 22.11.2021 je už pravidelne venovaný modlitbe k sv. Šarbelovi v našom zariadení. Ani tentokrát tomu nebolo inak. Spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou sme sa pomodlili k tomuto svätcovi a prosili ho o pomoc a ochranu pre naše zariadenie v týchto neľahkých časoch pandémie.

 

Blahoželanie k narodeninám i meninám PSS

 

Dňa 22.11.2021 sme sa stretli na spoločnej oslave prijímateľov sociálnych služieb v spoločenskej miestnosti. Zablahoželali sme oslávencom a popriali veľa zdravia a Božieho požehnania do ďalších rokov. Zaznelo spoločné Živijó, živijó a obľúbené ľudové piesne. Potom sme prijali sladké pohostenie. Oslávencom srdečne ďakujeme.

 

Literárne dopoludnie

 

Dňa 23.11.2021 sme v dopoludňajších hodinách stretli sa a spoločne s klientmi a sociálnou pracovníčkou si pripomenuli blížiace sa sviatky a zvyky sv. Kataríny a sv. Ondreja. Prečítali sme si z knihy Slovenský rok o týchto tradíciách a spoločne sme si aj zaspievali. Prijímatelia sociálnych služieb si zaspomínali na svoje zvyky a tradície, nakoľko pochádzajú z rôznych miest, odpovede boli rôzne. Strávili sme spoločne príjemné dopoludnie.

 

 

 

 

OKTÓBER/2021

 

Blahoželanie k meninám PSS

 

Dňa 05.10.2021 sme spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a personálom v službe zablahoželali prijímateľkám sociálnych služieb nosiacim meno Viera. Spoločne sne si posedeli pri káve a koláči a taktiež sme si zaspievali ľudové piesne.

 

Pamäťové cvičenia s PSS

 

Dňa 07.10.2021 sme sa spoločne zišli v spoločenskej miestnosti, aby sme si opäť precvičili svoju pamäť i pozornosť. Sociálna pracovníčka si pripravila zaujímavé cvičenia, doplňovačky textov, piesní a porekadiel.

 

Literárne dopoludnie

 

Dňa 11.10.2021 sa prijímatelia sociálnych služieb a sociálna pracovníčka stretli na literárnom dopoludní. Programom stretnutia bol výber básní podľa ľubovôle klientov, ktoré sme spoločne čítali a učili sa naspamäť. Témou stretnutia boli básne k mesiacu október, ktorý je venovaný starším ľuďom k besiedke, ktorá sa uskutoční koncom mesiaca.

 

Modlitba k sv. Šarbelovi

 

Dňa 22.10.2021 sme sa pomodlili spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb litánie k sv. Jozefovi. V roku svätého Jozefa sa častejšie modlíme k tomuto svätcovi, ktorý je veľkým vzorom, patrónom a ochrancom rodín.

 

Hosť do kresla

 

Dňa 27.10.2021 dopoludnia naše zariadenie navštívil Hosť do kresla. Tentokrát miesto obsadila fyzioterapeutka p. Alena Bednarčíková Mind&Body z Matiašoviec. Porozprávala nám o sebe príbehy a zážitky, s ktorými sa stretáva počas výkonu svojej práce. Svoju prácu má veľmi rada a snaží sa vykonávať ju čo najlepšie. Aj v našom zariadení cítime, že svojou prítomnosťou prispieva k tomu, aby život našich prijímateľov sociálnych služieb bol ľahšie zvládnuteľný a veselší. Srdečne ďakujeme a prajeme veľa trpezlivosti a zdravia do ďalších dní.

 

Mesiac úcty k starším – besiedka

 

Dňa 27.10.2021 sme sa v popoludňajších hodinách stretli v spoločenskej miestnosti, aby sme spoločne oslávili mesiac úcty k starším a uctili si našich klientov- prijímateľov sociálnych služieb. Na úvod sa prihovorila pani riaditeľka a sociálna pracovníčka. Potom nasledoval program, ktorý si pripravili naši klienti v podobe básni a piesní. Následne pani riaditeľka a sociálna pracovníčka odovzdali naším prijímateľom sociálnych služieb nádherné pozdravy, ktoré si pripravili družinári zo ZŠ Spišská Stará Ves. Srdečne im ďakujeme, veľmi nás to potešilo. Po skončení programu nasledovalo pohostenie v podobe výborného koláča a kávy. Za pohostenie ďakujeme pani riaditeľke, ktorá to zabezpečíla.

 

 

  

SEPTEMBER/2021

 

Prvopiatková svätá omša

 

Dňa 02.09.2021 sme sa spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb zúčastnili svätej spovede a sv. omše, ktorú vyslúžil p. dekan Garaj. Povzbudil nás, že aj napriek naším chybám, ktoré sa možno opakujú, je tu vždy Boh, ktorého môžeme prosiť, aby zostával s nami. Srdečne ďakujeme p. dekanovi, že aj napriek mnohým povinnostiam si nachádza čas a ochotne navštevuje naše zariadenie.

 

Kulinárske okienko

 

Dňa 03.09.2021 v dopoludňajších hodinách sme sa zišli v jedálni spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou. Tentokrát sme si pripravovali jablčnú šťavu. Pri čistení jabĺk sme diskutovali o tomto ovocí, ktoré má mnoho blahodárnych účinkov na naše zdravie. Záverom sme si spoločne posedeli pri tomto vitamínovom nápoji.

 

Odpustová sv. omša

 

Dňa 16.09.2021 sa v našom areáli zariadenia slávila odpustová svätá omša pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie. K slávenie boli prizvaní aj miestni kňazi, kantor, dobrovoľníčky. Potom nasledovalo štedré agapé. Prijímatelia sociálnych služieb sa porozprávali s prizvanými hosťami. Ďakujeme zo srdca všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby sme mohli túto tradičnú slávnosť uskutočniť.

 

Literárne dopoludnie

 

Dňa 20.09.2021 sa uskutočnilo literárne dopoludnie. Tentokrát sme si čítali články a citáty na zamyslenie a spoločne sme uvažovali, čo nám che týmto autor povedať. Častokrát sme sa v daných situáciách našli aj my. Ďakujeme za spoločne strávené dopoludnie.

 

Modlitba k sv. Šarbelovi

 

Dňa 22.09.2021 sne sa v popoludňajších hodinách pomodlili litánie a modlitby k sv. Šarbelovi. Do tejto modlitby sme zahrnuli všetkých prijímateľov sociálnych služieb a personál zariadenia.

 

Výtvarné okienko

 

Dňa sme sa opäť stretli prijímatelia sociálnych služieb so sociálnou pracovníčkou. V spoločenskej miestnosti sme si vytvárali jesenné obrazy. Tentokrát sme si vystrihovali listy vo farbe jesene a lepili ich na stromy. Každý si vytváral svoju korunu stromu a dotvoril podľa vlastnej fantázie. Precvičili sme si jemnú motoriku a pripomenuli sme si obdobie jesene na záver kvízom.

 

Výbor PSS

 

Dňa 29.09.2021 sa uskutočnil Výbor PSS za prítomnosti členov výboru PSS a všetkých členov tejto komisie. Zhodnotil sa doterajší stav v zariadení, prijali sa návrhy, pripomienky od prijímateľov sociálnych služieb. Potom nasledovala spoločná diskusia a pani riaditeľka ukončila stretnutie poďakovaním za účasť.

 

 

 

  

AUGUST/2021

 

Prvopiatková sv. spoveď

 

Dňa 05.08.2021 sa v dopoludňajších hodinách pripravovali prijímatelia sociálnych služieb na svätú spoveď a sv. omšu, ktorú vyslúžil p. dekan Garaj. Srdečne ďakujeme za vždy ochotné vyslúženie duchovnej služby v našom zariadení.

 

Blahoželanie k narodeninám PSS

 

Dňa 09.08.2021 sme spoločne s p. riaditeľkou, sociálnou pracovníčkou a prijímateľmi sociálnych služieb zablahoželali prijímateľke sociálnej služby k jej narodeninám. Spoločne sme si zaspievali i posedeli pri chutnom koláči a káve. Do ďalších rokov želáme veľa zdravia a Božieho požehnania a dni naplnené pokojom a spokojnosťou.

 

Výtvarné okienko

 

Dňa 24.08.2021 sa uskutočnilo výtvarné okienko s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou. Tentokrát témou stretnutia bolo kreslenie, maľovanie či strihanie obrázkov ovocia a zeleniny. Prijímatelia sociálnych služieb diskutovali o tom, ktoré je ich obľúbené ovocie či zelenina. Ďalej sme si čítali články o význame ovocia a zeleniny vo výžive. Nasledovala spoločná diskusia, do ktorej sa prijímatelia sociálnych služieb aktívne zapájali.

 

Modlitba k sv. Šarbelovi

 

Dňa 24.08.2021 sme sa spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb stretli pri modlitbe k sv. Šarbelovi. Spoločne sme sa pomodlili litánie a modlitby k tomuto svätcovi. Každá modlitba pomáha našim klientom tak duchovne ako aj navonok prejavovať radosť, pokoj, väčšiu lásku a toleranciu voči druhým.

 

Literárne dopoludnie

 

Dňa 27.08.2021 sme sa spolu s prijímateľmi sociálnych služieb započúvali do audioknihy Kniha prísloví podľa prekladu Antona Boteka. Sú to príslovia Šalamúna, ktoré nám umožňujú poznať múdrosť, mravnosť či dosiahnuť spravodlivosť, nábožnosť i statočnosť ako si v živote počínať. Následne sme spolu diskutovali o týchto poučných prísloviach.

 

Pamäťové hry

 

Dňa 31.08.2021 sme sa dopoludnia stretli v spoločenskej miestnosti s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou, aby sme sa nielen zabavili, ale aj trénovali náš mozog. Rozcvičili sme sa pri hľadaní opozít, pokračovali sme v dopĺňaní prísloví a porekadiel. Potom sme riešili sudoku a krížovky. Potrápili sme si hlavy, ale za to podporili činnosť nášho mozgu.

 

 

JÚL/2021

 

Literárne dopoludnie

 

Dňa 06.07.2021 sme sa opäť stretli na literárnom dopoludní, aby sme aktívne využili dopoludnie pri slnečnom počasí v exteriéri zariadenia. Prečítali sme si zaujímavé články z knihy Kvapky, ktoré nielen pútali našu zvedavosť ako sa príbeh skončí, ale priniesli aj poučenie pre každodenný život.

 

Letné cvičenie s PSS

 

Dňa 09.07.2021 sme sa stretli v areáli zariadenia, aby sme si zacvičili na čerstvom vzduchu. Začali sme jednoduchou rozcvičkou, strečingom a pokračovali posilňovaním svalstva na tele. Každé cvičenie podporuje nielen fyzické, ale aj duševné zdravie a pohodu našich klientov.

 

Pamäťové dopoludnie

 

Dňa 13.07.2021 sme sa dopoludnia stretli s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou. Tentokrát sme precvičovali mozog pomocou pamäťových kvízov, vizuálnych obrazov, hádaniek. Pri týchto cvičeniach sme nielen potrápili naše mozgové závity, ale sme sa aj dobre zabavili.

 

Blahoželanie k životnému jubileu

 

Dňa 14.07.2021 sme spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a personálom zablahoželali prijímateľke sociálnej služby k životnému jubileu 80.rokov. Pani riaditeľka a sociálna pracovníčka odovzdali jubilantke pamätný list a darček k narodeninám. Zaspievali sme tradičné „živijó“ a nasledovalo sladké pohostenie pri káve a zákusku. Želáme veľa zdravia do ďalších rokov.

 

Modlitba k sv. Šarbelovi

 

Dňa 22.07.2021 popoludní sa stretli prijímatelia sociálnych služieb a pani riaditeľka pred sviatkom sv. Šarbela pri spoločnej modlitbe. Je patrónom domovov, ktoré sa modlia za pokoj, lásku, zmierenie a zjednotenie. Na tento úmysel sme sa pomodlili litánie a modlitby.

 

Výtvarné okienko

 

Dňa 26.07.2021 sme sa opäť stretli v dopoludňajších hodinách s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou, aby sme zaktivizovali náš mozog, podporili svoju kreativitu  tentokrát na tému Lesné rastliny a plody. Sociálna pracovníčka si pripravila malú zbierku lesných rastlín. Pomocou čuchu sme hádali o aké rastliny ide. Zároveň sme vyhľadali v encyklopédii ich charakteristiku a nasledovala spoločná diskusia.

 

 

 

JÚN/2021

 

 

Literárne dopoludnie

 

Dňa 07.06.2021 sa uskutočnilo literárne dopoludnie spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou. Tentokrát sme si rozdelili básne, ktoré sme si opakovane čítali a učili sa naspamäť. Je to výborné cvičenie na precvičovanie pamäti.

 

Biblická hodina

 

Dňa 08.06.2021 popoludní sa uskutočnila biblická hodina pod vedením p. kaplána, ktorý viedol túto hodinku netradične. Použil testovanie, ktoré bolo zamerané na náboženský, spoločenský a rodinný okruh. Prijímatelia sociálnych služieb si precvičovali pamäťové schopnosti, kde rozmýšľali nad danými otázkami. Taktiež bol stanovený časový limit, ktorý sa musel dodržať. Biblickej hodinky sa zúčastnili aj dve dobrovoľníčky, ktoré sa taktiež aktívne zapájali. Pánu kaplánovi ďakujeme za čas, ktorý ochotne venoval naším prijímateľom sociálnych služieb.

 

Spev piesní s p. kaplánom

 

Dňa 14.06.2021 sme sa opäť stretli s pánom kaplánom a prijímateľmi sociálnych služieb, aby sme si precvičili hlasivky, pľúca a zaspievali si náboženské piesne. Nasledovala hlasová rozcvička a opakovanie textov a melódii piesní. Srdečne ďakujeme.

 

Blahoželanie k narodeninám PSS

 

V tomto mesiaci si dve naše prijímateľky sociálnych služieb oslávili narodeniny. Spolu s ostatnými klientmi a personálom sme im zablahoželali všetko najlepšie, zaspievali a popriali veľa zdravia i Božieho požehnania do nastávajúcich dní. Nechýbalo pohostenie pri káve a chutnom koláči. Veľmi pekne ďakujeme.

 

Výtvarné okienko

 

Dňa 17.06.2021 sa uskutočnilo výtvarné okienko pod názvom Letné kreslenie. V exteriéri nášho zariadenia sme hľadali inšpirácie na kreslenie. Taktiež sme si zaspomínali ako sa pracovalo resp. oddychovalo cez letné obdobie v minulosti. Príjemná hudba v pozadí ponúkala nielen námety na kreslenie, ale aj super relax.

 

Pobožnosť k sv. Jozefovi

 

Dňa 23.06.2021 sme sa stretli s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou pri oltáriku sv. Jozefa, ktorý zdobí náš interiér zariadenia a pozýva na každodennú modlitbu. Spoločne sme si vykonali pobožnosť a prosili sv. Jozefa o ochranu klientov a zamestnancov nášho zariadenia.

 

Kulinárske okienko

 

Dňa 25.06.2021 sa uskutočnilo v dopoludňajších hodinách kulinárske okienko. Pod vedením sociálnej pracovníčky sme si tentokrát spoločne s klientmi pripravili čerstvý, zeleninový šalát. V tomto letnom období je ideálny k hlavnému jedlu. Vôňa čerstvých ingrediencií sa niesla celým zariadením. Prijímatelia sociálnych služieb si pochutili a taktiež podporili svoj imunitný systém vitamínmi.

 

Sv. spoveď a sv. omša v ZSS Jasoň

 

Dňa 28.06.2021 pod vedením p. kaplána bola vyslúžená našim prijímateľom sociálnych služieb sv. spoveď. Potom nasledovala sv. omša obetovaná za všetkých prijímateľov sociálnych služieb a personál. Ďakujeme za duchovnú službu v našom zariadení.

 

Júnový guľáš

 

Dňa 29.06.2021 sa uskutočnila akcia s názvom Júnový guľáš, pri ktorom sme sa lúčili s pánom kaplánom. Pozvanie prijal pán primátor mesta Spišská Stará Ves, starosta obce Malá Franková, pán dekan farnosti Spišská Stará Ves, správca farnosti Osturňa i dobrovoľníčky. Úvod patril pani riaditeľke Bc. Márii Kaňukovej, ktorá privítala všetkých prítomných. Nasledovala rozlúčka s p. kaplánom. Prijímatelia sociálnych služieb sa lúčili veselými básňami a pripravenou piesňou. Pani riaditeľka poďakovala p. kaplánovi v mene Zariadenia sociálnych služieb Jasoň klientov a zamestnancov za obetavú prácu, ochotnú spoluprácu a zaželala mu veľa zdravia a Božieho požehnania na novom pôsobisku. Následne sme pánovi kaplánovi odovzdali darčeky ako spomienku aj poďakovanie za odvedenú prácu v našom zariadení. Záverom nasledovalo pohostenie, pri ktorom nechýbal chutný kotlíkový guláš, grilované mäso či chutné koláče. Ďakujeme všetkým zapojeným do príprav na túto akciu.

 

 

 MÁJ/2021

 

 Filmové dopoludnie

 

Dňa 04.05.2021 sa v dopoludňajších hodinách sa uskutočnilo filmové dopoludnie. Prijímatelia sociálnych služieb sledovali známu českú komédiu: „Slunce, seno, jahody“ od režiséra Zdenka Trošku, ktorá sa odohráva v dedinskom prostredí. Spoločne sa zabavili a v dobrej nálade sa aj rozišli.

 

Oslava dňa matiek

 

Dňa 10.05.2021 sme spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb, sociálnou pracovníčkou a opatrovateľkou v službe pripravili program z príležitosti Dňa matiek. Sociálna pracovníčka predniesla príhovor s básňami o mame, kde si zarecitovali aj klienti. Nasledovala úvaha o mame. Spoločne sme si zaspomínali každý na svoju mamu a zaspievali sme si piesne o mame. Do programu sme vložili aj aktivitu na podporu nášho mozgu a to aktivitou „Hádaj, čo to je?“. V plátennom vrecúšku sa ukrývali rôzne predmety, pomôcky do kuchyne, či v domácnosti, ktoré bolo potrebné rozlíšiť. Spoločne sme sa dobre zabavili. Bonusom bol chutný koláč na záver.

 

Biblická hodina

 

Dňa 13.05.2021 sa uskutočnila biblická hodina pod vedením p. kaplána. Témou stretnutia bol mesiac máj, v ktorom sa aktuálne nachádzame a ktorý je zasvätený Panne Márii. Spoločne sme uvažovali aj nad tým, aký je Boh nekonečne dobrý. Záverom sme sa pomodlili a p. kaplán všetkých požehnal. Rozišli sme sa v radosti a spokojnosti.

 

Stravovacia komisia

 

Dňa 18.05.2021 sa popoludní uskutočnilo stretnutie stravovacej komisie. Zástupcovia prijímateľov sociálnych služieb sa jednotlivo vyjadrili k stravovaniu, poďakovali za novinky zavedené v jedálnom lístku. Pani riaditeľka zdôraznila, že k správnemu životnému štýlu patrí nielen vyvážená strava, ale aj častejší pohyb či už v exteriéri alebo interiéri zariadenia.

 

Literárne dopoludnie

 

Dňa 18.05.2021 sa uskutočnilo Literárne dopoludnie. Prijímatelia sociálnych služieb sa započúvali do pútavého a zábavného čítania knihy s názvom Slovenský rok v ľudových zvykoch, obradoch a sviatkoch od autorky Kataríny Nádaskej. Klienti si zaspomínali na obdobie mesiaca máj, kedy sa stavali máje, a ako sa tieto sviatky slávili.

 

Spev piesní s p. kaplánom

 

Dňa 20.05.2021 sa uskutočnil spev prijímateľov sociálnych služieb pod vedením p. kaplána. Po dlhšej pauze sa prijímatelia sociálnych služieb potešili, že si môžu opäť od srdca zaspievať a opakovať texty piesní. V konečnom dôsledku je spev pamäťovým tréningom, či rehabilitačným cvičením po covide.

 

Výtvarné okienko

 

Dňa 21.05.2021 sa dopoludnia uskutočnilo Výtvarné okienko s témou jarné práce v záhrade a na poli. Prijímatelia sociálnych služieb mali možnosť výberu kreslenia omaľovánok, samostatné kreslenie alebo modelovanie. Spomínali sme na jarné práce v minulosti. Sociálna pracovníčka si pripravila texty prečo pestujeme rastliny, kvety a aký úžitok z nich máme. Toto stretnutie sme ukončili spevom piesní, v ktorých je obsiahnuté jarné obdobie.

 

Výbor PSS

 

Dňa 25.05.2021 sa dopoludnia uskutočnil Výbor prijímateľov sociálnych služieb. Pani riaditeľka privítala všetkých členov komisie a otvorila stretnutie. Prijímatelia sociálnych služieb sa kladne vyjadrili k spolunažívaniu, poďakovali zdravotnej sestre a personálu za doterajšiu prácu. Sociálna pracovníčka zhodnotila aktuálny stav v zariadení, akcie a aktivity, ktoré sa realizujú. Prijímatelia sociálnych služieb pripomienkovali a spoločne diskutovali o rôznych podnetoch, návrhoch či opatreniach. Záverom pani riaditeľka poďakovala za precízne vykonávanú prácu zdravotnej sestre a prijímateľom za trpezlivé dodržiavanie všetkých potrebných opatrení.

 

 

 

 

APRÍL/2021

 

 

Spev piesní s PSS

 

Dňa 09.04.2021 sme sa spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou stretli v spoločenskej miestnosti, aby sme si spoločne zaspievali. Úvodom sme sa hlasovo rozcvičili. Potom sme pokračovali spievaním veselých ľudových piesní. Stretnutie sme ukončili spevom obľúbených piesní našich klientov. Toto cvičenie zlepšuje náladu u klientov, pomáha v boji s depresiou či rečovými problémami.

 

Literárne dopoludnie

 

Dňa 15.04.2021 sa uskutočnilo Literárne dopoludnie s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou. Keďže tento rok je zasvätený sv. Jozefovi témou tohto stretnutia bol práve tento svätec. Prečítali sme si životopis sv. Jozefa i článok o tom, prečo je patrónom dobrej smrti. Ďalej sme pokračovali v diskusii o tomto svätcovi, v ktorej klienti živo diskutovali. Záverom sme sa pomodlili litánie a modlitby k svätému Jozefovi.

 

Filmové dopoludnie

 

Dňa 16.04.2021 sme sa stretli v spoločenskej miestnosti spolu s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou, aby sme si pozreli česko-slovenskú komédiu „Marečku, podejte mi pero.“ Tento film nám ponúkol úsmevný pohľad na automatizáciu výroby a jej následky v závode na výrobu poľnohospodárskych strojov. Strávili sme spoločne veselé dopoludnie.

 

Čaj o druhej

 

Dňa 19.04.2021 sme uskutočnili stretnutie s prijímateľmi sociálnych služieb, sociálnou pracovníčkou, pani riaditeľkou a opatrovateľkou. Je to akcia, na ktorú sa všetci veľmi tešia. Pripravili sme si program v podobe prezentácie čajov, tipovania o aký čaj ide, dôvodov prečo piť čaj a ochutnávku bylinných a ovocno-bylinných čajov. Strávili sme spoločne decentné popoludnie. Záverom tejto akcie sme si vychutnávali čaj aj chutný koláč od pani riaditeľky. Srdečne ďakujeme.

 

Videohovor s p. kaplánom

 

Dňa 23.04.2021 sme zrealizovali telefonický rozhovor s p. kaplánom a prijímateľmi sociálnych služieb. Na tento telefonát sa klienti veľmi tešia, pretože sa pri ňom nielen vyrozprávajú, ale aj zabavia. Pán kaplán povzbudzuje nielen klientov i personál. Záverom požehná všetkým prítomným. Za venovaný čas a podporu srdečne ďakujeme.

 

Výtvarné okienko

 

Dňa 30.04.2021 sme sa opäť stretli v dopoludňajších hodinách s prijímateľmi sociálnych služieb, aby sme si pripomenuli obdobie jari. Sociálna pracovníčka si pripravila pre klientov prednášku o jarných bylinkách a ich význame pre naše zdravie. Prijímatelia sociálnych služieb si tentokrát vyfarbovali alebo kreslili známe jarné kvety, ktoré sú charakteristické pre toto obdobie.

 

 

 

MAREC/2021

 

 

Literárne dopoludnie

 

V dopoludňajších hodinách dňa 04.03.2021 sa uskutočnilo literárne dopoludnie s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou. Témou stretnutia bolo oboznámenie sa so životopisom sv. Filomény. Táto mladá mučenica je nám pomocou v každej neriešiteľnej situácii, ak sa k nej utiekame. Prečítali sme si niektoré zázraky, ktoré sa udiali na jej príhovor a na záver stretnutia sme sa k nej modlili predpísané modlitby. Sv. Filoména, oroduj za nás všetkých!

 

Oslava MDŽ

 

Dňa 08.03.2021 sme sa spolu s prijímateľmi sociálnych služieb, p. riaditeľkou a sociálnou pracovníčkou stretli v dopoludňajších hodinách, aby sme si pripomenuli sviatok všetkých žien. Pani riaditeľka privítala všetkých zúčastnených, predniesla krátky príhovor a báseň k MDŽ. Vyzdvihla tiež rolu ženy a popriala všetkým zúčastneným pevné zdravie. Sociálna pracovníčka prečítala z histórie sviatku MDŽ. Pripravila si veselé vtipy, ktorými rozveselila všetkých prítomných. Spoločne sme si zaspomínali na tento sviatok, ktorý sa v minulosti intenzívnejšie slávil ako dnes. Pani riaditeľka obdarila prijímateľov sociálnych služieb sladkou pozornosťou, chutným koláčikom i kávičkou. Toto posedenie sme ukončili spevom obľúbených piesní našich klientov.

 

Filmové dopoludnie

 

Dňa 11.03.2021 sme spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb sledovali film sv. Antona Paduánskeho. Je to jeden z najobľúbenejších kresťanských svätcov, ktorého uctievajú nielen katolíci, ale aj moslimské či hinduistické komunity. Vo svojom živote sa zriekal a vyrovnával s ťažkými, bolestnými stratami, ale správnymi rozhodnutiami. Je nám všetkým veľkým vzorom.

 

Týždeň mozgu

 

V dňoch 15.03. - 19.03.2021 sa uskutočnil Týždeň mozgu 2021 aj v našom zariadení. Počas celého týždňa sme pripravovali rôzne aktivity, hry, súťaže pre prijímateľov sociálnych služieb a tak sme sa snažili každou aktivitou, trénovať náš mozog.

 

Videohovor s p. kaplánom

 

Dňa 26.03.2021 sme spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou pozdravili p. kaplána prostredníctvom mobilného telefónu. Pán kaplán nás povzbudil svojou veselosťou, záujmom a záverom požehnal všetkým. Srdečne ďakujeme za každú podporu v tejto pandemickej dobe, v ktorej sa aktuálne nachádzame.

 

Výtvarné okienko

 

Dňa 30.03.2021 sme sa stretli s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou, aby sme kreatívne využili dopoludnie. Vyfarbovali sme kraslice, kreslili či maľovali barančeky, kuriatka či zajace. Keďže sa blíži obdobie Veľkej noci, táto tvorba bude súčasťou veľkonočnej výzdoby v zariadení.

 

Sčítanie obyvateľstva

 

Tento mesiac sa naše zariadenie taktiež zapojilo do elektronického sčítania obyvateľstva 2021. Sociálna pracovníčka jednotlivo sčítavala prijímateľov sociálnych služieb prostredníctvom počítačovej techniky. Zapojením sa do sčítania zvyšujeme reprezentatívnosť jedinečných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre rozhodovacie procesy v spoločnosti.

 

 

FEBRUÁR/2021

 

 

 

Prvopiatková svätá omša cez TV

 

Dňa 05.02.2021 sa v ranných hodinách uskutočnila prvopiatková svätá omša, ktorú prijímatelia sociálnych služieb a personál sledovali prostredníctvom TV prenosu. Nakoľko naďalej trvá obmedzenie zhromažďovania sa aj takýmto spôsobom si dokážeme sýtiť svoju dušu.

 

Výtvarné okienko

 

Dňa 05.02.2021 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnilo Výtvarné okienko. Témou stretnutia bola výroba valentínskeho prekvapenia. Prijímatelia sociálnych služieb spolu so sociálnou pracovníčkou a pracovníčkou cez ÚPSVaR vystrihli srdiečka, vymaľovali si ich podľa svojho vkusu a vyzdobili podľa vlastnej predstavy. Strávili sme spoločné dopoludnie, ktoré sme kreatívne využili.

 

Krajčírske dopoludnie

 

Dňa 09.02.2021 sme sa spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb, sociálnou pracovníčkou a opatrovateľkou cez ÚPSVaR stretli na krajčírskom dopoludní. Klienti mali možnosť vybrať si z ponúkaných šicích prác. Prijímatelia sociálnych služieb ušili krásne farebné srdiečka. Niektorí sa zapájali do šitia gombíkov či strihania látok. Výsledky práce klientov veľmi potešili a v dobrej nálade sme ukončili toto stretnutie.

 

Filmové dopoludnie

 

Dňa 16.02.2021 sa uskutočnilo filmové dopoludnie. Na toto dopoludnie sa tešili prijímatelia sociálnych služieb, kde si spoločne a so záujmom pozreli životopisný dokument sv. Šarbela a tak sa dozvedeli viac o tomto svätcovi, ktorý nám je v mnohom príkladom.

 

Karnevalové posedenie s PSS

 

Dňa 12.03.2021 sme sa spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb zišli v spoločenskej miestnosti, aby sme sa spoločne zabavili na karnevalovom posedení. Na úvod privítala pani riaditeľka Bc. Kaňuková zúčastnených a krátko sa prihovorila všetkým. Nasledovala báseň „Karneval“, ktorú predniesla sociálna pracovníčka a predstavila program stretnutia. Ten bol veľmi bohatý. Spoločne so službukonajúcou opatrovateľkou pripravili spoločne hry i súťaže pre prijímateľov sociálnych služieb. Nechýbalo maľovanie na tvár, hry a súťaže na precvičovanie pamäte, navliekanie guľôčok, či dopĺňanie pesničiek. Pomedzi program si klienti pochutnávali na výbornom čaji s rumovou príchuťou a čerstvo upečených šiškách. Záverom si prijímatelia sociálnych služieb spoločne s personálom zatancovali pri veselých pesničkách. Posedenie sme ukončili poďakovaním za veselo strávené dopoludnie. Odmenou pre personál boli veselé tváre prijímateľov sociálnych služieb a ich dobrá nálada.

 

Oslava Valentín

 

Dňa 15.02.2021 sa uskutočnilo v spoločenskej miestnosti stretnutie pri príležitosti sviatku sv. Valentína. Sociálna pracovníčka si pripravila príhovor i životopis sv. Valentína. Pani riaditeľka sa tiež milo prihovorila všetkým prítomným a potešila všetkých sladkou pozornosťou. Spoločne sme si zahrali valentínske hry, ktoré pripravila sociálna pracovníčka v spolupráci so službukonajúcou opatrovateľkou. Aj takýmto spôsobom si prejavujeme lásku navzájom.


Oslava životného jubilea PSS

 

Dňa 22.02.2021 sa v popoludňajších hodinách uskutočnila oslava 95-tky našej prijímateľky sociálnej služby. K životnému jubileu sme s prijímateľmi sociálnych služieb i personálom popriali všetko najlepšie, veľa zdravia i Božieho požehnania. Zaznelo tradičné „Živijó“ a oslávenkyni sme odovzdali nádhernú veľkú tortu a blahoželanie k životnému jubileu. Prajeme len všetko dobré.

 

 

 

 JANUÁR/2021

 

 

 

Prvopiatková svätá omša

 

Dňa 08.01.2021 sme sledovali svätú omšu cez kábelovú televíziu, nakoľko nie je možnosť byť účastný na sv. omši iba prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti sa prijímatelia sociálnych služieb modlili a prosili za odvrátenie pandémie koronavírusu a za zdravie všetkých zamestnancov a klientov.

 

Filmové dopoludnie

 

Dňa 12.01.2020 sme sa spoločne zišli s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou, aby sme sledovali Osturniansku svadbu. Klienti so záujmom sledovali tieto zvyky a tradície, ktoré sa v týchto končinách dodržiavajú dodnes. Po skončení filmu nasledovala spoločná diskusia o tom ako sa prijímatelia sociálnych služieb pripravovali na vlastnú svadbu a aké tradície zvykli dodržiavať.

 

Oslava narodenín a menín PSS

 

Dňa 14.01.2021 sme našim oslávenkyniam zablahoželali k narodeninám i meninám. Spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb sme im zaželali zdravie, šťastie a Božie požehnanie. Zaspievali sme tradičné „Živijó“ a obľúbené ľudové piesne oslávencov. Nasledovalo sladké pohostenie pri káve i koláči.

 

Literárne dopoludnie

 

Dňa 18.01.2021 sa uskutočnilo literárne stretnutie s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou. Tentokrát sme si spoločne prečítali z časopisu „Milujte sa.“ Dojímavé príbehy zo života iných ľudí nás donútili zamýšľať sa nad našimi postojmi k životu. Nasledovala spoločná diskusia s prijímateľmi sociálnych služieb.

 

Voľby do komisií v ZSS Jasoň

 

Prijímatelia sociálnych služieb sa dňa 20.01.2021 zúčastnili volieb do jednotlivých komisií. Na spoločnom stretnutí sa návrhy prekonzultovali a po súhlase navrhnutých kandidátov sme stretnutie ukončili.

 

Stravovacia komisia

 

Dňa 20.01.2021 sa uskutočnila stravovacia komisia za prítomnosti všetkých členov komisie. Na úvod p. riaditeľka privítala všetkých zúčastnených. Odznela voľba a ods§úhlasenie členov komisie. Jednotliví členovia sa vyjadrili k stravovaniu kladne. Pripomienkovali zaradiť do jedálnička niektoré potraviny pre diabetikov. Pani riaditeľka pripomenula, že k zdravému životnému štýlu patrí aj pohybová aktivita a odporučila častejší pohyb na čerstvom vzduchu. Zdravotná sestra poďakovala za aktívnu a prínosnú účasť na zasadnutí stravovacej komisie. Záverom pani riaditeľka poďakovala za obetavú prácu personálu aj kuchárkam, ktoré sa v krízovej situácii ochotne zapojili do varenia pre prijímateľov sociálnych služieb a personál nášho zariadenia.

 

Výtvarné okienko

 

Dňa 21.01.2021 sa uskutočnilo výtvarné okienko spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou. Témou bola zimná krajina. Klienti sa s nadšením pustili do kreslenia pastelkami či vodovými farbami. Tešili sa svojim dielam a výtvorom. Stretnutie sme ukončili darovaním mydielok, ktoré odovzdala pani riaditeľka Bc. Kaňuková každému zapojenému prijímateľovi sociálnych služieb.

 

Pobožnosť k sv. Šarbelovi

 

Dňa 22.01.2021 sme sa v poobedňajších hodinách pomodlili k sv. Šarbelovi. Spoločne so sociálnou pracovníčkou a prijímateľmi sociálnych služieb sme prosili za odvrátenie pandémie aj za tích, ktorí sa stali obeťami tejto choroby. Prosili sme za zdravie pre našich prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov i za ľudí na celom svete.

 

Oslava životného jubilea

 

Dňa 27.01.2021 sme sa v popoludňajších hodinách spoločne zišli v spoločenskej miestnosti, aby sme zablahoželali prijímateľke sociálnej služby k jej k 80-tim narodeninám. Pani riaditeľka zablahoželala a odovzdala darček oslávenkyni, sociálna pracovníčka zavinšovala a spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a personálom zablahoželali a zaspievali k životnému jubileu „Živijó“. Spoločne sme si posedeli pri káve a chutnom koláči.

 

 

 

 

 

 

DECEMBER /2020

 

 

Dekórovanie vianočného stromčeka

Dňa 03.12.2020 sme spolu s klientmi a sociálnou pracovníčkou a službukonajúcim personálom vyzdobili a rozsvietili vianočný stromček. Vianočnú náladu nám pripomenuli koledy, ktoré sa v pozadí ozývali. Prijímatelia sociálnych služieb sa s radosťou a ochotne zapájali do zdobenia vianočného stromčeka. Každý z nich si zavesili ozdobu, ktorá mu najviac lichotila. Strávili sme príjemné dopoludnie s nádychom vianočnej nálady.

 

Prvopiatková spoveď

Dňa 04.12.2020 sme dostali opäť možnosť pristúpiť k svätej spovedi. Prijímatelia sociálnych služieb sa v tichosti pripravovali modlitbou a prosbou o odpustenie. Ďakujeme Bohu i našim duchovným otcom za túto službu, ktorú vždy ochotne vykonávajú.

 

Mikulášska besiedka

V popoludňajších hodinách dňa 04.12.2020 sa konala v našom zariadení mikulášska besiedka. Pani riaditeľka i sociálna pracovníčka sa obliekli do mikulášskeho oblečenia a prihovorili sa prijímateľom sociálnych služieb. Pripomenuli sme si spoločne život sv. Mikuláša. Klienti zarecitovali básne a zaspievali piesne k sv. Mikulášovi. Potom nasledovalo odovzdanie balíčkov od zariadenia, pána primátora mesta Spišská Stará Ves, dobrovoľníčok i duchovných otcov. Nádielka bola bohatá, a preto srdečne ďakujeme všetkým tým, ktorí mysleli na našich prijímateľov sociálnych služieb a spoločne ich takto potešili.

 

Kulinárske okienko

Dňa 16.12.2020 sme v kulinárskom okienku piekli medovníčky spoločne so sociálnou pracovníčkou a prijímateľmi sociálnych služieb. Každý z nich si vykrojil vlastný medovník. Zaspomínali sme si ako sa piekli medovníčky v čase ich mladosti. Spoločne sme ich upiekli. Vôňa sa niesla celým zariadením a tak niesla zvesť blížiacich sa Vianoc.

 

Výbor PSS

Dňa 21.12.2020 sa uskutočnil Výbor PSS za prítomnosti všetkých členov výboru, pani riaditeľky, zdravotnej a sociálnej sestry. Pani riaditeľka privítala všetkých prítomných. Nasledovali organizačné pokyny a epidemiologické opatrenia ohľadom návštev v ZSS počas vianočných sviatkov. Poďakovanie personálu a prijímateľom soc. služieb za zvládnutie situácie počas korony v zariadení, poďakovanie p. primátorovi a mestskému zastupiteľstvu za finančnú a akúkoľvek pomoc. Prijímatelia sociálnych služieb vyjadrili spokojnosť ako aj radosť z toho, že môžu byť súčasťou tohto zariadenia.

 

Vianočné posedenie

Dňa 21.12.2020 sa popoludní uskutočnilo vianočné posedenie s prijímateľmi sociálnych služieb. Sociálna pracovníčka predniesla vianočný príhovor a sprostredkovala videohovor od dobrovoľníčky, ktorá predniesla nádherný vianočný vinš všetkým prítomným. Pani riaditeľka sprostredkovala telefonický hovor aj od bývalej p. riaditeľky Šimšajovej. Dcéry p. riaditeľky Kaňukovej nám zaspievali a zahrali nádherné vianočné koledy. Pani riaditeľka odovzdala prijímateľom sociálnych služieb darčeky z gymnaziálnej charitatívnej akcie, ktorú doručila p. riaditeľka Gymnázia Spišská Stará Ves a taktiež odovzdala krásne vianočné pozdravy zo Základnej školy v Spišskej Starej Vsi. Tieto okamihy prijímateľov sociálnych služieb veľmi dojali a potešili. Všetkým zapojeným dobrodincom zo srdca ďakujeme a veľmi si to vážime. Aj takýmto spôsobom pomáhate spríjemniť a skrášliť tieto sviatky našim prijímateľom sociálnych služieb.

 

Štedrá večera

Dňa 24.12.2020 k štedrovečernému stolu prišla aj p. riaditeľka Kaňuková, aby tak prežila Vianoce s našimi prijímateľmi sociálnych služieb, ktorí tentokrát nemohli sláviť vianočné sviatky so svojimi blízkymi z dôvodu zákazu návštev kvôli pandémii. Spoločne sme sa pomodlili, pochutili si na slávnostnej večeri a zaspievali vianočné koledy.

 

 

NOVEMBER /2020

 

 

 

Modlitba za zosnulých PSS v ZSS

Dňa 23.11.2020 sme sa v dopoludňajších hodinách spoločne stretli s prijímateľmi sociálnych služieb, sociálnou pracovníčkou a p. riaditeľkou na modlitbe, ktorú sme obetovali za všetkých zosnulých prijímateľov sociálnych služieb v zariadení. Spoločne sme si zaspomínali na tích, ktorí už medzi nami nie sú i na zážitky, ktoré nás s nimi spájali.

 

Pobožnosť k sv. Scherbelovi

Dňa 23.11.2020 sme sa spoločne s klientmi stretli na popoludňajšej modlitbe k sv. Scherbelovi. Úmyslom tejto modlitby bolo vyprosovanie zdravia pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov v našom zariadení.

 

Reminescenčné stretnutie

Dňa 25.11.2020 sa uskutočnilo reminescenčné stretnutie s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou. Tentokrát témou stretnutia boli zvyky a tradície na sviatok sv. Kataríny a sviatok sv. Ondreja. Spoločne sme si zaspomínali ako klienti prežívali tieto sviatky vo svojej mladosti. Prečítali sme si z knihy Slovenský rok v ľudových zvykoch, obradoch od Kataríny Nadaskej.

 

Oslava narodenín a menín PSS

Pri tejto príležitosti dňa 26.11.2020 službukonajúci personál zablahoželal všetkým oslávencom narodenín a menín v tomto mesiaci. Spoločne sme si zaspievali a popriali veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania do nastávajúcich dní.

 

Spev ľudových piesní

V dopoludňajších hodinách sme sa dňa 15.10.2020 zišli v spoločenskej miestnosti s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou. Začali sme artikulačnými cvičeniami na rozcvičenie jazyka a hlasiviek. Potom sme pokračovali spevom rôznych ľudových piesní. Strávili sme veselé dopoludnie.

 

Filmové dopoludnie

Dňa 30.11.2020 sme sa spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb zišli pri hornej kuchynke a sledovali sme komediálny film Četník a mimozemšťania. Bol to film plný vtipných situácii. Prijímatelia sociálnych služieb sa aj takýmto spôsobom rozveselili a strávili zábavné dopoludnie.

 

 

OKTÓBER /2020

 

Biblická hodina

Dňa 08.10.2020 sa v popoludňajších hodinách uskutočnila biblická hodina za účasti p. kaplána a prijímateľov soc. služieb. Keďže mesiac október je mesiacom ruženca a Ružencovej Panny Márie spoločne sme si pripomenuli našu duchovnú matku Pannu Máriu. Zaspomínali sme si na svoje biologické matky, rodičov. Ruženec je najväčšia zbraň proti zlobe. P. kaplán povzbudil prijímateľov sociálnych služieb, aby sme mali na mysli stále modlitbu za mamy, za rodičov, aby sme sa všetci stretli v nebeskom kráľovstve.

 

Výbor PSS

Dňa 09.10.2020 sa uskutočnil Výbor prijímateľov sociálnych služieb, ktorého sa v dopoludňajších hodinách zúčastnili členovia Výboru PSS, p. riaditeľka, sociálna pracovníčka i zdravotné sestry. Po privítaní nasledovalo predloženie návrhov, postrehov, či problémov v súvislosti s poskytovaním soc. služieb. Sociálna pracovníčka predstavila prehľad akcií v danom štvrťroku. Vymenovala aj tie, ktoré sa z dôvodu sprísnených opatrení neuskutočnili, alebo sa presunuli do iného mesiaca. Potom nasledovala diskusia, v ktorej sa mohol každý účastník vyjadriť k danej problematike. Na záver p. riaditeľka poďakovala všetkým zúčastneným za aktívnu účasť na stretnutí.

 

Svätá omša v ZSS Jasoň

Dňa 14.10.2020 odslúžil sv. omšu p. kaplán za prijímateľov sociálnych služieb i personál. V kázni nás povzbudil, že aj napriek neistým časom a všetkým opatreniam, ktoré je potrebné dodržiavať máme k dispozícii vždy Sväté písmo, ktoré je pre nás svetlom i odpoveďou na všetky otázky a ťažkosti.

 

Spev ľudových piesní

V dopoludňajších hodinách sme sa dňa 15.10.2020 zišli v spoločenskej miestnosti s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou. Začali sme artikulačnými cvičeniami na rozcvičenie. Potom sme pokračovali spevom rôznych ľudových piesní. Strávili sme veselé dopoludnie.

 

Kulinárske okienko

V tomto mesiaci dňa 20.10.2020 sa uskutočnilo Kulinárske okienko pod vedením sociálnej pracovníčky. Tentokrát sme si pripravili ovocný šalát. Ten sme ochutili medom a sladký zdravý dezert bol na svete. Prijímatelia sociálnych služieb si na ňom pochutili, a tak podporili svoje zdravie vitamínmi.

 

Literárne dopoludnie

Dňa 23.10.2020 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnilo Literárne dopoludnie. Spoločne sme si čítali, besedovali o úcte k starším ľuďom, keďže je tento mesiac venovaný práve im. Na záver sme sa poďakovali Bohu za zdravie a prosili Pannu Máriu o ochranu a zdravie do nastávajúcich dní.

 

Október mesiac úcty k starším

Dňa 26.10.2020 sa v popoludňajších hodinách uskutočnilo stretnutie všetkých prijímateľov sociálnych služieb s personálom kvôli mesiacu Október, ktorý je mesiacom úcty k starším ľuďom. V tejto korona dobe sa stretnutie konalo bez ďalších hostí. Pripravili sme si program pre našich ctených prijímateľov sociálnych služieb. Príhovor predniesla p. riaditeľka Bc. Kaňuková. Následne sa prihovorila sociálna pracovníčka, predniesla krásnu báseň o úcte človeka k človeku. Do programu sa zapojila aj službukonajúca opatrovateľka, ktorá svojimi vtipnými hádankami, piesňami rozveselila všetkých prítomných. Na záver programu sme si posedeli pri koláči i káve a tak v dobrej nálade ukončili toto stretnutie.

 

Výroba venca na pamiatku zosnulých

Dňa 29.10.2020 sme vyrobili spoločne veniec k blížiacemu sa sviatku Všetkých svätých. Na pamiatku zosnulých ho odovzdáme v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie, v areáli zariadenia. Spoločne si zaspomíname na všetkých našich zosnulých.

   

 

SEPTEMBER/2020

 

Prvopiatková spoveď

Dňa 04.09.2020 sa prijímatelia soc. služieb v dopoludňajších hodinách v tichosti a modlitbe pripravovali na sviatosť zmierenia. Vďaka duchovným otcom, ktorí vysluhujú túto sviatosť si môžeme nanovo očisťovať srdcia od zlého a tak ľahšie i radostnejšie kráčať po ceste životom.

 

Stravovacia komisia

Dňa 07.09.2020 sa uskutočnila stravovacia komisia, ktorú tvoria zástupcovia prijímateľov sociálnych služieb za každý stôl, zdravotnej sestry, kuchárky i hospodárky. Prijímatelia sociálnych služieb vyjadrili spokojnosť a poďakovanie za doterajšie stravovanie v jedálni. Doplnili, že by radi privítali aj podávanie nových, múčnych jedál napr. pirohy.

 

Spev piesní s p. kaplánom

Dňa 11.09.2020 sme sa opäť stretli spolu s p. kaplánom a prijímateľmi soc. služieb pri nácviku spevu náboženských piesní. Začali sme modlitbou a tradičnou hlasovou rozcvičkou. Postupne sme precvičovali pieseň za piesňou. Ďakujeme p. kaplánovi za trpezlivosť a venovaný čas prijímateľom sociálnych služieb.

 

Blahoželanie k meninám PSS

Dňa 14.09.2020 sme spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb i personálom zablahoželali prijímateľkám soc. služieb, ktoré cez víkend oslávili svoje meniny. Popriali sme im veľa zdravia, šťastia i Božieho požehnania a spoločne sme im zaspievali obľúbené ľudové piesne.

 

Odpustová svätá omša v kaplnke ZSS Jasoň

Dňa 16.09.2020 sa v našom zariadení uskutočnila slávnostná odpustová sv. omša za krásneho a teplého počasia. Prijímatelia sociálnych služieb, personál a pozvaní kňazi sa stretli v areáli ZSS Jasoň, aby spoločne slávili sv. omšu. Sv. omšu odslúžil p. dekan Garaj za celý personál a prijímateľov sociálnych služieb. V kázni nás povzbudil, aby sme žili v tomto zariadení ako jedna rodina, všímali si jeden druhého, pomáhali si navzájom, rešpektovali sa. P. kaplán Bocko doprevádzal spev gitarou spolu s organistom. Prijímatelia sociálnych služieb sa zapájali do spevu piesní a čítania. Z dôvodu možného výskytu koronavírusu sa tento rok sv. omše nezúčastnil nik z okolia. Pri sv. omši sme ďakovali, a prosili našu patrónku Slovenska, aby nám pomáhala znášať všetky bolesti, trápenia, aby nás neustále ochraňovala. Na záver slávnosti p. riaditeľka Kaňuková poďakovala prítomným za účasť a pozvala všetkých na spoločný obed. Srdečne ďakujeme.

 

Hosť do kresla

Dňa 17.09.2020 k nám do zariadenia prišiel milý Hosť do kresla z Ružomberka. Srdečne sme ju privítali v našom zariadení a tešili sme sa, čo nové sa dozvieme. Porozprávala nám zo svojho života, o svojej rodine, kde pracovala a čomu sa momentálne venuje. Navštevuje školu, kde sa vzdeláva v ikonopisectve. Na ukážku priniesla so sebou aj knihu, ktorú nechala kolovať. Keďže náš vzácny hosť je aj dobrou gazdinkou, priniesla so sebou aj kuchársku knihu s jej obľúbenými receptami. Darovala nám kuchárske knihy s venovaním, čo bolo pre nás milým prekvapením. Na záver jej pani riaditeľka poďakovala v mene všetkých za návštevu a venovaný čas prijímateľom sociálnych služieb. Ďakujeme za návštevu a želáme všetko dobré.

 

Reminiscencia v Osturni

Dňa 18.09.2020 sme si v rámci reminiscencie urobili výlet do Osturne spolu s prijímateľmi sociálnych služieb, p. riaditeľkou a sociálnou pracovníčkou a p. údržbárom. Navštívili sme Osturniansku izbu. Obdivovali sme rôzne predmety - nástroje, nádoby, oblečenie, obrazy, nábytok, svadobnú vystroj, krosná. Pri tomto všetkom sme si zaspomínali na staré časy našich prijímateľov sociálnych služieb, ktorí pri spomienkach úplne ožili. Sprevádzala nás tamojšia pracovníčka obecného úradu, ktorá dopĺňala prehliadku krátkym výkladom. Prijímatelia si zaspievali ľudové piesne a nechýbal ani tanec. Ďakujeme pekne, že sme sa mohli zúčastniť tejto akcie a tešíme sa, že sa na toto miesto v budúcnosti vrátime.

 

Biblická hodina

Dňa 21.09.2020 sa v popoludňajších hodinách konala biblická hodina tentokrát pod vedením p. dekana Garaja. Hlavnou témou stretnutia bolo rozoberanie evanjelia o prenajímaní sluhov na prácu. Diskutovalo sa o tom, čoho je láska schopná, čo dokáže prekonať. Pán dekan povzbudil prijímateľov sociálnych služieb, aby svoje trápenia a ťažkosti v pokore znášali, dal im požehnanie a spoločne sa s nimi pomodlil. Pán Boh Vám všetko odplať.

 

Literárne dopoludnie

Dňa 29.09.2020 sa konalo literárne dopoludnie za účasti prijímateľov sociálnych služieb i sociálnej pracovníčky. Keďže tento deň je Svetový deň srdca besedovali sme o ochoreniach srdca a ciev a o tom ako znížiť riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení zdravým životným štýlom, zdravým stravovaním či pohybom. Do svojho zdravia musí investovať každý z nás sám a je len na nás ako sa rozhodneme k nemu pristupovať.

 

Prvopiatkova spoveď

Keďže od 01. 10. 2020 majú platiť nové opatrenia súvisiace s ochorením COVID – 19 využili sme tento deň 30.09.2020 dopoludnia a spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a personálom sme pristúpili k sviatostnej spovedi. Následne sme sa zúčastnili sv. omše, ktorú vyslúžil p. kaplán Bocko. Srdečne mu ďakujeme za túto službu i za duchovné povzbudenia.

  

 

AUGUST/2020

 

Biblická hodina

Dňa 05.08.2020 sme v popoludňajších hodinách očakávali p. kaplána Bocka, ktorý navštívil zariadenie, aby viedol Biblickú hodinku. Hlavnou témou stretnutia bola téma Odpusteníe. Prijímatelia sociálnych služieb spoločne s dobrovoľníčkami sa aktívne zapájali do tejto besedy. Každý z nás má nejaké skúseností a príhody, ktoré súvisia s odpúšťaním. Je to neraz náročná vec. No človek, ktorí prosí úprimne o odpustenie nachádza vnútorný pokoj.

 

Letná prechádzka s PSS mestom Sp. Stará Ves

Dňa 13.08.2020 sme spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb i personálom za krásneho počasia podnikli prechádzku cez mesto. Zastavili sme sa v centre mesta - cukrárni, kde sme si vychutnali koláč i zmrzlinu od p. riaditeľky. Počasie nám prialo a tak sme navštívili aj lokalitu mesta „bugľa“. Cestou sme sa zastavili pri Hasičskej stanici, kde sme si spoločne zaspievali hasičskú pieseň. Unavení, ale šťastní sme sa vrátili z vychádzky do nášho zariadenia.

 

Odpustová svätá omša v miestnom kostole

Dňa 15.08.2020 prijímatelia sociálnych služieb sledovali prostredníctvom kábelovej televízie odpustovú svätú omšu v miestnom kostole. Pri tomto sviatku sa aj sviatočne obliekli a taktiež si pochutili na spoločnom obede.

 

Blahoželanie k meninám PSS

Dňa 18.08.2020 sme zablahoželali našim prijímateľkám sociálnych služieb nosiacim meno Helena a Elena. Zaspievali sme im známu ľudovú pieseň. „ A dze idzeš Helenko, Helenko“…Popriali sme im všetko dobré, veľa zdravia, lásky a radosti do nastávajúcich dní.

 

Spev piesní s p. kaplánom

Dňa 24.08.2020 sme v záhrade nášho ZSS Jasoň precvičovali piesne spolu s prijímateľmi soc. služieb, p. kaplánom a sociálnou pracovníčkou. Pri slnečnom počasí sme sa príjemne cítili. Vďaka trpezlivosti p. kaplána a nás zúčastnených sme precvičili viacero piesní. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 

Literárne dopoludnie

Dňa 27.08.2020 sme spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou uskutočnili stretnutie. Na začiatku nás sociálna pracovníčka uviedla do prípravy pri tvorbe básne, návodu ako môžme vytvoriť báseň. Ďalším krokom boli cvičenia zamerané na tvorbu básne o sebe, vytvárali sme rôzne verše, rýmy, spoločne sme dopĺňali slová do básní. Bolo to tvorivo strávené dopoludnie.

 

Kulinárske okienko

Dňa 28.08.2020 sa v jedálni ZSS Jasoň uskutočnilo kulinárske okienko tentokrát v praxi a to pečením ovocného múčnika. Prijímatelia sociálnych služieb sa aktívne zapájali do prípravy tejto dobroty. Nechýbali ani návody a spomienky ako si klienti pripravovali v minulosti koláče. Prijímatelia soc. služieb so záujmom debatovali o obľúbených koláčoch a dobrotách, ponúkli aj rady a nápady pri ktorých si uľahčujeme pečenie.

 

Blahoželanie k narodeninám PSS

Dňa 31.08.2020 sme spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a personálom zablahoželali prijimateľovi sociálnej služby k narodeninám. Zaspievali sme tiež obľúbené piesne klienta a popriali mu veľa zdravia a Božieho požehnania do ďalších rokov.

 

 

JÚL/2020

 

 

Oslava životného jubilea

Dňa 06.07.2020 sme oslávili životné jubileum našej prijímateľky sociálnej služby. P. riaditeľka spolu s personálom odovzdala blahoželanie k 90 - tke spolu s nádhernou kyticou kvetov, veľkou tortou a darčekom. Prijímatelia sociálnych služieb sa taktiež pripojili a spoločne zablahoželali. Zavítal medzi nás aj p. starosta z obce Veľká Franková. ktorý jej taktiež zablahoželal a jubilantku milo prekvapil. Nechýbalo slávnostné „Živijó“ a veselé posedenie pri káve a koláči. Spoločne sme zaspievali veselé ľudové piesne. Ďakujeme a do ďalších rokov želáme pevné zdravie a Božie požehnanie.

 

 

Biblická hodina

Dňa 07.07.2020 sa v popoludňajších hodinách uskutočnila biblická hodina, ktorú viedol p. dekan Garaj spolu s prijímateľmi sociálnych služieb. Hlavnou témou bol Koronavírus. Porovnanie minulosti i súčasnosti. V spoločnej diskusií sme sa zastavili pri otázke koho si vážime? Tích, ktorí sa starajú o nás, opatrujú nás, obetujú vlastný život pre záchranu a pomoc druhých ľudí. Ďakujeme za obohacujúco strávenú hodinu.

 

Oslava narodenín a menín prijímateľov sociálnych služieb

Dňa 14.07.2020 sme spolu s PSS personálom oslávili narodeniny a meniny našich PSS. Zablahoželali sme im veľa zdravia a Božieho požehnania a samozrejme nechýbali ani obľúbené piesne, ktoré sme spoločne zaspievali. Potom nasledovalo pohostenie v podobe kávičky a koláča.

 

 Literárne dopoludnie

Dňa 17.07.2020 sa uskutočnilo v dopoludňajších hodinách literárne stretnutie prijímateľov sociálnych služieb a sociálnej pracovníčky. Tentokrát sme si pripomenuli životopis spisovateľa Miroslava Válku a jeho literárnu tvorbu. Následne sme si prečítali ukážku jeho básne a rozmýšľali sme nad textom, čo tým chcel básnik vyjadriť. Ponamáhali sme si mozog a spoločne sme besedovali o danej básni.

 

Spev piesní s p. kaplánom

Dňa 20.07.2020 sme v dopoludňajších hodinách uskutočnili spev prijímateľov soc. služby s p. kaplánom. Spoločne si opakovali texty piesní, ktoré budeme potrebovať k nahrávke na CD nosič. Trénujeme nielen pamäť, ale aj hlasivky. Ďakujeme za trpezlivosť a ochotu.

 

 

JÚN/2020

 

Telefonický rozhovor s bývalou p. riaditeľkou

Dňa 02.06.2020 sme pre prijímateľov sociálnych služieb zorganizovali telefonický rozhovor s bývalou p. riaditeľkou. Pozdravili sme ju a popriali všetko dobré, veľa zdravia, keďže je v očakávaní prírastku do rodiny. Spätne nás povzbudila, popriala veľa chuti a elánu do našej každodennej práce.

 

Vychádzky do záhrady s PSS

Využili sme slnečné dni v tomto mesiaci a aspoň 1-krát do týždňa sme organizovali vychádzky do areálu s našimi prijímateľmi sociálnych služieb. Posedeli sme si na lavičkách, kde sme si zaspievali obľúbené piesne, čítali sme si zaujímavé články, príhody i rozprávky.

 

Spev piesní s PSS

Dňa 11.06.2020 sme spolu s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou spievali obľúbené piesne našich PSS. Začali sme artikulačnými cvičeniami, aby sme uvoľnili hlasivky. Bolo nám veselo a strávili sme spolu radostné dopoludnie.

 

Pobožnosť k svätému Scherbelovi

Dňa 22.06.2020 sme si prečítali spolu s PSS životopis sv. Scherbela a pomodlili sme sa litánie i modlitby k tomuto svätcovi. Dozvedeli sme sa o ňom mnoho zaujímavých informácií a taktiež, že sa môžme na neho obracať v ťažkých situáciách nášho života.

 

Oslava narodenín a mením PSS

Dňa 24.06.2020 sme zablahoželali všetkým oslávencom v tomto mesiaci k ich sviatku. Nechýbali srdečné blahopriania medzi klientmi a sladká pozornosť. Pochutili sme si na výbornom koláčiku. Vyvrcholením programu bolo prekvapenie pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb v podobe ľudovej muziky Kaňukových, ktorá nás všetkých rozveselila. Ďakujeme za príjemne strávené popoludnie.

 

Literárne popoludnie

Dňa 25.06.2020 sme spolu s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou čítali z knihy Kataríny Nadaskej: Slovenský rok – Za rána za rosy, zacvendžali kosy. Zaspomínali sme si na minulé časy ako sa kosila i sušila tráva, zvážalo obilie či ako sa ťažko pracovalo na poli. Bolo to vzájomne obohacujúce popoludnie.

 

 

 

OZNAM VEREJNOSTI

 

Krízový plán - pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid - 19 - otvoríte kliknutím na text.

Oznam pre príbuzných - otvoríte kliknutím na text.

Týmto oznamujeme verejnosti, že Zariadenie sociálnych služieb Jasoň Spišská Stará Ves má spracovaný krízový plán.

 

 

  1. Pravidelne sledujeme najnovšie informácie úradu verejného zdravotníctva SR, MZ SR, MPSVR SR, vykonávame denný monitoring vývoja situácie a reagujeme na pokyny Ústredného krízového štábu SR a vedenia PSK. Na základe ich pokynov sú do odvolania zakázané návštevy v zariadení.

  2. Sme v spojení s RÚVZ cez zriaďovateľa.
  3. V ZSS Jasoň je zriadený Krízový štáb, ktorý má pravidelné stretnutia, na ktorých sa kontroluje plnenie plánu a operatívne reaguje na situáciu.
  4. Členovia krízového štábu budú prítomní v čase krízy v zariadení.
  5. Členovia krízového štábu spracovali plán preventívnych opatrení a súčasne aj krízových opatrení v prípade karantény.
  6. V prípade realizácie krízových opatrení bude prevádzka zariadenia personálne zabezpečená.
  7. Činnosti služby v prípade krízového stavu budú zredukované na minimálny rozsah.
  8. Uznesením vlády č. 169 zo dňa 27.03.2020 sa rozširuje núdzový stav o uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb.

 

V prípade potreby ďalších doplňujúcich informácií kontaktujte:

Riaditeľka zariadenia: PhDr. Viera Šimšajová, PhD., v zastúpení Bc. Mária Kaňuková

 Tel. +421 52 41 81 392  Mobil: 0905 746 143 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Hľadáme dobrovoľníkov na výpomoc pri zvládaní možnej krízovej situácie v súvislosti s prenosným ochorením COVID-19.

 

 

 

KULTÚRNO SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB JASOŇ

  

 

 

OZNAM

V rámci preventívneho opatrenia proti šíreniu koronavírusu je od 07.03.2020 až do odvolania zákaz návštev v ZSS Jasoň.

Prosíme rodinných príslušníkov ako aj širokú verejnosť o dodržiavanie tohto nariadenia.

 

Ďakujeme.

 

 

INFORMÁCIA

Z dôvodu prijatých opatrení pred možným výskytom Koronavírusu sa v ZSS Jasoň neuskutočňujú spoločenské akcie až do odvolania. 

 

FEBRUÁR/2020

 

Biblická hodina

Dňa 10.02.2020 sme sa opätovne stretli spolu s prijímateľmi sociálnych služieb a p. kaplánom na biblickej hodine. Hlavnou témou bola Soľ zeme. Pán kaplán vysvetľoval, kedy je soľ potrebná a kedy je zbytočná. Potom nasledovala voľná debata, do ktorej sa každý z prijímateľov sociálnych služieb ochotne zapájal. Ďakujeme p. kaplánovi za vedenie tohto stretnutia.

 

Nácvik piesní pre vznik CD

Táto veľkolepá myšlienka nahrať naše vlastné CD vznikla ešte dávnejšie vo vedení ZSS Jasoň. Aby neostala len myšlienkou, p. kaplán tomu napomáha svojou motiváciou a najmä úsilím. Do spevu sa zapojili prijímatelia sociálnych služieb, p. riaditeľka a sociálna pracovníčka pod taktovkou p. kaplána, ktorý spieva, nahráva a všetku tu teóriu vzniku CD posúva do realizačnej roviny. So spevom a hudbou sa ľahšie žije. Toho výroku sa držíme všetci prijímatelia sociálnych služieb spolu s p. kaplánom. Prichádza medzi nás, venuje sa nám a vždy nás vie potešiť dobrým slovom a úsmevom. Doteraz sme sa na nácvikoch pravidelne učili spievať nábožné pesničky s doprovodom gitary. A od tohto roku sme začali postupne nahrávať jednotlivé piesne. Pán kaplán má radosť z našich amatérskych úspechov a my pri tom zabúdame na naše bolesti a trápenia. Veľakrát sa spoločne zasmejeme a sme mu všetci nesmierne povďační za jeho prínos a čas, ktorý nám venuje. 

 

Literárne popoludnie

Dňa 13.02.2020 sme na hornom poschodí spolu s opatrovateľkou a prijímateľmi sociálnych služieb uskutočnili literárne popoludnie. Klienti sa ochotne zapájali do čítania príbehov z knihy Pútnik svätovojtešský. Záverom si dávali navzájom hádanky a tak veselo ukončili stretnutie.

 

Valentínsky koláčik

Dňa 14.02.2020 sme spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a službukonajúcim personálom pripravili ingrediencie a spoločne aj upiekli spoločný Valentínsky koláčik. Klienti sa ochotne zapájali a prejavili veľkú radosť z toho, že sa mohli aj takto realizovať. Potom nasledovalo sladké pohostenie z upečenej dobroty.

 

Spoločné posedenie pri príležitosti osláv narodenín PSS

Koncom mesiaca február sme si pripomenuli narodeniny našej prijímateľky sociálnych služieb, ktorá oslávila krásne jubileum. Popriali sme jej veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania do ďalších rokov. Zaspievali sme tradičné „živijó“ aj obľúbené piesne oslávenkyne. Nechýbala ani nádherná torta, káva a milé pohostenie pre všetkých. Srdečne ďakujeme.

 

Kulinárske okienko

Dňa 25.02.2020 nás navštívila dobrovoľníčka p. Papsonová. Spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb debatovala o fašiangoch, receptoch, porozprávala príhody z osobného života. Pohostila nás pečenými šiškami a makovými koláčmi, ktoré sama napiekla. Ďakujeme za návštevu.

 

JANUÁR/2020

 

Literárne popoludnie

Dňa 02.01.2020 sme sa stretli v horných priestoroch pri kuchynke. Klienti si čítali články z knihy Pútnik svätovojtešský spolu so službukonajúcou opatrovateľkou. Stretnutie ukončili prečítaním veselých vtipov. 

 

Stravovacia komisia

Dňa 08.01.2020 sa prijímatelia sociálnych služieb, zdravotná sestra, hospodárka i p. kuchárka stretli a podľa zasadacieho poriadku v jedálni si volili spomedzi seba členov stravovacej komisie. Každý klient bol oslovený a mohol vyjadriť svoj názor k stravovaniu.

 

Voľby do Výboru PSS

Dňa 09.01.2020 sa prijímatelia sociálnych služieb zúčastnili volieb do jednotlivých komisií a volili si spomedzi seba jednotlivých zástupcov, kandidátov. Voľby prebehli pokojne a prijímatelia sociálnych služieb prejavili spokojnosť.

 

Biblická hodina

Dňa 15.01.2020 sa konala Biblická hodina v popoludňajších hodinách. Pán dekan vychádzal z učenia evanjelia Matúša a Marka. Sv. Ján krstil ľudí v rieke Jordán – na znak očisťovania od hriechov. Diskutovalo sa o tom, kto môže krstiť, v akých prípadoch je možné pokrstiť človeka a každý mal priestor na vyjadrenie otázok.

 

Vystúpenie študentov gymnázia

Dňa 21.01.2020 nás milo prekvapili svojou návštevou p. kaplán spolu so študentmi gymnázia. Pripravili si pre našich prijímateľov sociálnych služieb rôzne pesničky. Klienti si dali zahrať aj piesne na želanie a zapájali sa do spevu. Študentov odmenili potleskom. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu návštevu v našom zariadení.

 

Spev piesní

Dňa 27.01.2020 dopoludnia sme sa stretli pri speve piesní spolu s prijímateľmi sociálnych služieb a p. kaplánom. Prvé pokusy o nahrávanie nám predstavil p. kaplán. Prijímatelia sociálnych služieb spolu so sociálnou pracovníčkou a pani riaditeľkou sa ochotne zapojili a nahrali prvú pieseň.

 

Oslava narodenín januárových oslávencov

Dňa 30.01.2020 v popoludňajších hodinách sme sa zišli v spoločenskej miestnosti, aby sme spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a personálom zablahoželali oslávenkyniam narodeným v mesiaci január. Nasledoval vinš, odovzdali sme im sladkú pozornosť a zaželali veľa zdravia. Potom sme si spoločne zaspievali za doprovodu živej hudby, za ktorý z celého srdca ďakujeme. Odmenou bolo posedenie pri šálke kávy a koláčiku.

 

Filmové dopoludnie

Dňa 31.01.2020 dopoludnia sme spolu s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou s sledovali film „Ako Pán Boh dá.“ Príbeh otca ako sa jeho syn chce stať kňazom našich klientov natoľko zaujal, že sa nevedeli dočkať ako celý príbeh dopadne. Bolo to kultúrne aj zábavne strávené dopoludnie.

 

DECEMBER/2019

 

Stravovacia komisia

Dňa 03.12.2019 sa uskutočnila posledná stravovacia komisia v roku 2019, na ktorej klienti predkladali svoje návrhy na zlepšenia a vyjadrovali spokojnosť k strave. Tešíme sa opätovne na ďalšie produktívne stretnutia v roku 2020.

 

Biblická hodina

Dňa 04.12.2019 sa konala Biblická hodina pod vedením p. kaplána Bocka. Témou tohto stretnutia bolo heslo Svetlo a tma. Prijímatelia sociálnych služieb sa zapájali spolu s dobrovoľníčkami do rozpravy o tom, čoho sa viac bojíme a čo prináša svetlo do duše človeka. Taktiež sa rozoberali ukážky o svetle z Evanjelia.

 

Výzdoba okien v spoločenskej miestnosti

Dňa 05.12.2019 k nám opäť zavítala p. Kostková - učiteľka Materskej školy v Spišskej Starej Vsi a vyzdobila okná nášho ZSS Jasoň krásnymi vianočnými anjelikmi. Za ochotu jej srdečne ďakujeme.

 

Posedenie pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša

Dňa 06.12.2019 v popoludňajších hodinách sa uskutočnilo očakávané mikulášske posedenie. Prijímatelia sociálnych služieb sa ochotne zapojili do programu a prečítali životopis sv. Mikuláša a zarecitovali krásne básne a taktiež si zaspomínali na sviatok sv. Mikuláša z ich detstva. Záverom p. riaditeľka spoločne so sociálnou pracovníčkou rozdali balíčky všetkým prijímateľom sociálnych služieb.

 

Spoločné predvianočné posedenie a tombola

Prijímatelia sociálnych služieb spolu s personálom pripravili ku koncu kalendárneho roka posedenie s pohostením, milým a vtipným programom, ktorý všetkých pobavil. Pozvanie prijali p. dekan Garaj, p. kaplán Bocko a dobrovoľníčky. Aj takýmto spôsobom sa prijímatelia sociálnych služieb chceli poďakovať za dobrú spoluprácu počas celého roka.    

 

Vianočné pásmo

Dňa 12.12.2019 nás navštívila p. Frankovská spolu s deťmi v popoludňajších hodinách. Zaspievali vianočné piesne, taktiež zarecitovali krásne básne. Prijímatelia sociálnych služieb si zaspievali a rozlúčili sa piesňou „Tichá noc“. Odmenou im bola sladká pozornosť. Ďakujeme.

 

Výbor PSS

Dňa 18.12.2019 sa konal posledný Výbor PSS v tomto kalendárnom roku. Členovia komisie  zhodnotili rok 2019 a zároveň podali návrhy na ocenenie prijímateľov sociálnych služieb.

           

Odovzdávanie darčekov – krabica od topánok

Dňa 17.12.2019 nás navštívili „krabičkárky“ a kontaktné osoby zo Spišskej Belej cez celoslovenský projekt pod názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok“. Celý program dopĺňal ľudovými i vianočnými piesňami harmonikár, ktorý spríjemnil našim klientom predvianočný čas.

 

Výzdoba vianočného stromčeka

Dňa 19.12.2019 sme spolu s prijímateľmi sociálnych služieb dekorovali vianočný stromček v spoločenskej miestnosti. Prijímatelia sa ochotne zapájali a každý z nich si radostne zavesil vianočnú guľu. Potom sme ho spoločne rozsvietili. V tej chvíli bolo cítiť, že sa blíži vianočný čas.

 

Dary z projektu Nadácie Orange – Darujte Vianoce

Dňa 20.12.2019 sme s radosťou odovzdali našim prijímateľom sociálnych služieb dar v podobe teplých papúč pre každého z nich. Darčekom sa nesmierne tešili, pretože sú pre nich tak krásne ako aj užitočné. Tento projekt sa uskutočnil v rámci grantového programu Darujte Vianoce Nadácie Orange.

 

NOVEMBER/2019

 

Vystúpenie deti z Popradu

Dňa 06.11.2019 nás navštívila skupinka mladých i starších ľudí so svojimi deťmi. Mládež navštevujúca základnú umeleckú školu nám zahrala krásne skladby a dôstojný p. farár nám zaspieval prekrásny duet. Zážitok bol silne emotívny. Po vystúpení sme sa porozprávali i posedeli si pri malom pohostení. Darčekom v podobe ručne vyrobených anjelikov milo potešili našich prijímateľov sociálnych služieb. Srdečne ďakujeme za návštevu nášho zariadenia.

 

Deň PSK

Dňa 12. novembra 2019 sa v našom ZSS Jasoň konal Deň Prešovského samosprávneho kraja a v tejto súvislosti aj zároveň deň otvorených dverí. Sociálna pracovníčka spolu s tímom zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb pripravili zaujímavý program, ktorí sa všetkým pozvaným aj domácim veľmi páčil. Táto akcia začala o 10:00 hod. v spoločenskej miestnosti, kde nás privítala pani riaditeľka a predstavila nám program. Po týchto pre nás cenných informáciách privítala medzi nami aj hostí a to p. Galčíka (bol pozvaný ako hosť do kresla a bol priamym účastníkom akcie spojenej s touto revolúciou v Prahe), dobrovoľníčky a žiakov v doprovode s ich p. učiteľkou. Téma medzigeneračnej diskusie sa niesla v duchu 30. výročia Nežnej revolúcie, známej tiež ako zamatovej revolúcie, kedy mládež a umelci vyšli do ulíc mesta Bratislavy a na námestí SNP vyjadrovali nesúhlas s aktuálnou situáciou a dianím v štáte. Žiaci kládli počas celého stretnutia otázky. Po debate, ktorá sa niesla historickým prierezom daných udalostí a popisom skúsenosti, žiaľ veľakrát negatívnymi, ešte z obdobia pred rokom 1989, o ktoré sa s nami podelili tí, ktorí to vo svojom živote priamo zažili. Boli to veľmi dojemné príbehy. Následne nás navštívila p. Dlhá, pracovníčka mestskej knižnice, ktorá nám priniesla aj na ukážku najnovšie knihy s fotografiami o priebehu tejto revolúcie. A tak sme sa spoločne zamysleli nad tým, čo nám táto revolúcia priniesla: Možnosť slobodne voliť, slobodne vyjadrovať svoj názor, slobodne vyznávať vieru, otvorili sa hranice. V poobedňajších hodinách sme sa spoločne opäť zišli, aby sme sa pomodlili sv. ruženec za predstaviteľov PSK, vedúcich, zamestnancov a všetkých prijímateľov sociálnych služieb žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb PSK. Radostný ruženec sme venovali na úmysel Božieho požehnania, zdravia a zároveň aj poďakovania za starostlivosť o starších, chorých a často krát opustených klientov. Nech Vám Pán Boh odplatí.

 

Výroba Vianočných ozdôb na trhy

Dňa 14.11.2019 sme spolu s dobrovoľníčkou p. Halčinovou, prijímateľmi sociálnych služieb a opatrovateľkou p. Bieľakovou pripravovali vianočné, ručne vyrobené prírodné ozdoby, ktoré budú prezentované na miestnych vianočných trhoch v Spišskej Starej Vsi.

 

Poďme spolu do kina

Dňa 19.11.2019 sme sa opäť stretli spolu s našimi prijímateľmi sociálnych služieb tento krát pri premietaní filmu pod názvom: „Ako Pán Boh dá“. Bol to komediálny film o lekárovi ateistovi, ktorému, keď syn oznámi, že sa chce stať kňazom, podniká kroky k tomu, aby sa ním nestal. Hoci sa všemožne snaží, napokon on sám zmení svoj život a obráti sa k Bohu. Bolo to vtipné, ale aj poučne strávené dopoludnie.

 

Biblická hodina

Dňa 20. novembra sa uskutočnila v ZSS Jasoň biblická hodina pod vedením v.d. dekana Pavla Garaja, ktorý nám prečítal čítanie zo sv. Evanjelia na sviatok Krista Kráľa. Po prečítaní sme rozoberali myšlienky z Evanjelia ako to ponímame my: zborenie chrámu, bolestné utrpenie na kríži, kráľ neba i zeme. Po rozbore nasledovala voľná diskusia. Následne sme sa po spoločnej modlitbe rozišli duchovne bohatší.

 

Oslava okrúhlych narodenín

Dňa 22.11.2019 sme si pripomenuli okrúhle narodeniny nášho prijímateľa sociálnych služieb p. Ladislava. Pri tejto životnej príležitosti sme mu čo najsrdečnejšie zablahoželali spolu so sociálnou pracovníčkou, personálom i prijímateľmi sociálnych služieb. Zaspievali sme tradičné „Živijó, živijó“ i obľúbené piesne oslávenca. Potom nasledovalo posedenie pri výbornom koláči.

 

Spoločné posedenie pri príležitosti osláv narodenín PSS

Koncom novembra si vypočuli všetci novembroví oslávenci krásne „Živijó“ na počesť osláv ich narodenín. Potom si spoločne v kruhu všetkých prijímateľov sociálnych služieb ako aj personálu pochutnali na vynikajúcom koláči. Celé posedenie sa nieslo v duchu pohodovej, slávnostnej a príjemnej atmosféry. Všetkým oslávencom ešte raz zo srdca úprimne blahoželáme! 

 

OKTÓBER/2019

 

Blahoželanie k meninám

Október je mesiac, ktorý patrí úcte starším a zároveň je to mesiac, v ktorom sme blahoželali tak prijímateľom sociálnych služieb, jednej zamestnankyni a p. riaditeľke k meninám. A že tieto oslavy boli veľkolepé, to sa nedá poprieť. Začali sme v piatok 04.10.2019 blahoželaním všetkým Vierkam. Pani riaditeľka nás v ten deň pohostila chutnými koláčmi. Na ďalší deň sme mali chutné dobroty v podobe sladkej torty od ďalšej oslávenkyne a tak sme pokračovali až do pondelka, kedy sme si opäť pochutili na výbornom zákusku. Oslávenkyniam želáme všetko len to najlepšie!

 

Vystúpenie žiakov ZŠ - družinári

Dňa 15.10.2019 v rámci mesiaca úcty k starším navštívili prijímateľov sociálnych služieb družinári so svojou pani učiteľkou. Mali pripravený pestrý kultúrny program. Zarecitovali nám básničky a zaspievali pekné zamagurské pesničky. Vďaka im, za to, že nezabúdajú na piesne v goralskom nárečí. Z vlastnej tvorby nám venovali pestrofarebné papierové kvety s pozdravom. Detičky boli odmenené sladkosťami.

 

Nácvik piesní s p. kaplánom

V priebehu mesiaca október k nám zavítal p. kaplán, vďaka ktorému si udržiavame lásku k hudbe, spevu a vôbec cítime sa pri tejto aktivite nácviku piesni veselo a príjemne. Vzájomne sa veľa nasmejeme, porozprávame a zasa takto skvelo povzbudení sa tešíme na ďalšie naše spevácke stretnutia.

 

Krídla túžby v DJZ

Dňa 24.10.2019 sa uskutočnilo podujatie s názvom Krídla túžby 2019 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove pod záštitou predsedu PSK p. Milana Majerského. V divadle vystúpili so svojim programom spoločne tí klienti a personál, ktorí postúpili spomedzi dvoch regionálnych kôl konaných v tomto roku v Tovarnom a v Sabinove. Toto podujatie je prehliadkou tvorivosti klientov zariadení sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja, ktorá je spojená s odovzdávaním cien víťazom lokálnych Koncertov bez bariér a ceny Krídla túžby, ktorú odovzdá predseda PSK. Ocenení boli tí najskúsenejší, najšikovnejší a tí, ktorých komisia vybrala z radov poskytovateľa sociálnych služieb, prijímateľa sociálnej služby a zamestnanca. Všetkým tohtoročným víťazom srdečne blahoželáme!

 

Október – mesiac úcty k starším

Ani mesto Spišská Stará Ves nezabúda na svojich obyvateľov pri príležitosti októbra mesiaca úcty k starším. Pri tejto príležitosti boli dňa 24.10.2019 pozvaní starší občania na spoločné posedenie s pripravenými dobrotami a programom. Zo ZSS Jasoň sa tejto milej akcie zúčastnila jedna prijímateľka sociálnej služby, hoci pozvanie dostali viacerí, no kvôli zdravotnému stavu sa nemohli osobne zúčastniť tejto akcie. V každom prípade patrí veľké a srdečné poďakovanie mestu Spišská Stará Ves, p. primátorovi a p. poslancom, ako aj všetkým ľuďom, ktorí sa podieľali na príprave tohto stretnutia. Za všetkých pozvaných aj účastníkov úprimne ďakujeme!

 

SEPTEMBER/2019

 

Krídla túžby 2019

Dňa 04.09.2019 sme sa zúčastnili akcie s názvom: „Krídla túžby 2019“ v krásnom prostredí areálu ZSS v Sabinove. Počasie nám prialo, atmosféra bola výborná. Vystúpili prijímatelia sociálnych služieb z rôznych zariadení PSK so svojimi zamestnancami. Program bol naplnený piesňami, básňami, scénkami, tancami. Organizátori sa postarali o bohaté občerstvenie. Aj tohto roku sa nikto nedal zahanbiť. Klienti ukázali svoju odvahu, vôľu a chuť bojovať. Veď nie je dôležité vyhrávať, ale zúčastniť sa.

 

Meniny PSS

Dňa 12.09.2019 sme spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a personálom zablahoželali klientkam, ktoré v tento deň oslávili meno Mária. Spoločne sme im zaspievali a popriali všetko len to najlepšie do ďalších dní.

 

Spev piesní

Dňa 12.09.2019 sme sa opäť stretli s prijímateľmi sociálnych služieb, p. kaplánom pri nácviku piesní. Začali sme krátkou modlitbou, hlasovou rozcvičkou a nasledovalo cvičenie jednotlivých veršov piesní. Srdečne ďakujeme.

 

Odpustová svätá omša

Keďže kaplnka umiestnená v areáli ZSS Jasoň je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii pri tejto príležitosti sa konala odpustová sv. omša dňa 16.09.2019.  Sv. omšu celebrovali  p. dekan Garaj, p. kaplán Bocko, kňaz p. Demjanovič. Srdečne sme privítali každého, kto mal záujem prísť do ZSS Jasoň. V kázni nás kňaz poučil, že je potrebné byť blízko druhého človeka, byť vnímavý na pomoc druhému či len slovom, radou, tak ako Panna Mária stála vždy pri Ježišovi. Po sv. omši nasledovalo slávnostné posedenie z príležitosti prijatia manželstva našej p. riaditeľky. Nasledoval program, do ktorého sa zapojili prijímatelia sociálnych služieb, personál pod vedením hudobného doprovodu p. Krišandovej a p. kaplána Bocka. Nechýbal svadobný pochod, úryvok z evanjelia – Hymnus o láske, krásne piesne, blahoželania manželskému páru a odovzdanie daru a kvetín. Po skončení programu nechýbalo výborné slávnostné pohostenie. Zo srdca ďakujeme p. riaditeľke ako aj všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto akcie.

 

Biblická hodina

Dňa 19.09.2019 sme sa stretli na Biblickej hodine v popoludňajších hodinách, ktorú viedol p. dekan Garaj. Hlavnou témou bol výňatok z evanjelia od sv. Pavla, aká má byť Cirkev, materiálne veci či celibát kňazov. Pán dekan vysvetľoval vývoj cirkvi v priebehu 2000 rokov. Nasledoval spoločný dialóg, kde sa aktívne zapájali prijímatelia sociálnych služieb. Srdečne ďakujeme.

 

Stravovacia komisia

Dňa 20.09.2019 popoludní sme zasadli, aby sme sa ako členovia stravovacej komisie vyjadrili k strave, aj k jej príprave a k ostatným náležitostiam, ktoré s ňou súvisia. Všetci prítomní poďakovali kuchárkam za chutné jedlá, tiež podali návrhy na zlepšenie a spoločne aktívnym prístupom prispeli k dôstojnému priebehu celého stretnutia.

 

Hosť do kresla

Dňa 26.09.2019 v dopoludňajších hodinách zasadla do Kresla pre hosťa naša stála dobrovoľníčka p. Navojská, aby sa novým prijímateľom sociálnych služieb predstavila a porozprávala nám o sebe a svojom živote. Venuje sa ručným prácam, háčkuje anjelíkov, prestierania a pod. Upiekla nám chutný koláč. Je to veľmi príjemná, milá a srdečná pani. Jej lásku, nežnosť i dobrotu je cítiť v každom vyrieknutom slove. Napriek svojim životným skúškam je veľkým povzbudením pre nás obyvateľov aj zamestnancov ZSS Jasoň. Ešte raz srdečne ĎAKUJEME za čas, ktorý nám venovala ako hosť, aj za čas, ktorý nám venuje svojimi návštevami v ZSS Jasoň počas rôznych akcií!

POĎAKOVANIE 

Akcia finančne podporená mestom Spišská Stará Ves

 

Zariadenie sociálnych služieb Jasoň so sídlom v malebnom mestečku Spišská Stará Ves sa usiluje poskytovať na odbornej úrovni sociálne služby osobám na nich odkázaných a to v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení. Sú tu umiestnení predovšetkým ľudia zo Zamaguria a jeho blízkeho okolia. Vďaka schválenej žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Spišská Stará Ves sa podporil rozvoj sociálnych služieb prostredníctvom vytvorenia kvalitných podmienok bývania. Zakúpili sa nové kreslá, stolíky podľa požiadaviek a najmä potrieb starších osôb a tiež sa vymenili madlá, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou interiéru tohto typu zariadenia sociálnych služieb. Pomáhajú pri podpore chôdze staršieho človeka a tiež pri presune po objekte. Prijímatelia sociálnych služieb si nevedia vynachváliť túto pomoc formou zabezpečenia interiérového vybavenia. A my, zamestnanci, zasa z celého srdca chceme poďakovať za to, že nám aj mesto a najmä ľudia, ktorí nám schválili danú dotáciu pomáhajú vytvárať dôstojné prostredie pre našich klientov. Veľmi si želáme, aby toto Zariadenie sociálnych služieb Jasoň aj naďalej slúžilo v plnosti občanom tohto regiónu a aby všetci, ktorí si ho vyberú za svoj domov tu prežívali dôstojný život aj starobu. Ešte raz srdečne ďakujeme za túto pomoc finančne podporenú mestom Spišská Stará Ves. 

    

AUGUST/2019

 

Hosť do kresla

Dňa 01.08.2019 sme v ZSS Jasoň privítali dobrovoľníčku p. Papsonovú. Prijímateľom sociálnych služieb porozprávala o svojom detstve, mladosti i ako sa zabývala v Zamagurí. Následne besedovala spolu s prítomnými na rôzne otázky, ktoré sa jej priebežne pýtali. Záverom požiadali p. Papsonovú, aby častejšie navštevovala v ZSS Jasoň a priučila ich ručnej práci.

 

Oslava narodenín

Dňa 09.08.2019 sme oslavovali narodeniny našej prijímateľky sociálnej služby. Najprv sme jej srdečne zablahoželali v poradí p. riaditeľka i personál a postupne sa pripojili aj ostatní. Zaznelo povestné „Živijó, živijó,“. Následne sme si posedeli pri chutnom koláčiku a kávičke. Srdečne ešte raz blahoželáme!

 

Spev piesní

Dňa 15.08.2019 sme sa stretli spolu s p. kaplánom, p. riaditeľkou, sociálnou pracovníčkou a prijímateľmi sociálnych služieb pri speve náboženských piesní. Začali sme hlasovou rozcvičkou, nazreli sme do hudobnej teórie a opakovali sme si piesne. Ďakujeme p. kaplánovi, že popri svojich povinnostiach si nájde čas, ktorý venuje nám a nácviku piesní. Pán Boh zaplať!

 

Biblická hodina

V auguste sme mali tradične ako to máme vo zvyku každý mesiac ďalšiu biblickú hodinu, ktorú viedol p. kaplán Bocko. Témou stretnutia bolo vysvetlenie, čo je to okultizmus. Uviedol nám praktické príklady zo života. Kresťan, ktorý verí v Boha sa spolieha a utieka pod Božiu ochranu. Treba venovať pozornosť tomu, čo nás obklopuje a tiež pri kúpe vecí zvažovať, či je to správne a v súlade s kresťanským učením. Po poučení nasledovala voľná debata, kde bol priestor pre otázky.

 

JÚL/2019

 

Svätá omša za klientov a personál

Dňa 02.07.2019 sme sa ráno zúčastnili na sv. omši v kostole v meste Spišská Stará Ves. Bolo to príjemné duchovné osvieženie, ktoré sme tak personál ako aj naši prijímatelia sociálnych služieb potrebovali a neustále potrebujeme. Každý deň si uvedomujeme, ako veľmi potrebujeme Božie požehnanie tak na výkon kvalitnej práce, ako aj pre život a jeho správne žitie. Okrem toho, sme sa po sv. omši stretli s obyvateľmi mestečka a tak sme sa mohli aj vzájomne porozprávať. Srdečne ďakujeme za modlitby.

 

Hosť do kresla p. Novotná

V ZSS Jasoň máme veľa vzácnych hostí, ktorých si pozývame preto, aby sme s nimi strávili jednak krásny čas a zároveň, aby sme spoznali to dobré a výnimočné, čím ich obdaril Pán Boh a čo dokážu v plnosti využívať v prospech iných ľudí. Jednou z výnimočných osobností Zamaguria je určite aj p. Novotná, ktorá sa venuje ZSS Jasoň a to predovšetkým ako dobrovoľníčka, ktorej leží blaho tohto zariadenia a ľudí v ňom žijúcich ako aj v ňom pôsobiacich na srdci. Porozprávala nám o sebe, svojej práci a ľuďoch, ktorých v živote mala možnosť stretnúť. Zdôrazňovala veľakrát to dobré v každom človeku a to jej príznačným humorným prístupom a s láskou, ktorú bolo cítiť pri každom vyslovenom slove. Pani Novotná, srdečne Vám ďakujeme, že ste prišli aj ako hosť do kresla a spríjemnili nám deň Vašou prítomnosťou a rozhovormi s Vami. Srdečne ďakujeme.

 

Nácvik piesní s p. kaplánom

Dňa 03.07.2019 sa prijímatelia sociálnych služieb stretli spolu s personálom a p. kaplánom Bockom na nácviku náboženských piesní. Toto stretnutie prebieha vždy pokojne a veselo. P. kaplánovi ďakujeme za trpezlivosť, ktorú vynakladá pri opakovaných cvičeniach piesní.

 

Biblická hodina

Dňa 09.07.2019 v popoludňajších hodinách sa konala Biblická hodina tento krát pod vedením p. dekana Garaja. Téma biblickej hodiny: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo.“ Prijímatelia sociálnych služieb sa ochotne zapájali do tejto duchovnej rozpravy a diskutovali o význame evanjeliového citátu. Ďakujeme, že popri svojich povinnostiach si nájdete čas strávený s našimi prijímateľmi sociálnych služieb.

 

Oslava narodenín

V tomto mesiaci sme oslávili spolu s prijímateľkami sociálnych služieb narodeniny i meniny v deň ich sviatku. Nechýbali srdečné priania, gratulačné i obľúbené piesne od ostatných prijímateľov sociálnych služieb či personálu, ale aj chutné koláče či torta od oslávenkýň.  Prijímateľkám sociálnych služieb srdečne blahoželáme a želáme im mnoho zdravia do ďalších rokov.

 

Gréckokatolícka sv. liturgia v ZSS Jasoň

Dňa 11.07.2019 k nám zavítal gréckokatolícky kňaz z obce Osturňa p. Demjanovič. V ZSS Jasoň sú aj klienti pochádzajúci z tejto malebnej obce. V tento deň sa celý kolektív klientov ako aj službukonajúceho personálu stretol na svätej liturgii, po ktorej všetci spoločne viedli pri pripravenom pohostení príjemné rozhovory. Sme veľmi povďační za to, že si na nás d.o našiel čas a že nám aj svojou kázňou spríjemnil celý deň. Jeho výstižné slová: „Pred každý svoj problém postav Ježiša“, v nás doznievajú dodnes. Poďakovanie patrí aj p. Ožvoldíkovej, ktorá pomáhala spolu s našou p. ekonómkou kantorovať a recitovať celú sv. liturgiu. Ešte raz srdečne ďakujeme.

 

Letná prechádzka do cukrárne

Naši prijímatelia sociálnych služieb radi obľubujú návštevy cukrárne, pretože tam trávia rozhovory s blízkymi osobami, svojimi návštevami a priateľmi. Veľmi si pochvaľujú aj prechádzku s touto návštevou spojenú, čo má pozitívny vplyv aj na ich zdravie. Sme radi, že sa cítia tak v ZSS Jasoň ako aj v mestečku Spišská Stará Ves ako doma.

 

Reminiscencia

Dňa 18.07.2019 sme sa stretli spolu s klientmi pri spoločenskej hre zameranej na reminiscenciu. Metóda reminiscencie pomáha človeku vnímať obdobie staroby ako rovnocenné v porovnaním s mladšími životnými obdobiami, a tak napomáha adaptovať sa na zmeny v tomto období života. Spomínanie je podmienkou ľudského rozvoja, teda zmysluplnosti ľudského života v starobe.

 

Hosť do kresla p. Mačák

Dňa 19. júla 2019 nás navštívil jeden z radov príbuzných našich prijímateľov sociálnych služieb, ktorý prijal pozvanie a aktívne sa zapojil do akcie známej pod názvom Hosť do kresla. Síce prakticky nezasadol do kresla, ale k svojej hudobnej aparatúre. Celé poobedie nám hral a spieval. Pre nás domácich si vybral a pripravil piesne ešte z našich mladých čias a tak nám pripomenul to krásne obdobie. Piesne spieval po taliansky, španielsky, anglicky, česky a slovensky. Výborne napodobnil spevákov - p. Gotta, p. Duchoňa ako aj ďalších. Repertoár mal bohatý a nám sa celý ten čas príjemne počúvali nádherné pesničky. Vie hrať aj na gitare a sľúbil sa, že k nám príde, keď budeme mať zasa v budúcnosti naplánovanú nejakú zaujímavú akciu v rámci kultúrneho programu. 

 

Hosť do kresla p. Devera

Dňa 25. júla 2019  na pozvanie našej p. riaditeľky s nami strávil doobedie riaditeľ okresného riaditeľstva v Starej Ľubovni plk. JUDr. Ján Devera. Pochádza zo Zamaguria a je na svoj pôvod patrične hrdý. Boli sme veľmi radi, že zavítal medzi nás starších ľudí. Jeho príhovor a prednáška bola zameraná na bezpečnostné pokyny pre seniorov a ochranu pred podvodníkmi a pod. Hovoril nám o zaujímavostiach, skúsenostiach z oblasti jeho práce. Klienti mali veľa otázok, na ktoré dostávali promptné odpovede. Zanechal nám brožúrky, v ktorých sú cenné rady ako byť ostražitý a predchádzať rôznym komplikáciám. Slová p. Deveru boli pre nás obohacujúce. Na záver sme si urobili spoločnú fotografiu a tiež sme nášmu hosťovi poďakovali za poučné a milé stretnutie.

 

Cena primátora pre kolektív zamestnancov ZSS Jasoň, SSV

Dňa 28. júla 2019 sme ako kolektív boli prvý krát ocenení a to konkrétne získaním Ceny primátora mesta Spišská Stará Ves. Je to pre nás veľmi významné ocenenie. Každý, kto zasvätil svoj život službe druhému a v tomto prípade starším a chorým ľuďom si zaslúži obdiv a uznanie, pretože značnú časť svojho života a času venuje potrebám tých druhých v obetavosti, pokore, porozumení, v odpustení a najmä v nekonečnej láske, ktorá sa odráža v prístupe a v celkovej starostlivosti o tých, ktorí sú na ňu odkázaní. Veľmi si vážime toto ocenenie, to, že si našu prácu vníma aj okolie. Pre nás je zadosťučinením a zároveň motiváciou robiť svoju prácu a poslanie ešte lepšie, so šírením dobrého mena nášho zriaďovateľa ako aj mestečka Spišská Stará Ves, kde sa všetci cítime dobre ako doma. Z celého srdca ešte raz srdečne ĎAKUJEME!

 

 

JÚN/2019

 

Garden party

... Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom... Aj tieto slová z Knihy Kazateľ zazneli z úst p. riaditeľky PhDr. Viery Pasterovej, PhD., soc. pracovníčky Mgr. Andrey Marhefkovej a kolegyni Ivetky Glejdúrovej v úvodnom vstupe pri privítaní všetkých pozvaných hostí, ktorí sa dňa 06. júna 2019 zúčastnili na akcii s názvom Garden party v ZSS Jasoň. Pozvanie prijali: Ing. Pavel Slaninka – vedúci Odboru soc. vecí a rodiny PSK, PhDr. Monika Fuchsová – vedúca oddelenia zariadení a soc. služieb na Odbore soc. vecí a rodiny PSK, riaditeľky a riaditelia jednotlivých zariadení soc. služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, poslanci PSK – p. Hudaček a MUDr. Ján Hencel, MSc. V tento deň sme sa spoločne stretli, aby sme oslávili to, že smieme pracovať v peknom vynovenom prostredí, za čo sme vďační nášmu zriaďovateľovi PSK. Spolu s pozvanými hosťami a domácou zostavou v podobe personálu a klientov, sme si vychutnali okrem vynikajúceho guláša od šéf majstra vo varení p. Dlhého, aj spoločnosť nezameniteľného, skvelého a jedinečného vystúpenia hercov z Ramagu. Veríme, že tento slnečný deň príjemne strávili všetci prítomní. Želáme im, aby ich táto práca a poslanie napĺňali natoľko, že ani občasné skúšky, ktoré život prináša, im nevzali to podstatné a tou je radosť, spokojnosť a vďačnosť za každý prežitý deň venovaný službe blížnemu. 

 

Oslava narodenín a menín PSS

Dňa 13.06.2019 naša prijímateľka sociálnej služby oslávila svoje narodeniny. Ostatní prijímatelia sociálnych služieb jej prišli zablahoželať a zaspievali tiež „Živijo!“ Následne sa pohostili pripraveným koláčom a zaspievali si ľudové piesne v doprovode harmonikárky. Taktiež naši prijímatelia sociálnych služieb oslávili meniny Jánov a Ladislava. Nasledovala gratulácia od všetkých prítomných a pohostenie pri koláči od oslávencov.

 

Návšteva zariadenia sociálnych služieb Život v Spišských Hanušovciach

Dňa 10.06.2019 sme navštívili Život n.o. v Spišských Hanušovciach. Tu si tunajší prijímatelia soc. služieb pripravili pre nás program v podobe scénky a následne sme si spoločne zaspievali ľudové piesne. Potom nasledovala prehliadka priestorov zariadenia a kaplnky a nechýbalo ani chutné pohostenie. Srdečne ďakujeme za pekne strávené dopoludnie.

 

Biblická hodina

Dňa 24.06.2019 sa konala Biblická hodina pod vedením p. kaplána Š. Bocka. Témou tejto hodiny bolo pôsobenie Ducha Svätého v nás. Zapájali sa aj prijímatelia sociálnych služieb a spoločne diskutovali na zvolenú tému.

 

Svätá omša v susednom zariadení sociálnych služieb

Dňa 26.06.2019 sme sa spolu s prijímateľmi soc. služieb na ich prianie a personálom zúčastnili na slávení svätej omše. Po jej skončení nasledoval ďalší program prijímateľov sociálnych služieb v podobe scénky. Na záver všetkých pohostili chutnými dobrotami. Srdečne Vám ďakujeme.

 

Výbor PSS

Dňa 27.06.2019 sa konal Výbor prijímateľov sociálnych služieb, ktorý už tradične zasadá minimálne raz za štvrťrok, resp. podľa potreby. Hlavným cieľom stretnutia bolo informovať prijímateľov sociálnych služieb a ich rodinných príslušníkov o zmene Všeobecného záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja a jeho dopadov na úhrady.

 

 

MÁJ/2019

 

Biblická hodina

Dňa 07.05.2019 sme sa rozprávali na tému zmŕtvychvstanie a život. Pán dekan vysvetlil prítomným a porovnal jednotlivé evanjeliové texty, ktoré sa týkajú tejto témy a sú v Evanjeliu podľa Matúša, Lukáša, Mareka a Jána. Veľkonočné obdobie nám dáva nádej, že aj my raz vstaneme z mŕtvych. Vyzdvihol skutočnosť, že život človeka je najcennejší dar. Krstom vstupujeme do spoločenstva Cirkvi. Tiež vysvetlil ako sa pochovávajú ľudia, ktorí si siahli na život. Právo na náš život má len Pán Boh, On rozhoduje, kde, kedy a ako zomrieme. Človek má žiť tak, aby bol na smrť pripravený. Treba sa modliť za šťastlivú hodinu našej smrti.

 

Príjemné sviatočné odpoludnie s poéziou

Poézia rozvíja estetické cítenie človeka, rozvíja vkus, cibrí myslenie a posilňuje pamäť. Obľúbeným básnikom našich prijímateľov sociálnych služieb je Milan Rúfus. Jeho básne obsahujú hlboké myšlienky duchovného zamerania. Na začiatku mája sme si v spoločnosti p. riaditeľky zarecitovali básne a potešili sme sa, že aj my dokážeme spamäti recitovať básne pri rôznych príležitostiach, oslavách a pod. Poézia nás spája a tešíme sa na každé stretnutie.

 

Návšteva priateľov z Čiech a Starej Ľubovne

Sú dni kedy sa každodennosť stáva aj stereotypnou. Avšak v ZSS Jasoň sa všetci usilujeme o to, aby sme ju našim prijímateľom sociálnych služieb v čo najkrajšej podobe spríjemnili. A tak sme v jeden májový deň mali na programe veľkú akciu, ktorá pozostávala z vystúpenia detí z Materskej škôlky pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa excelentne pripravili na túto akciu. Tiež nám vystúpili p. Kačica st., p. Kačica ml. a Kaňuková Karin s pásmom piesní a k nim sa pripadli dve prijímateľky sociálnej služby a p. riaditeľka s básňami od Milana Rúfusa. A aby toho nebolo málo, ZSS Jasoň privítalo medzi prítomnými aj ctených hostí z Domova pre seniorov Heřmanův Městec z Českej republiky. Bol to výnimočne krásny deň, ktorý si plnými dúškami vychutnali všetci prítomní. Ďakujeme Vám za to, že aj vďaka Vám sa to každodenné stáva vzácnym a krásnym.

 

Módna prehliadka v ZSS Jasoň

Dňa 16.05.2019 sa v Zariadení sociálnych služieb Jasoň uskutočnilo výnimočné podujatie pod názvom Módna prehliadka prijímateľa sociálnej služby a jeho kľúčového pracovníka. V rámci poskytovaných sociálnych služieb je nevyhnutné postupovať v zmysle zákona o sociálnych službách, ktorý prízvukuje ich poskytovanie s dôrazom na individuálny prístup a plánovanie. Práve tento aspekt sme rozvinuli v trochu kreatívnejšej podobe. Rada by som vyjadrila veľké uznanie pred každým, kto sa zapojil do tejto akcie, či už prostredníctvom príprav, rozhovormi s prijímateľmi, zabezpečovaním vhodného oblečenia na danú príležitosť, komunikáciou s príbuznými, medzi sebou navzájom v rámci kolektívu a pod. Všetka tá predpríprava si vyžadovala nesmierne úsilie a napokon vyústila do prekrásnej podoby. Akciu perfektne moderovali Mgr. Andrea Marhefková a Darina Bieľaková. V úvode privítali porotu v zložení dobrovoľníčok z mesta Spišská Stará Ves, pretože sú to dámy, ktoré sa vždy pekne obliekajú a ako ženy za vyznajú v móde, ďalej p. kaplána Štefana Bocka, ktorý zasa vie oceniť to duchovne krásne a veľakrát očiam neviditeľné a napokon aj p. Gricha, ktorý k nám do ZSS Jasoň prichádza a rozdáva radosť a dobrú náladu všetkým navôkol. Prijímatelia sociálnych služieb sa predviedli v nádhernom oblečení, v šatách, v kroji a nechýbali im ani doplnky v podobe motýlika, klobúka, či slnečných okuliarov. Aj prostredníctvom tejto akcie mali prijímatelia sociálnych služieb nachvíľu možnosť zabudnúť na svoje choroby, či ťažkosti a predviedli sa v plnej kráse. Porota sa zhodla na tom, že víťazmi boli úplne všetci a ocenením pre nich okrem uznania, poďakovania a strávenia pekných chvíľ bude aj spoločná fotokoláž, ktorá bude zdobiť interiér chodieb ZSS Jasoň. Po vyhodnotení nasledovalo pohostenie a spoločné rozhovory. Všetkým zúčastneným patrí obrovské a od srdca vyjadrené poďakovanie.

 

APRÍL/2019

 

Biblická hodina

Dňa 01.04.2019 sme sa stretli spolu s p. kaplánom Bockom, dobrovoľníčkami a prijímateľmi sociálnych služieb na biblickej hodine. Pán kaplán si pripravil nádhernú prednášku o odpúšťaní, ktorá bola veľmi povzbudivá a poučná. Ďakujeme za všetky duchovné povzbudenia.

 

Hosť do kresla

Tento krát prijala pozvanie p. Dlhá, pracovníčka tunajšej mestskej knižnice. Navštívila nás dňa 03.04.2019. Porozprávala nám ako mestská knižnica vznikala, previedla nás históriou až po súčasnú dobu. Informovala nás o tom, aké aktivity sa konajú v mestskej knižnici s deťmi, mládežou a dospelými. Taktiež povzbudila našich prijímateľov sociálnych služieb, aby navštevovali knižnicu, zúčastňovali sa besied, prednášok. Ponúkla knihy, časopisy rôzneho žánru a taktiež aj niektoré darovala. Mali sme skutočne príjemný zážitok, za ktorý pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Sv. omša za všetkých zosnulých prijímateľov sociálnych služieb

Dňa 06.04.2019 p. kaplán Bocko odslúžil sv. omšu za zosnulých prijímateľov sociálnych služieb. Pravidelne každú sobotu slúžia duchovní omšu za zosnulých prijímateľov sociálnych služieb a pomodlia sa ruženec. Srdečne im ďakujeme.

 

Stravovacia komisia

Dňa 08.04.2019 sa konala stravovacia komisia za prítomnosti všetkých jej členov. Prijímatelia sociálnych služieb vyjadrili spokojnosť s podávanou stravou.

 

Individuálne plánovanie

Dňa 11. apríla 2019 sa konala supervízia pod vedením PhDr. Varcholovej v oblasti Individuálneho plánovania. Tohto školenia sa zúčastnili odborní zamestnanci. Ďakujeme, že aj takýmto spôsobom sa môžeme zdokonaľovať vo svojej práci.

 

Veľkonočné trhy v Poprade

Dňa 12.04.2019 sme sa zúčastnili veľkonočných trhov vo Whirlpool Slovakia spol. s.r.o. Poprad, kde sme mohli ponúknuť na predaj výrobky vyrobené v spolupráci so Základnou školou Spišská Stará Ves a p. uč. Krišakovou, dobrovoľníčkou p. Halčinovou, p. Papsonovou. Za krásne veľkonočné výrobky ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.    

 

Výzdoba okien v zariadení ZSS Jasoň

Aj tento krát k nám zavítala p. uč. Zuzana Kostková, ktorá sa pravidelne iniciuje a cez veľkonočné sviatky nám vyzdobila okná v spoločenskej miestnosti a tak prispela k sviatočnej atmosfére v zariadení Jasoň. Srdečne jej ďakujeme, že popri svojich povinnostiach si vždy nájde na nás čas.

 

Hosť do kresla

Vo veľkom týždni pred Veľkou nocou nás dňa 16.04.2019 navštívil vzácny hosť redemptorista p. Zamkovský. Prišiel nás duchovne povzbudiť a vysvetlil, čo znamená pre kresťanov Veľká Noc a čo znamenajú jednotlivé dni veľkonočného trojdnia. Nádej, že aj my raz vstaneme z mŕtvych. Spoločne s ním, prijímateľmi sociálnych služieb a personálom sme sa pomodlili desiatok sv. ruženca. Srdečne ďakujeme za návštevu.

 

Čaj o druhej

Ako každý rok aj tento sme sa spolu s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou stretli na akcii s názvom: „Čaj o druhej“. Pri slávnostne vyzdobenom stole s príjemnou hudbou sme sa porozprávali o tradícií pitia čaju, o dôvodoch, prečo sa oplatí piť čaj. Prijímatelia sociálnych služieb sa ochotne zapájali do diskusie, a debatovali aké čaje poznajú, aké majú radi. Tiež uznali, že netreba to s pitím čaju preháňať.

 

 

MAREC/2019

 

Oslavy MDŽ

Už tradične sme si aj v ZSS Jasoň pripomenuli sviatok všetkých žien, tzv. Medzinárodný deň žien a to konkrétne 08.03.2019. Naše osadenstvo pánov – prijímateľov sociálnych služieb nás ženy poctilo vyrobenými darčekmi a to malými škatuľkami na odkladanie drobností. Výrobcom aj darcom srdečne ďakujeme J

 

Biblická hodina

Dňa 13.03.2019 o 14:00 hod. sa už tradične uskutočnilo stretnutie v rámci Biblickej hodiny tento krát na aktuálnu tému Pôst, pokánie. Pán dekan nám pekne vysvetlil čo je skutočný pôst spájajúci sa so skutkami milosrdenstva. Tiež všetkých prítomných oboznámil s prežívaním pôstu kedysi a dnes. Potešil nás dobrou správou aj ohľadom Veľkého piatku, kedy sa bude konať krížová cesta v meste Spišská Stará Ves. Jedno zastavenie bude aj v ZSS Jasoň. Prijímatelia sociálnych služieb sa tejto správe veľmi potešili. V závere sme si spomenuli na kardinála Tomka a jeho 95 rokov života a v modlitbe sme si pre neho aj pre všetkých prítomných vyprosovali Božie požehnanie do ďalších dní života.

 

Narodeniny pani riaditeľky

Dňa 14.03.2019 mala naša pani riaditeľka ZSS Jasoň krásny deň – oslavu narodenín. Prijímatelia sociálnych služieb jej vyslovili vďaku za jej starostlivosť o nás modlitbou posvätného ruženca. Popri gratuláciách nám pani riaditeľka pripravila pohostenie. Nezabudla nám odovzdať srdečný pozdrav aj od p. Ing. Slaninku - vedúceho Odboru sociálnych vecí a rodiny PSK, s ktorým sa nedávno stretla na pracovnom jednaní. Ďakujeme za spomienku na nás, vážime si ho ako človeka empatického k starším ľuďom, chorým aj trpiacim. Ľudia so sociálnym cítením sú pre nás prijímateľov sociálnych služieb cennejší ako zlato. Ďakujeme Vám za to, že nám dávate pocítiť dôstojnosť. S úctou Vaši prijímatelia sociálnych služieb ZSS Jasoň. 

 

Prezidentské voľby

Dňa 16.03.2019 sa konali voľby prezidenta Slovenskej republiky. Naši prijímatelia sociálnych služieb ZSS Jasoň využili svoje právo a pomocou prenosnej volebnej urny dali svoj hlas podľa svojho zváženia kandidátovi, ktorého si na danom poste vedia predstaviť. Sme nesmierne radi, že aj prijímatelia sociálnych služieb sa zaujímajú o spoločenské dianie a aktívne sa angažujú v spoločenskom živote aj takouto formou.

 

Týždeň mozgu

Počas týždňa mozgu sme rozvíjali myslenie pestrou paletou aktivít. Precvičovali sme si pamäť a okrem toho sme sa aj veľa nasmiali. Radosti bolo neúrekom. Pani sociálna pracovníčka spolu s ostatným tímom nám pripravili aktivity, pri ktorých sme napr. z jedného slova vytvárali niekoľko ďalších, tiež sme si museli zapamätať obrázky a pod. Sme radi, že aj takouto formou sa aktivizujeme v staršom veku.

 

Deň sociálnej práce

Sociálni pracovníci na celom svete slávia Svetový deň sociálnej práce, sviatok, ktorý sa vždy oslavuje tretí utorok v mesiaci marec. V roku 2019 pripadol tento deň na 19.03.2019. V ZSS Jasoň sme si uctili našu sociálnu pracovníčku pozdravom od p. riaditeľky, ktorá vyzdvihla jej záslužnú prácu a zároveň jej poďakovala za jej svedomitú prácu v oblasti sociálnej práce. Prijímatelia sociálnych služieb jej tiež poďakovali aj za dobrý prístup k nim. V závere tiež vyslovili slová vďaky všetkým sociálnym pracovníkom, ktorí majú síce náročnú prácu, ale vykonávajú ju s láskou.

 

Výroba veľkonočných dekorácií

ZSS Jasoň sa pripravuje na veľkonočné trhy organizované v apríli v Poprade. Prijímatelia sociálnych služieb v súčinnosti s externými spolupracovníkmi zhotovujú krásne veľkonočné vajíčka a iné nádherné ozdoby. Tešia sa aj na spoluprácu so žiakmi, s ktorými plánujú vyrábať ďalšie veľkonočné výtvory. Z dobrej práce sa všetci tešíme, pretože pri nej rozvíjame aj našu fantáziu a cvičíme si jemnú motoriku. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú s výrobou dekorácií, ako aj za ich čas a energiu, ktorými nás nesmierne obohatili.  

 

Návšteva knižnice

Marec je mesiac kníh a práve preto sme sa dňa 25.03.2019 vybrali na potulky do knižnice sídliacej v meste Spišská Stará Ves. Oboznámili sme sa so známymi staršími aj najnovšími vydaniami kníh aj ich autormi. Prijímateľov sociálnych služieb najviac zaujala Rúfusova tvorba. Srdečne ďakujeme pani Dlhej – knihovníčke, za jej čas venovaný nám prijímateľom sociálnych služieb v ZSS Jasoň.

 

Výbor PSS

Naši prijímatelia sociálnych služieb sú aktívni a ako zástupcovia všetkých PSS v ZSS Jasoň sa zišli na pracovnom a priateľskom stretnutí na zasadnutí Výboru PSS, ktorý zvolala pozvánkou aj osobným pozvaním p. riaditeľka. Témy boli rôzne, keďže aj za tie tri mesiace, kedy sa spravidla stretávame, sa toho vždy udeje mnoho. Zástupcovia PSS sa vždy aktívne zapájajú do priebehu stretnutia, za čom im patrí úprimné poďakovanie.  

 

FEBRUÁR/2019

 

Hosť do kresla 1-2-3

Dňa 07.02.2019 prijal pozvanie do ZSS Jasoň pán primátor mesta Spišská Stará Ves Ing. Ján Kurňava. Veľmi rád prišiel medzi prijímateľov sociálnych služieb, aby ich oboznámil s jeho programom a víziou, čo chce urobiť pre skrášlenie mesta. V pláne má okrem iného aj rekonštrukciu polikliniky s bezbariérovou úpravou, vybudovanie detského ihriska pri ZŠ, úpravu chodníkov a pod. Spolupráca medzi mestom a ZSS Jasoň je na výbornej úrovni. 

Dňa 20.02.2019 zasadla do kresla pre hosťa v ZSS Jasoň p. Lucia Ovčariková – grafička, rodáčka zo Spišskej Starej Vsi. Šikovná osoba s nádherným talentom, toho času pracuje ako učiteľka na Základnej umeleckej škole v Spišskej Starej Vsi. Od detstva rada kreslila, ale najviac ju zaujala grafika. Doniesla nám úsmev a radosť, ktorá z nej priam vyžaruje a tiež ukážky z jej tvorby, tzv. portfólio. Mali sme možnosť si jej prácu pozrieť a vskutku je to práca pekná, precízna. Oboznámila nás s technikami, ktoré používa pri svojej tvorbe. Odprezentovala námety na prípravu veľkonočnej výzdoby, s ktorou nám - prijímateľom sociálnych služieb ochotne pomôže. Ďakujeme jej za hodnotnú besedu a prajeme jej veľa úspechov.

Dňa 22.02.2019 naši prijímatelia sociálnych služieb mali odbornú prednášku na tému srdcovo-cievne choroby. Pozvanie prijal do hosťovského kresla MUDr. Jozef Čajka. Prednáška bola zameraná na naše srdce, cievy ako dochádza k mozgovej príhode a k srdcovému infarktu. Výklad bol doplnený obrázkami. Následne sa rozbehla vzájomná diskusia. Ďakujeme mu z celého srdca, že je ochotný prichádzať medzi nás opätovne.

 

Biblická hodina

Dňa 13.02.2019 sa v ZSS Jasoň tradične konala biblická hodina. Tentoraz sa niesla v duchu návštevy pápeža Františka v Paname pri príležitosti svetového stretnutia mládeže. Keďže jedným z účastníkom púte bol aj náš miestny kaplán, porozprával prítomným zážitky z ich kultúry, spôsobu života, aký vedú tamojší domorodci. Predstavil nám prezentáciu s fotografiami. Zážitkov a spomienok bolo veľa. Ďakujeme, že si našiel čas aj na nás a potešil nás dobrou náladou a perfektnou prezentáciou.

 

Oslava narodenín prijímateľov sociálnych služieb

Dňa 22.02.2019 sa naša ctená prijímateľka dožila 93. rokov života. Všetci klienti jej pri tejto príležitosti zablahoželali, zaspievali a popriali Božie požehnanie do ďalších rokov. Potom nasledovalo posedenie pri narodeninovej torte a káve. Ešte raz srdečne blahoželáme!

 

Sesterské trio s hudobným programom

V priebehu mesiaca február nás potešili krásnym vystúpením tri sestry, z ktorých jedna v ZSS Jasoň v minulosti pracovala na pozícii zastupujúcej opatrovateľky. Úžasne pripravený program, nádherný spev a hudba sa niesli celým ZSS Jasoň. Veľmi si vážime, že k nám pravidelne v priebehu roka zavítajú vždy s úsmevom a rozveselia všetkých pripravenými piesňami.

 

JANUÁR/2019

 

Biblická hodina

Dňa 08.01.2019 sa uskutočnila biblická hodina, ktorú viedol p. dekan Garaj. Hlavnou témou bolo rozobratie kníh evanjelia podľa jednotlivých evanjelistov a okrem toho sa diskutovalo na tému prežívania vianočných sviatkov našich prijímateľov sociálnych služieb, koledovanie a spev vianočných piesní v rodinách prijímateľov sociálnych služieb.

 

Stravovacia komisia

Dňa 25.01.2019 sa uskutočnila stravovacia komisia za prítomnosti všetkých členov komisie a zároveň zvolenie nových členov stravovacej komisie. Vyjadrili vďaku a pochvalu za pripravovanú stravu a jedálny lístok.

 

Oslava narodenín PSS

Ako je už zvykom v našom ZSS Jasoň osláviť narodeniny našich ctených prijímateľov, ani tento krát tomu nebolo inak. Dňa 28.01.2019 sme zablahoželali tým, ktorí sa narodili v mesiaci január. Po krásnych blahoprianiach p. riaditeľky, personálu a ostatných prijímateľov sociálnych služieb sme spoločne oslávencom zaspievali tradičné „Živijó!“ Potom nasledovalo pohostenie v spoločenskej miestnosti ZSS Jasoň.

 

Slávnosť otvorenia nových priestorov ZSS Jasoň

Prišiel deň s veľkým D. Dňa 31.01.2019 sme v ZSS Jasoň privítali vzácnych hostí z Prešovského samosprávneho kraja pána predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD., vedúceho odboru sociálnych vecí a rodiny Ing. Pavla Slaninku a ďalších ctených hostí, primátora zo Spišskej Starej Vsi, stavebný dozor, riaditeľov škôl, vedúcich predstaviteľov spoločnosti Zastrova, a.s., poslancov, kňazov i sponzorov. Prípravy boli v plnom prúde, všade bolo cítiť, že sa slávnosť otvorenia nových priestorov ZSS Jasoň neodkladne približuje. Program sa niesol v duchu slávnostného prestrihovania pásky, príhovorov p. riaditeľky PhDr. Viery Pasterovej, PhD., ctených hostí i prijímateľov sociálnych služieb, vystúpenie folklórnej skupiny z Osturne a slávnostného pohostenia všetkých prítomných. Ďakujeme, že ste nás poctili svojou prítomnosťou, rozhovormi aj prejaveným úprimným záujmom a tiež všetkým, vrátane celého personálu, za prípravu tejto akcie.

 

 

 

DECEMBER/2018

 

Stravovacia komisia

Členovia stravovacej komisie sa stretli dňa 03.12.2018, aby zhodnotili stravu, hygienu a podobne. Členovia komisie vyjadrili spokojnosť s doterajším stravovaním. Pripomienkovali a navrhli normovanie ďalších jedál, ktoré budú prispievať k zdravému životnému štýlu. Taktiež pripomienka neobišla ani stravovaciu nástenku jej vylepšovanie a obmieňanie.

 

Biblická hodina

Dňa 03.12.2018 sa konala biblická hodina za účasti p. kaplána Š. Bocka, prijímateľov sociálnych služieb a dobrovoľníčok. Hlavnou témou bola spomienka na účinkujúcich kňazov v Spišskej Starej Vsi. Taktiež si zaspomínali aj na biskupa Grutku, ktorý celý život prežil v Amerike. V miestnom kostole sa nachádza pamätná mramorová tabuľa ako prejav vďaky za pomoc rodákom v Spišskej Starej Vsi.

 

Stavanie vianočného stromčeka

Predvianočný čas je časom veľkých príprav a ozdobovania príbytkov a preto aj v Zariadení sociálnych služieb Jasoň tomu nebolo inak. Za pomoci prijímateľov sociálnych služieb a sociálnej pracovníčky sme dňa 05.12.2018 postavili, ozdobili a rozsvietili vianočný stromček, ktorý skrášľuje priestory celé vianočné obdobie.

 

Svätý Mikuláš

Dňa 06.12.2018 sme privítali Mikuláša. Pani riaditeľka ho uvítala krátkym a milým príhovorom. Prijímatelia sociálnych služieb si ho uctili piesňami a básňami a zaspomínali si ako ich navštevoval Mikuláš v detstve. Prítomných potešil nielen veselým slovom, ale aj balíčkami, ktoré rozdával s veľkou radosťou.

 

Pečenie medovníčkov

Dňa 10.12.2018 prišli k nám do Zariadenia sociálnych služieb Jasoň žiaci Základnej školy s p. učiteľkou Krišákovou, aby upiekli medovníčky a zároveň prispeli k vytvoreniu predvianočnej nálady. Zapájali sa prijímatelia sociálnych služieb, sociálna pracovníčka a ostatný personál a spolu so žiakmi vytvorili medovníčky, ktoré následne krásne vyzdobili. Ďakujeme.

 

Vystúpenie žiakov ZŠ s divadlom Digitálne Vianoce

Dňa 18.12.2018 nás navštívili ochotníci ZŠ spolu s p. Líviou Frankovskou, aby naším prijímateľom sociálnych služieb spríjemnili predvianočné chvíle a zahrali divadelné pásmo Digitálne Vianoce. Srdečne ďakujeme.

 

Čaro Vianoc a Vianočné trhy v Poprade a v Spišskej Starej Vsi

V priebehu mesiaca december sme sa prezentovali s našimi výrobkami na Vianočných trhoch vo Whirlpool v Poprade a na Vianočných trhoch organizovaných mestom Spišská Stará Ves priamo v centre na námestí. Atmosféra bola na oboch miestach naozaj vynikajúca a všade navôkol bolo cítiť vône, láskavosť a tú pravú nefalšovanú predvianočnú atmosféru. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do priebehu týchto trhov aktívne zapojili.

 

Štedrý deň v ZSS Jasoň

V tento nádherný a každým rokom výnimočný deň kedy si pripomíname narodenie nášho Spasiteľa Ježiša Krista sme si spolu s pani riaditeľkou, službukonajúcim personálom a ctenými prijímateľmi spoločne pri štedrovečernom stole pochutnali na pripravenom jedle (vskutku chutnom a pripravovanom s láskou). Spoločne sme sa pomodlili, zaspomínali na staré zvyky, zaspievali koledy a hlavne tešili sa zo vzájomnej prítomnosti. Je veľmi ťažké byť mimo rodiny v tento deň, pretože práve Vianoce ukazujú na príklad svätej rodiny a na to, že nikto by v tom čase nemal byť smutný a sám, veď v tom čase sa zvestuje radostná zvesť pre celé ľudstvo. Preto ďakujeme všetkým, ktorí spríjemnili tieto obzvlášť výnimočné chvíle osamelým ľuďom. Ďakujeme aj personálu za službu v tom čase, kedy opúšťajú svoje rodiny, aby poslúžili druhým. Nech Boh požehnáva všetkých zamestnancov, nech Boh požehnáva našich prijímateľov sociálnych služieb a nech hojnosť Jeho požehnania je prítomná vo všetkých rodinách.

 

Koncoročné posedenie a nevšedná tombola

Koniec roka 2018 sa niesol aj v ZSS Jasoň v znamení bilancovania. Ako inak rečnila najprv naša pani riaditeľka, ktorá mala toho veľa na srdci a slovo ďakujem vyslovila toľkokrát, že sa to nedalo ani spočítať J ale vyslovila ho vždy úprimne a od srdca. Poďakovala najprv Bohu, zriaďovateľovi PSK, svojmu tímu zamestnancom, všetkým externým spolupracovníkom a samozrejme aj cteným prijímateľom sociálnych služieb, jednoducho všetkým. Nasledovalo pekné a srdečné poďakovanie zo strany prijímateľov sociálnych služieb a potom povestná tombola. Nevšedná bola v tom, že si prítomní vytiahli citáty napísané na papieri v tvare srdca a potom ich pred všetkými prečítali. Texty boli motivačné, pekné a ako to zhodnotili všetci ocenení, zahriali ich pri srdci a vyčarili im úsmev na tvári. A aký bol rok 2018 v ZSS Jasoň? Bol pekný, aj náročný. Bol bohatý na stavebné práce, hluk, sťaženú prevádzku, občasné problémy, ale bez toho by to nebolo ono. Ale rovnako tak bol bohatý na neopakovateľné zážitky, stretnutia s výnimočnými ľuďmi, naplnenými cieľmi a najmä vždy tu bol priestor na pokoru, odpustenie a poďakovanie.  

 

NOVEMBER/2018

 

Biblická hodina

Dňa 13.11.2018 sa uskutočnila biblická hodina, ktorú viedol tento krát p. dekan Garaj. Témou bol sviatok Všetkých svätých a spomienka na všetkých verných zosnulých. Taktiež zazneli otázky –  Kto môže byť svätým? Aký je postup pri vyhlásení za svätého? Nakoniec každý z prijímateľov sociálnych služieb si zaspomínal na svojich blízkych zosnulých, prejavom úcty, modlitby či obetovaním sv. omše. Nezabúdajme na nich a pomôžme im prostredníctvom modlitby.

 

Spev piesní s pánom kaplánom

Dňa 19.11.2018 sme sa stretli ako je už mesačným pravidlom na hodine spevu. Pán kaplán spolu s prijímateľmi sociálnych služieb sa rozcvičili hlasovou rozcvičkou, potom pokračovali  nácvikom jednoveršových piesní. Taktiež zazneli aj piesne z akcie Krídla túžby. Spev prináša nielen hlasivkovú rozcvičku, ale aj psychickú pohodu, radosť, pokoj. Ďakujeme!

 

Poďme spolu do divadla

Dňa 22.11.2018 sme sa spolu s prijímateľmi sociálnych služieb a sociálnou pracovníčkou stretli v spoločenskej miestnosti netradične. V spoločenskom oblečení sme si pozreli divadelné pásmo z prostredia Zamaguria pod názvom Goralské rozprávky DVD. Dobre sme sa zabavili a taktiež zaspomínali na divadelné predstavenia aké sa hrávali v minulých rokoch za čias našich prijímateľov sociálnych služieb.

 

Oslava narodenín a menín prijímateľov sociálnych služieb

Dňa 22.11.2018 prijímatelia sociálnych služieb spolu s personálom a p. riaditeľkou zablahoželali naším klientom pri príležitosti narodenín. Zaspievali sme im tradičné „Živijó“ a popriali im veľa zdravia i šťastia do ďalších rokov.

 

Hosť do kresla

Dňa 30.11.2018 k nám opäť zavítal hosť do kresla, tentoraz p. doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. Porozprával nám o svojom doterajšom živote, študijnom programe – pevnosť a pružnosť, ktorý vyučuje na Technickej univerzite v Košiciach. Vyučuje aj v Čechách, Poľsku. Počas štúdia navštívil Čínu. Porozprával prítomným o pracovných a vedeckých zážitkoch. Momentálne sa pripravuje na profesúru, čo je najvyššie dosiahnuteľný titul na vysokej škole. Blahoželáme a prajeme veľa zdravia a úspechov v osobnom i pracovnom živote. Zároveň ďakujeme za návštevu.

 

OKTÓBER/2018

 

Spev piesní s pánom kaplánom

Dňa 01.10.2018 sme pravidelne ako každý mesiac spolu s prijímateľmi sociálnych služieb, sociálnou pracovníčkou a pánom kaplánom spievali a opakovane nacvičovali náboženské piesne. Ďakujeme! Táto aktivita nás vždy povzbudí a vytvorí príjemnú atmosféru.

 

Krídla túžby 2018

Dňa 02.10.2018 sme sa zúčastnili veľkej akcie pod názvom „Krídla túžby 2018“ v divadle Jonáša Záborského v Prešove. Pred samotným vystúpením sme absolvovali generálnu skúšku na pódiu. Následne podľa programu sme spolu s prijímateľmi sociálnych služieb, pani riaditeľkou, sociálnou pracovníčkou, pánom kaplánom a klaviristkou vystúpili s piesňou „Ó, Mária“. Bol to prekrásny umelecký a akustický zážitok, na ktorý budeme ešte dlho spomínať.

 

Pomazanie chorých v Červenom Kláštore

Dňa 17.10.2018 sme sa spolu s prijímateľmi sociálnych služieb, pani riaditeľkou a sociálnou pracovníčkou zúčastnili slávnostnej svätej omše, počas ktorej prijímatelia sociálnych služieb dostali sviatosť pomazania chorých. Ďakujeme aj za takúto príležitosť, ktorá je veľkou posilou pre našich prijímateľov sociálnych služieb v znášaní svojich trápení a bolestí.

 

Deň Prešovského samosprávneho kraja 2018

Dňa 23.10.2018 sme tento deň otvorených dverí oslávili prostredníctvom pripraveného programu, na ktorom vítali naši prijímatelia sociálnych služieb v goralských krojoch prítomných a hostí chlebom a soľou. Následne odznela pieseň „Ó, Mária“ v podaní vystupujúcich prijímateľov sociálnych služieb a personálu ZSS Jasoň. Žiaci ZUŠ Spišská Stará Ves spolu so svojimi učiteľmi nás výborne zabávali ľudovými piesňami v doprovode huslí a harmoniky. Bolo nám veselo a spolu s prijímateľmi sociálnych služieb sme si zaspievali a zatancovali. Nasledovalo medzigeneračné pečenie koláčov v tvare srdca. Spoločne s pani učiteľkou Krišákovou, pánom dekanom, žiakmi ZŠ a prijímateľmi sociálnych služieb sa výborne pracovalo. Vôňa lineckých koláčov sa šírila po celom zariadení. Modlitbu za pána predsedu, vedúcich odborov, zamestnancov a všetkých klientov v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja prečítala sociálna pracovníčka a následne pani riaditeľka prečítala list za celé ZSS Jasoň adresovaný pánovi predsedovi Prešovského samosprávneho kraja. Hosťom do kresla bola tento krát naša prijímateľka sociálnych služieb, ktorá v ZSS Jasoň žije už viac ako osemnásť rokov a tá nám etapovite porozprávala o vzniku, fungovaní, organizovaní ZSS Jasoň ako si ho sama pamätá.  Potešiť starších ľudí z príležitosti mesiaca úcty k starším prišli aj družinári ZŠ Spišská Stará Ves. Potešili našich prijímateľov sociálnych služieb krásnymi básničkami a piesňami a nakoniec im odovzdali malú pozornosť. Na oplátku sme všetkých hostí a prítomných počas programu hostili kávou, upečenými koláčmi a chutnými chlebíkmi. Počas celého dňa bola k dispozícií možnosť prehliadky ZSS Jasoň v sprievode našej pani riaditeľky. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomuto dňu v duchu príjemnej atmosféry a vytvorení Dňa otvorených sŕdc, ktoré bolo v tento deň viditeľne cítiť.

 

Výroba vencov na hroby zosnulých PSS

Dňa 25.10.2018 sme vyrábali vence na hroby našich zosnulých prijímateľov sociálnych služieb spolu s našimi klientmi, opatrovateľkou a sociálnou pracovníčkou. Zároveň sme si pri tejto príležitosti pripomenuli a venovali zosnulým klientom tichú spomienku a modlitbu. Následne sme ich v doprovode pani riaditeľky a aj zdravotnej sestry, sociálnej pracovníčky a prijímateľov sociálnych služieb odniesli na miesto ich večného odpočinku.

 

SEPTEMBER/2018

 

Výbor prijímateľov sociálnych služieb

Dňa 04.09.2018 sa konal Výbor PSS, kde hlavnou témou stretnutia bola téma zhodnotenie života prijímateľov soc. služieb, navýšenie úhrady za metrážnu plochu, výber izieb pre prijímateľov soc. služieb a kontrola schránky pre pochvaly a sťažnosti. V nej sa nachádzal list s obsahom poďakovania za organizovanie doterajších akcií a obetavú prácu p. riaditeľke a všetkým zamestnancom ZSS Jasoň.

 

Biblická hodina

Dňa 05.09.2018 sa uskutočnila biblická hodina s pánom kaplánom Bockom na tému: „Kto sa môže stať svätým?“ Prijímatelia sociálnych služieb diskutovali o tom, čo si predstavujú pod pojmom „svätý“. Vyjadrili sa aj k blahoslavenej A. Kolesárovej, ktorá podstúpila smrť, aby si zachovala čistotu. Pani Novotná za všetky dobrovoľníčky prečítala na záver pochvalný list, ktorý sa týka spolužitia prijímateľov sociálnych služieb v ZSS Jasoň. Tento list dobrovoľníčky odoslali na Odbor sociálnych vecí a rodiny Ú PSK. Nech radosť, láska, viera prekvitá v ZSS Jasoň. Ďakujeme Ti Pane za týchto ľudí s prosbou, aby sme všetci prežili šťastne svoj život duchovným posilnením.

 

Oslava menín PSS

Dňa 12.09.2018 sme oslávili meniny s našimi prijímateľkami sociálnych služieb, ktoré sú nositeľkami krásneho mena Mária. Sociálna pracovníčka spolu s ostatným personálom a taktiež prijímateľmi sociálnych služieb zablahoželala oslávenkyniam k ich sviatku a obdarila ich drobnou pozornosťou.

 

Odpustová sv. omša v ZSS Jasoň

Dňa 17.09.2018 sa konala slávnostná sv. omša ku sviatku Sedembolestnej Panny Márie na záhrade ZSS Jasoň. Svojou prítomnosťou nás poctili kňazi zo Spišskej Starej Vsi, predstavitelia mesta, personál aj prijímatelia zo zariadenia sociálnych služieb Život, n.o. zo Spišských Hanušoviec, naše milé dobrovoľníčky, rodinní príslušníci prijímateľov sociálnych služieb a občania z mesta Spišská Stará Ves. Srdečne ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí dotvorili sviatočnú atmosféru odpustovej svätej omše, taktiež p. Kromkovej, ktorá hudobne sprevádzala celú sv. omšu. Po svätej omši sa k všetkým prítomným prihovorila p. riaditeľka a potom nasledovalo stretnutie spojené s pohostením.

 

Nácvik piesní s p. kaplánom

Dňa 06.09.2018 a následne celý posledný týždeň v mesiaci sa niesol v duchu prípravy na blížiacu sa akciu: „Krídla túžby 2018“, ktorá sa bude konať v 02.10.2018 v DJZ v Prešove. Tešíme sa :-)

 

Stretnutie s príbuznými prijímateľov sociálnych služieb

Počas dvoch dní 17.09.2018 - 18.09.2018 sa konalo stretnutie s príbuznými v spoločenskej miestnosti ZSS Jasoň, kde hlavnou témou bolo výber izieb a navýšenie úhrady za metrážnu plochu. Pani riaditeľka spolu so sociálnou pracovníčkou oboznámili prijímateľov a ich príbuzných o programe stretnutia a všetci boli dôkladne informovaní o sumách za izby, ktoré si vybrali PSS v prítomnosti svojich príbuzných.

 

Konferencia v Bratislave

V dňoch 20.09.2018 – 21.09.2018 sa sociálna pracovníčka spolu s p. riaditeľkou zúčastnila medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave. Kľúčovou témou konferencie bola: Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby. Nadobudli sme nové poznatky, rozšírili si svoj odborný obzor, za čo organizátorom tejto vzdelávacej aktivity srdečne ďakujeme.

 

Svätá omša za personál a prijímateľov sociálnych služieb

Všetci si veľmi dobre uvedomujeme, že s Božím požehnaním sa nám pracuje oveľa ľahšie, lepšie, prospešnejšie a láskavejšie. Toto požehnanie sme si 25.09.2018 v kostole Nanebovzatia Panny Márie v meste Spišská Stará Ves vyprosovali spoločnými modlitbami na svätej omši. Vyjadrujeme veľkú a úprimnú vďaku za mnohé dobrodenia, ktoré nám Boh každodenne požehnáva. 

 

AUGUST/2018

 

Biblická hodina

Dňa 06.08.2018 sa konala biblická hodina zameraná na tému - Nanebovzatie Panny Márie. Vo farnosti Spišská Stará Ves sa konala odpustová slávnosť pri príležitosti tohto sviatku. Naši prijímatelia sociálnych služieb sa spolu s personálom tiež aktívne zúčastnili na svätej omši konanej dňa 15.08.2018.

 

Spev piesní s p. kaplánom

Tak ako zvyčajne, tak aj teraz sme si spolu s p. kaplánom zaspievali jednoveršové piesne. P. kaplán nás viedol a všetci prítomní sa ochotne zapájali. Vždy, keď prichádza deň nácviku, piesní vyčarí úsmev a radosť na tvárach našich prijímateľov. Ďakujeme!

 

Augustové letné dni

Keďže počasie bolo slnečné a teplé využili sme náš areál ZSS Jasoň na tieto akcie:

- Športové dopoludnie spojené s rozcvičkou celého tela, hádzaním loptičiek a hrou kolky. Naši prijímatelia sa aktívne zapájali do cvičení, hier a tak zakaždým aj prostredníctvom týchto jednoduchých cvikov posilňovali svoje telo.

- Hodina ľudovej hudby – touto hodinkou sa snažili sestry z Reľova spríjemniť a rozveseliť našich prijímateľov spevom a hrou na harmonike a na ozembuch. Spoločne sa stretli v altánku v záhrade ZSS Jasoň a zaspievali si ľudové goralské a slovenské piesne. Taktiež táto hodinka spevu pokračovala aj na druhý deň, kedy si prijímatelia sociálnych služieb tento krát spolu s triom - sestrami zo Spišskej Starej Vsi sa stretli a opäť si spoločne spríjemnili čas spevom a rozhovormi, veď napokon s hudbou a spevom sa lepšie nažíva. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 

Kaštieľ Strážky

 

Dňa 27.08.2018 sme sa spolu s prijímateľmi sociálnych služieb rozhodli navštíviť kaštieľ v Strážkach. Mali sme úžasný výlet a výklad. Videli sme množstvo obrazov a nábytku a dozvedeli sme sa veľa perličiek. Ďakujeme za krásny kultúrny zážitok!       

 

JÚL/2018

 

Rekondičný deň personálu

„V zdravom tele, zdravý duch“ tým sa riadime aj my, zamestnanci ZSS Jasoň, ktorí máme radi pohyb a v praxi sme to potvrdili účasťou na výstupe na Zbojnícku chatu. Počasie nám vyšlo priam dokonalé. Stretli sme sa s kolegami z Domova pre seniorov Stará Ľubovňa, s ktorými sme úspešne a bez zranení zvládli výstup na Zbojničku. Tatry sú unikátne, prekrásne a v lone prírody si človek uvedomí aj veľkoleposť Tvorcu, ktorý nám umožnil kochať sa tou nádherou. Plní novej energie sme sa na druhý deň opätovne pustili do práce, či skôr poslania, ktorému sa s nadšením venujeme a nezabudli sme o zážitkoch porozprávať našim „Jasoňovcom“ – klientom a tým členom personálu, ktorí sa síce nezúčastnili tejto túry, ale aktívne sa zapájajú do iných aktivít a mnohé túry ich ešte len čakajú J

 

Spev piesní s p. kaplánom

Už tradične sme sa stretli, aby sme si pod vedením p. kaplána zasievali nádherné náboženské piesne. Spevom sme potešili nielen seba, ale aj všetkých pracujúcich a bývajúcich v tomto ZSS Jasoň. Každý rozdávame radosť svojim spôsobom, či už cez úsmev, pomocnú ruku a my sme ju šírili tento krát aj prostredníctvom spevu.  

 

Priateľské posedenie

Dňa 12.07.2018 v poobedňajších hodinách sa v priestoroch záhrady ZSS Jasoň konalo priateľské posedenie spojené s nádherným vystúpením Divadla Ramagu ako aj s ochutnávkou výborne pripraveného guľáša, steakov a chutných koláčov. O prípravu mäsitých pokrmov sa postaral v rámci zabezpečenia p. Baláž a ich samotnú prípravu bravúrne zvládol p. Dlhý, náš údržbár, ktorý sa teda v kulinárskom umení dobre vyzná. Koláče, ktoré lákavo nielen vyzerali, ale rovnako tak skvelo chutili, zabezpečili zamestnankyne. Všetkým vyššie zmieneným osobám aj sponzorom tohto podujatia patrí veľké a od srdca vyslovené poďakovanie. V tento deň medzi nás zavítali aj vzácni hostia, spomedzi ktorých spomenieme p. Ing. Slaninku – vedúceho Odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK a p. Mgr. Gumana – vedúceho Oddelenia financovania a registrácie Odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK ako aj ďalší ctení hostia. Celý deň sme videli úsmev na tvárach prijímateľov sociálnych služieb a všetkých prítomných, čo len svedčí o ich spokojnosti s pripravenou akciou. 

 

Stravovacia komisia

V júli sa členovia stravovacej komisie stretli, aby si prebrali všetky náležitosti, ktoré súvisia so stravou, spokojnosťou stravníkov a predkladaním návrhov na prípadné zlepšenie a skvalitňovanie služieb aj v tejto oblasti. Celému tímu, ktorý sa podieľa na príprave chutných jedál patrí srdečné poďakovanie.

 

JÚN/2018

 

Spev piesní s p. kaplánom

Raz mesačne, neskôr aj týždenne sme sa spolu s prijímateľmi sociálnych služieb stretávali na na hodine spevu a hudobných príprav na regionálnu súťaž pod názvom „Krídla túžby”. Význam zvuku a hudby aktivizuje klienta k zlepšeniu zdravia, podporuje integráciu osobností a nás navyše aj obohatil o cenné chvíle strávené v príjemnej spoločnosti klientov, personálu a p. kaplána aj externej spolupracovníčky - dobrovoľníčky.

 

Návšteva galérie

Dňa 07.06.2018 sme navštívili galériu Ferdinanda Katonu, ktorý časť svojho detstva prežil v Spišskej Starej Vsi. Odborným výkladom nás previedla sprievodkyňa, ktorá ochotne odpovedala na nami kladené otázky. Obdivovali sme celú expozíciu maliara - rôzne kresby krajiniek a olejomaľby. V galérií sa nachádza aj socha Ferdinanda Katonu. Sme vďační za tento kultúrny a estetický zážitok.

 

Sv. omša v Osturni

Dňa 11.06.2018 sme sa spolu s prijímateľmi sociálnych služieb zúčastnili na sv. omši v Osturni, kde bola odslúžená gréckokatolícka omša za prijímateľov a zamestnancov ZSS Jasoň. Po omši sme boli milo prijatí a pohostení na farskom úrade, kde nás pohostil kňaz p. Demjanovič a jeho farníci. Za príjemne strávené dopoludnie veľmi pekne ďakujeme.

 

Hosť do kresla

Hosť do kresla – páter Andrej Filipek - pri príležitosti 75. narodenín sme si dovolili pozvať nášho rodáka zo Spišskej Starej Vsi, ktorý naše pozvanie neodmietol a navštívil ZSS Jasoň dňa 15.06.2018. Porozprával nám o svojich ťažkostiach počas totalitného režimu, ale všetko čo prežíval, manuálne pracoval, atď., to všetko bolo pre neho osobnou skúsenosťou. Kde sa najlepšie cíti? „Pri oltári!“. To bola jeho jednoznačná odpoveď. Daroval nám aj krásnu a zaujímavú knižnú publikáciu. Ďakujeme za čas a návštevu ZSS Jasoň.

 

Divadlo a vystúpenie detí ZŠ

Dňa 18.06.2018 k nám zavítali a prišli potešiť našich prijímateľov sociálnych služieb žiaci základnej školy pod vedením p. Lívie Dermovej a p. Zuzany Vnenčákovej. Vystúpili s veselým a vtipným divadielkom „Sedem kozliatok“ a zaspievali rytmické, ukazovacie, náboženské pesničky. Odmenou za ich vystúpenie bol úsmev a burácajúci potlesk všetkých prítomných divákov.  Ďakujeme im za ochotu a čas a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Krídla túžby

Dňa 22.06.2018 sme sa zúčastnili na 8. ročníku regionálnej súťaže „Krídla túžby“ a 17. ročníku festivalu kultúrnych činností prijímateľov ZSS v Spišskom Podhradí. Aj naše ZSS Jasoň spolu s pani riaditeľkou, sociálnou pracovníčkou, zamestnancami, vybranými PSS sa aktívne zúčastnilo tejto súťaže so spevom náboženskej piesne: „Ó Mária“. Tu sa nám podarilo získať prvé miesto v súťaži spolu s ďakovným listom, ktorý patrí všetkým zainteresovaným ľuďom, ktorí sa pričinili o to, aby táto súťaž pre nás dopadla čo najlepšie. Postúpili sme do divadla Jonáša Záborského v Prešove. K dôstojnému a úspešnému vystúpeniu prispeli aj náš p. kaplán Bocko, ktorému ďakujeme za ochotu, trpezlivosť, podporu, ale aj dotváranie úžasnej atmosféry, ktorú dokázal vkladať počas opakovaných nácvikov a v neposlednom rade p. Krišandovej, ktorá nás vždy ochotne doprevádzala hudobným nástrojom. Taktiež ďakujeme základnej škole p. Vnenčákovej a p. Kriššákovej, ktoré spolu so žiakmi vytvorili nádhernú kulisu Panny Márie. Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomuto nášmu úspechu zo srdca ďakujeme!

   

MÁJ/2018

 

Deň matiek

Dňa 14.05.2018 sme nezabudli na naše prijímateľky sociálnych služieb, ktoré sú mamy, či staré mamy. Prostredníctvom pekného vystúpenia detí z Materskej školy sme si spríjemnili tento nádherný deň. Krásne piesne a básne sa rozliehali ZSS Jasoň. Spolu s pani učiteľkami vytvorili nádherné srdiečka, ktoré potom darovali všetkým prítomným. Drobnou odmenou, potleskom a úsmevom sme sa odvďačili za príjemne strávené dopoludnie.

 

Jarná prechádzka a posedenie v cukrárni

Dňa 17.05.2018 v dopoludňajších hodinách sme s prijímateľmi sociálnych služieb navštívili tunajšiu cukráreň. Daždivé počasie neodradilo ani klientov, ktorí používajú invalidné vozíky. Spolu s našou pani riaditeľkou sme prijali jej pozvanie a spoločne sme si vychutnávali voňavú kávu a chutný koláč vybraný podľa želania. Zažili sme príjemnú atmosféru. Ďakujeme!

 

Biblická hodina

Ako tradične, tak aj dňa 22.05.2017 o 14:00 hod. sa uskutočnilo stretnutie prijímateľov sociálnych služieb a dobrovoľníčok s vdp. dekanom Pavlom Garajom na biblickej hodine v z ZSS Jasoň. Biblická hodina bola zameraná na tému: „Zoslanie Ducha Svätého, Turíce, turičné zvyky“. Pri tejto príležitosti sme zablahoželali aj našej dobrovoľníčke p. Novotnej k jej krásnemu životnému jubileu.

 

Hosť do kresla

V priebehu mesiaca máj nás navštívil veľmi vzdelaný a vzácny hosť RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. Je astronóm, popularizátor astronómie, cestovateľ a fotograf. Previedol nás svojim osobným aj profesionálnym životom. Pripravil si pre nás zaujímavú prezentáciu s fotografiami zatmenia Slnka, ľudí rôznych vekových kategórií v daných oblastiach a to všetko doplnil o skvelé vedomosti a znalosti historických pamiatok. Všetky jeho cesty viedli za pozorovaniami týkajúcimi sa zatmenia Slnka. Bol organizátorom 21 expedičných výprav, napr. Čile, Francúzska Polynézia, India, Marshallove ostrovy, Niger, Zambia a pod. Mnohé z nich aj sám viedol. Vydal viaceré vedecké knihy a publikácie. Nechýbal mu ani primeraný humor, ktorým nás všetkých rozosmial a potešil zároveň. Ďakujeme mu, že prijal pozvanie do ZSS Jasoň a prajeme mu všetko dobré v jeho ďalšej hodnotnej činnosti.

  

 

APRÍL/2018

 

Stravovacia komisia 

Minimálne raz za štvrťrok, resp. podľa potreby sa členovia stravovacej komisie ZSS Jasoň pravidelne stretávajú za účelom prejednávania jedálnych lístkov, návrhu nových jedál a zároveň majú vytvorený priestor pre vyjadrenie svojich názorov ku kvalite stravy. Veľmi sa tešíme, že so stravou sú všetci stravníci spokojní a niet dňa kedy osobne nepoďakujú kuchárkam za jedlo, ktoré im s láskou uvaria.

 

Stretnutie s príbuznými

Na začiatku mesiaca apríl sme v ZSS Jasoň privítali na spoločnom stretnutí príbuzných prijímateľov sociálnych služieb. Témy stretnutia boli rôzne. Išlo najmä o vyjadrenie názorov k poskytovaniu sociálnych služieb, realizáciu stavby v objekte ZSS Jasoň, vyjadrili sa k plánu akcií pripravených pre klientov a napokon tu bol priestor aj pre diskusiu. Na stretnutí nechýbalo aj pohostenie, ktoré všetkým nesmierne chutilo. Už teraz sa tešíme sa ďalšie stretnutia.

 

Biblická hodina

Dňa 11.04.2018 sa v ZSS Jasoň uskutočnila biblická hodina s p. kaplánom Š. Bockom na tému: Zmŕtvychvstanie. Povzbudil nás, že naším cieľom je zmŕtvychvstanie, a preto každé utrpenie má zmysel. Hodinu sme ukončili modlitbou a poďakovaním za duchovne prežité popoludnie.

 

Oslavy narodenín

Dňa 24.04.2018 nám naši prijímatelia sociálnych služieb a ich príbuzní pripravili skvelú hostinu v spoločenskej miestnosti. Pani riaditeľka im zablahoželala a odovzdala krásne vinše a darčeky k narodeninám. Ďalej oslávencom zablahoželal celý personál so sociálnou pracovníčkou a taktiež nechýbali naši ctení prijímatelia sociálnych služieb. Oslava sa niesla v duchu náboženských aj ľudových piesní, za doprovodu harmoniky. Všetkým účastníkom tejto akcie patrí úprimné poďakovanie za perfektne vytvorenú atmosféru.

 

Spievanie piesní s p. kaplánom

Nakoľko medzi našimi prijímateľmi sociálnych služieb sú aj spevácke hlasy v doprovode a dirigovaní nás viedol p. Š. Bocko, ktorý má v tejto oblasti spevu skúsenosti. Zaspievali sme mariánsku pieseň. Opakovaním sme vylepšovali takt piesne. Ďakujeme mu a tešíme sa na ďalšie piesne, ktorými môžeme reprezentovať naše ZSS Jasoň.

 

Čaj o piatej

Už dlhodobo a s maximálnou radosťou aj spokojnosťou sa tešíme spolupráci s dobrovoľníčkami, ctenými a váženými obyvateľkami mesta Spišská Stará Ves. Dňa 26.04.2018 sme zorganizovali akciu s názvom Čaj o piatej, ktorú sme si vychutnali v spoločnosti našich úžasných dobrovoľníčok. Sú to elegantné dámy, s bravúrnou výrečnosťou a srdom naplneným láskou a úctou. V peknom oblečení sme spoločne zasadli za krásne prestreté stoly. Sociálna pracovníčka Mgr. Marhefková spolu s tímom personálu pripravili akciu, ktorá sa stretla s pozitívnym ohlasom u všetkých prítomných. Na začiatku sociálna pracovníčka privítala p. riaditeľku, dobrovoľníčky a našich prijímateľov sociálnych služieb. Následne informovala o zvyklostiach tejto akcie. Na stole nechýbali šálky na čaj, sviečka, kvetiny a drobné čajové pečivo. Mali sme na výber bylinkové, ovocné čaje zo sortimentu minimálne piatich druhov. Ich vôňa nás sprevádzala celým príjemným posedením. Naše ctené dobrovoľníčky nám porozprávali svoje príhody, za čo im srdečne ďakujeme a taktiež ďakujeme organizátorkám tohto nádherného podujatia J

 

 

MAREC/2018

 

Sviatok MDŽ 

Začiatkom marca sme si už tradične pripomenuli sviatok žien. Pri kávičke a koláčiku sme si vypočuli príhovor pani riaditeľky. Pán Fabián zablahoželal našim prijímateľkám všetko najlepšie. Krátkou históriou tohto sviatku nás previedla sociálna pracovníčka a malou pozornosťou sme si uctili všetkých našich prijímateľov sociálnych služieb.

 

Na kávičku s pani riaditeľkou 

Naši prijímatelia z izby č. 5 a č. 8 sa stali výhercami a ako ináč majú možnosť vybrať si ľubovoľnú stravu jeden deň v mesiaci a boli pozvaní na kávičku k pani riaditeľke. Táto výhra veľmi teší prijímateľov sociálnych služieb a motivuje k snahe o zvýšenie čistoty na izbách.

 

Týždeň mozgu 2018 

Ani tento rok nebol výnimkou a ochotne sme sa zapojili do zorganizovania tohto podujatia. Precvičili sme si svoju pamäť spomienkovou reminiscenciou, hľadaním písmen abecedy a sústredili sme sa aj na očné klamy. Nechýbalo ani spievanie piesní, posilňovacie cvičenia a čítanie kníh. Celý týždeň sa niesol v duchu aktivít, ktoré posilňujú náš mozog.

 

Veľkonočné trhy DSS

Dňa 21.03.2018 sa z nášho ZSS Jasoň zúčastnili veľkonočných trhov v Prešove, pani riaditeľka Mgr. Viera Pasterová, PhD. sociálna pracovníčka Mgr. Marhefková a prijímatelia sociálnych služieb pani Deverová a pán Furcoň. Navštívili sme Centrum sociálnych služieb Vita vitalis Volgogradská Prešov, kde sa uskutočnil 19. ročník výstavy výrobkov spojenej s predajom. Všetky výrobky boli krásne, nápadité a predovšetkým vyrobené s láskou. Boli sme milo prekvapení, čo dokážu ľudské ruky vytvoriť. Vážme si starších ľudí, lebo oni majú bohaté životné skúsenosti a vedia ich využiť.

 

Hosť do kresla 

Aj tento mesiac sme si pozvali hosťa do kresla. Tentokrát ochotne prijala pozvanie mladá, talentovaná p. Lívia Dermová. Zúčastnila sa ako prvá Zamagurčanka speváckej súťaže Superstar. So záujmom sme počúvali ako prebiehalo celé natáčanie prebiehalo. Zaspievala nám piesne z vlastnej tvorby a nesklamala ani ľudovými piesňami, pri ktorých sme si spoločne zaspievali. Ďakujeme jej za dojemné spríjemnenie dopoludnia a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Návšteva mestskej knižnice

Keďže marec je mesiacom kníh, ako by to bolo nenavštíviť v tomto čase knižnicu. Aj keď počasie nebolo ideálne, pán Furcoň, pani Deverová spolu so sociálnou pracovníčkou navštívili našu mestskú knižnicu v Spišskej Starej Vsi. Pani Dlhá nás milo privítala a pri šálke čaju nám porozprávala o knižnici. Ochotne nám poradila ako si vybrať knihy a naši prijímatelia si so záujmom prelistovali knihy a časopisy, každý podľa svojej záľuby. Ďakujeme za inšpirujúce dopoludnie.

 

FEBRUÁR/2018

 

Fašiangy – Vynášanie Moreny

Fašiangy sa končia a s nimi aj čas radosti , veselosti a hojnosti. Popolcovou stredou nastupuje 40 – dňový pôst a tak príde najväčší kresťanský sviatok Veľká noc – Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Aj my sme si pripomenuli starý zvyk, ktorým na dedinách ľudia končili fašiangy a ktorý bol známy pod názvom Vynášanie Moreny. Chceme, aby sa staré zvyky nevytrácali, ale aby budúce generácie vedeli ako sa v minulosti ľudia zabávali a pripravovali na obdobie pôstu.

 

Valentín

Dňa 14. februára sme oslávili sviatok svätého Valentína pri spoločnom stretnutí, kde nám pani riaditeľka odovzdala krásne čokoládové srdiečka. Prejavovať si lásku a vzájomnú úctu je potrebné každý deň, nielen raz v roku. Želáme všetkým ľuďom, aby boli milovaní a aby dokázali lásku šíriť a láskou žiť.

 

Oslava narodenín

Aj v priebehu mesiaca februára sme mali možnosť zablahoželať k narodeninám našej ctenej prijímateľke sociálnej služby pani Marienke. Spoločne sme jej zaželali hlavne hojnosť Božieho požehnania, zdravia a spokojnosti v živote. Pri slávnostnom posedení jej zablahoželala pani riaditeľka, prijímatelia sociálnych služieb, ako aj všetci prítomní zamestnanci.         

   

JANUÁR/2018

 

Na kávičke s pani riaditeľkou

Výhercami v mesiaci december sa stali obyvatelia izby č. 7. V mesiaci január tak majú možnosť výberu stravy v jednom dni a samozrejme aj posedenie na kávičke s pani riaditeľkou. Toto ocenenie teší prijímateľov sociálnych služieb a motivuje ich k snahe o zvýšenie estetizácie na izbách.

 

Vystúpenie gymnázia Spišská Stará Ves

Hneď po sviatku Zjavenia Pána, keď sa študentom začalo vyučovanie, navštívil naše Zariadenie sociálnych služieb Jasoň novokňaz a kaplán Štefan Bocko so študentmi druhého ročníka Gymnázia Spišská Stará Ves a s doprovodom harmoniky a gitary nám zaspievali a zahrali vianočné koledy. Vianočná nálada pokračovala a mládež spolu s pánom kaplánom nás milo potešili.

 

Hosť do kresla

V Novom roku sme si pozvali do kresla osobnosť, ktorá sa zúčastňuje pri záchranných akciách, zachraňuje ľudské životy. Je to pán MUDr. Marcel Sedlačko anestéziológ, prezident Samaritánov Slovenska. Jeho práca je náročná na fyzickú i psychickú kondíciu, ale jeho túžba pomôcť ľuďom aj napriek riziku o svoj život uňho prevláda. Je to človek s veľkým „Č“.

 

Biblická hodina

Tradične jedenkrát v mesiaci máme biblickú hodinu. Január sa niesol v duchu doznievajúcich vianočných sviatkov a témou biblickej hodiny bola pobožnosť človeka. Čítali sme si úryvky z Biblie a zamýšľali sa nad svojou zbožnosťou.

 

 

DECEMBER

 

Na kávičke s pani riaditeľkou

V priebehu roka sme zaviedli motivačnú súťaž o najkrajšiu izbu v ZSS Jasoň. Výhercom sa tento krát stali obyvatelia izby č. 8. Okrem možnosti vybrať si ľubovoľnú stravu v jednom dni v mesiaci majú výhercovia posedenie na kávičke s pani riaditeľkou. Táto výhra potešila prijímateľov sociálnych služieb a motivovala ďalších klientov k snahe o zvýšenie čistoty na izbách.

 

Privítanie sv. Mikuláša

Dňa 06.12.2017 k nám zavítal Mikuláš a svojou návštevou vyčaril úsmev na perách všetkým prítomným. Tak ako sa na sv. Mikuláša patrí potešil nás modlitbou, vtipným slovom a aj darčekom. Vyslovujeme srdečné ďakujeme pánovi Grichovi z Lechnice.

 

Pečenie medovníkov

K Vianociam neodmysliteľne patrí pečenie medovníkov. Každoročne k nám chodievajú žiaci zo Spojenej školy Spišská Stará Ves spolu s pani Mgr. Miladou Krišákovou, ktorí nám pomôžu nielen s pečením, ale aj so zdobením medovníkov. V tento deň pociťujeme blížiaci sa čas Vianoc vďaka príjemnej vôni, ktorá sa nesie celým ZSS Jasoň.

 

Výstava výrobkov

Dňa 12.12.2017 sme navštívili s prijímateľmi sociálnych služieb Mestskú knižnicu v Spišskej Starej Vsi z dôvodu výstavy výrobkov. V spolupráci s pani Máriou Dlhou, ktorá pripravila a zorganizovala výstavu výrobkov z nášho ZSS Jasoň a zariadenia Život, n.o. Spišské Hanušovce sme spoločne obdivovali vyrobené predmety a taktiež sme načerpali energiu pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami.

 

Biblická hodina

Ako by to bolo, keby sme sa raz mesačne nestretli na biblickej hodine. December nebol výnimkou a spolu s dobrovoľníčkami a pánom dekanom sme rozoberali aktuality a novinky z duchovnej oblasti. Aj takéto zamyslenia napomáhajú k upevňovaniu viery.

 

Spev kolied

Pocítiť vianočnú atmosféru, zaspievať si vianočné koledy, byť v spoločnosti dobrých ľudí - to všetko sme skĺbili a stretli sa 18.12.2017 v jedálni ZSS Jasoň s pánom Kačicom a pánom kaplánom. Zaspievali sme si v našom rodinnom kruhu známe piesne a naladili sa na vianočnú nôtu.

 

Vystúpenie žiakov školského klubu

Každoročne ku nám zavítajú žiaci zo školského klubu s bohatým programom. Aj tohto roku sme ich srdečne očakávali a veru nesklamali. Pripravili si vianočné pásmo, ktoré pozostávalo zo scénok, básni a piesní. Na záver sme si spoločne zaspievali Tichú noc. Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Zuzane Kromkovej.

 

            VIANOCE SO SRDCOM

            Štedrovečerná atmosféra bola tohto roku v Zariadení sociálnych služieb Jasoň veselá a sviatočná. Prijímatelia sociálnych služieb, ktorí strávili tento čas v zariadení, prežili Vianočné sviatky slávnostne. Mali ich v tento výnimočný deň spríjemnené o nádherné dary a spoločné posedenie s pani riaditeľkou a ľuďmi, ktorí ich prišli potešiť, aj navštíviť. Vďaka projektu Vianoce so srdcom sa viacerí ľudia s dobrým srdcom podpísali pod úspešný priebeh a prípravu tohtoročných Vianoc v podmienkach Zariadenia sociálnych služieb Jasoň. Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Darujte Vianoce Nadácie Orange. Samotnému stretnutiu predchádzala spoločná výroba medovníkov s deťmi zo Spojenej školy mesta Spišská Stará Ves. Okrem prichystaného pohostenia sa veruže naši ctení klienti mali na čo tešiť. Čakalo ich prekvapenie v podobe pekného darčeka. A tým azda najväčším darom, ktorí ocenili najviac je šírenie lásky a radosti. Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí nielen v čase Vianoc boli ochotní rozdať svoje srdce v prospech iných. 

 

Koncoročné posedenie a tombola

            Dňa 29.12.2017 sa uskutočnilo stretnutie členov Výboru prijímateľov sociálnych služieb spojené s koncoročným posedením za prítomnosti všetkých prijímateľov sociálnych služieb aj personálu, ktorý bol v ten deň v práci. Stretnutie sa nieslo v znamení hodnotenia poskytovania sociálnych služieb v priebehu celého roka, predstavenia plánu akcií na nasledujúci rok a nechýbala ani tombola pripravená pre každého. Vďaka šikovným rukám, dobrému srdcu a ochote potešiť iných boli klienti obdarení krásnymi čiapkami vyrobenými v Klube pletenia a háčkovania Klbkovlny Žilina. Aj touto cestou im chceme úprimne poďakovať ako aj všetkým sponzorom, vďaka ktorým Vianoce aj celý rok 2017 bol plný prekvapení a vyčaril úsmev na tvári našich ctených klientov. Vraví sa, že pomáhať sebe je ľudské, avšak pomáhať druhým je anjelské.

ĎAKUJEME

V Novom roku 2018 želáme hojnosť Božieho požehnania a všetkých tých darov,

ktoré sú potrebné pre dôstojný život.

V srdci vždy sa nájde miesto pre druhého

 

            Každá ľudská bytosť, akoby bola osudom skúšaná, má v sebe zárodok dobra a lásky. V predvianočnom období sa priam žiada, aby tá neha a posolstvo vzájomnej lásky bolo preukazovanie čo najviac, aby neostal ani jediný človek bez pocitu, že niekomu na ňom záleží. Veď rodiaci sa Spasiteľ prišiel práve s týmto posolstvom k nám na Zem, aby nám ukázal príklad ako milovať blížneho. Význam Vianoc preciťujeme všetci, tak deti, ktoré sa tešia z krásne vyzdobeného vianočného stromčeka a darčekov, ako aj dospelí a starší ľudia, ktorí sa tešia z nádherných vianočných kolied, zo stretnutia a tých vrúcnych objatí, rozhovorov, jedinečných chvíľ, ktoré si v kruhu najbližších užívajú plnými dúškami. Je to čas, kedy sa všetci nachvíľu zastavíme, spomalíme, utíšime. Sú to vzácne momenty.

            Z celého srdca a v mene všetkých prijímateľov sociálnych služieb a kolektívu zamestnancov všetkým Vám, želám pokojné prežitie Vianoc. Nech sú naplnením posolstva, ktoré tu pred viac ako 2000 rokmi zanechal Ježiš Kristus, nech sú priestorom pre nachádzanie si miesta v srdci pre toho druhého.                                         

                                                

Mgr. Viera Pasterová, PhD.

riaditeľka ZSS Jasoň

 

NOVEMBER

 

Odovzdanie vencov na hroby

Počas roka 2017 sme sa rozlúčili s tromi prijímateľmi sociálnych služieb. Spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb a personálu sme vyrobili vence, ktoré sme odovzdali na hroby zosnulých a takto si uctili ich pamiatku. Svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji.

 

Voľby do VÚC

Aj túto volebnú povinnosť si dňa 04.10.2017 splnili prijímatelia sociálnych služieb Jasoň. Z mesta k nám zavítali členovia volebnej komisie, s ktorými sme si príjemne posedeli pri kávičke a odvolili svojich kandidátov.

 

Hosť do kresla

Novembrovým hosťom do kresla bola pani Mgr. Anna Kromková, ktorá srdečne porozprávala o sebe, Spojenej škole a svojich srdcovkách. Prekvapila nás pozornosťou, ktorú si pripravila pre našich klientov. Ďakujeme za návštevu a príjemné stretnutie, ktoré do nášho Zariadenia sociálnych služieb Jasoň prinieslo pozitívnu energiu.

 

Hudobné dopoludnie

Spev je súčasťou života. Takto sa rozveseliť nám pomohol pán kaplán Bocko so svojím hudobným nástrojom gitarou. Sprevádzal klientov pri speve ľudových, ale aj biblických piesní. Nasledujúce decembrové stretnutie sa ponesie v duchu Vianočných kolied.

 

Reminiscenčné stretnutie na tému „Moji vzácni rodičia“

Spomínanie je jednou z ústredných záujmových činnosti prijímateľov sociálnych služieb. Preto sa takmer všetci zúčastnili aj na stretnutí, na ktorom si zaspomínali na svojich rodičov. Veľmi pekne a úctivo ich predstavili, dokonca vedeli zaspievať obľúbené piesne svojich rodičov, ktoré si veľakrát spoločne zaspievali. 

 

Biblická hodina

Tak ako býva zvykom, každý mesiac sa stretávame s duchovným otcom a dobrovoľníčkami na Biblickej hodine. Novembrovou témou bolo úmrtie a smrť, s ktorou by mal byť každý z nás zmierený. Aj toto stretnutie nám zodpovedalo mnoho otázok a pomohlo k jasnejšiemu chápaniu odchodu z tohto pozemského sveta. Ďakujeme pánovi kaplánovi Štefanovi Bockovi a dobrovoľníčkam, ktoré nás pravidelne navštevujú.

 

Beauty day

Cítiť sa pekne a príjemne je pre človeka dôležité. Preto pozývame do ZSS Jasoň kaderníčku a pedikérku, ktoré svoje služby poskytujú klientom s radosťou. V tento špeciálny deň sa stretli a skrášlili prijímateľov sociálnych služieb.

 

Poďme spolu do divadla

Koniec novembra sa niesol v divadelnom duchu. Personál si s prijímateľmi sociálnych služieb svedomito nacvičili scénku s názvom Fabrika a svojou vtipnosťou rozveselili všetkých prítomných. Veríme, že s týmto krátkym divadielkom potešíme ešte veľa divákov, možno aj na podujatí Krídla túžby 2018.

 

OKTÓBER

 

Krídla túžby 2017

Mesiac október začal veľmi pozitívne. V rámci podujatia Krídla túžby 2017 bol ocenený ako najúspešnejší prijímateľ sociálnych služieb za rok 2017 náš ctený klient pán Emil Fabián. Ocenenie si osobne prevzal od pána predsedu PSK MUDr. Petra Chudíka a pani vedúcej odboru sociálneho PhDr. Margity Poptrajanovski dňa 02.10.2017 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Okrem vyššie spomenutých mu osobne zablahoželali aj pani riaditeľka ZSS Jasoň, zamestnanci a ostatní prijímatelia sociálnych služieb v ZSS Jasoň.

 

Oslava menín Viery

Viete čo spája našu pani riaditeľku, jednu pani opatrovateľku a tiež prijímateľku sociálnej služby v ZSS Jasoň? Je to predovšetkým ich krásne krstné meno Viera. Je to meno slovanského pôvodu, ktoré podľa odborných literatúr označuje spoľahlivú, príjemnú a starostlivú osobnosť, s čím v prípade našich Vierok môžeme len súhlasiť. V ich sviatočný meninový deň im z celého srdca prijímatelia sociálnych služieb spolu so zamestnancami zablahoželali.

 

Starostlivosť o kvety

Naša sociálna pracovníčka spolu s prijímateľmi sa postarali o to, aby bola venovaná starostlivosť aj kvetinám, ktoré spríjemňujú atmosféru interiéru ZSS Jasoň. Takéto činnosti sa spájajú vždy s príležitosťou spoločne si zaspievať pekné piesne, ktoré nechýbali ani tento krát.

 

Dar z Medžugoria

Pri starostlivosti o človeka je nesmierne dôležitá modlitba. Bez nej by tá starostlivosť nebola z duchovného hľadiska komplexná. ZSS Jasoň bolo poctené prijatím daru nádherného kríža z Medžugoria, ktorý venovala osoba, ktorá nechce byť menovaná. V každom prípade jej pani riaditeľka a všetci zamestnanci aj prijímatelia srdečne a úprimne ďakujú za tento nesmierne nádherný dar. Dnes má svoje čestné a dôstojné miesto v spoločenskej miestnosti, kde sa k nemu môžu prichádzať všetci modliť.

 

Pomazanie chorých v kostole v Červenom Kláštore

Tradične sa v októbri – mesiaci úcty k starším stretávajú nielen naši prijímatelia sociálnych služieb v kostole v Červenom Kláštore na pomazaní chorých. V spolupráci s pánom dekanom Garajom, pánom kaplánom Bockom a kňazom pánom Randjakom sa ZSS Jasoň podarilo pokračovať v tejto duchovnej tradícii, na ktorú pozvanie prijali aj obyvatelia mesta Spišská Stará Ves, obce Červený Kláštor a okolitých obcí.

 

Výstava výrobkov PSS

Že aj vo vyššom veku sa dá aktívne a efektívne tráviť voľný čas svedčia krásne výrobky z dielne našej prijímateľky sociálnej služby pani Gitky. Jej chuť vytvárať niečo nové a to kreatívnym spôsobom si zaslúžilo uznanie aj zo strany ľudí, ktorí prichádzajú na návštevy do ZSS Jasoň. Sme nesmierne radi, že aj vďaka jej tvorivému elánu má ZSS Jasoň možnosť prezentovať sa takýmto spôsobom.

 

Biblická hodina

Pravidelne každý mesiac sa stretávajú na biblickej hodine panie dobrovoľníčky, kňaz zo Spišskej Starej Vsi a naši prijímatelia sociálnych služieb, aby sa spoločne porozprávali o náboženskej tematike. Tento mesiac tomu nebolo inak. Navštívil nás pán dekan Garaj a témou boli medziľudské vzťahy, odpúšťanie a vzájomné porozumenie.

 

Vystúpenie žiakov

Dňa 24.10.2017 sme v Zariadení sociálnych služieb Jasoň privítali žiakov prvého stupňa ZŠ Spišská Stará Ves. Pripravili si pre nás bohatý program, ktorý rozveselil a dobil energiou nielen prijímateľov sociálnych služieb, ale i personál. Ďakujeme pani učiteľkám, žiakom a tešíme sa na podobné stretnutie.

 

Hosť do kresla

Zamagurie je čarovný kraj, bohatý na malebné prírodné scenérie, ľudový folklór, známe osobnosti, ale i na tradičné zamagurské „gotky“ rozprávky. Tie sa rozhodol zozbierať a vydať v dvoch knižných publikáciách pán Ján Ľach, autor Zamagurských rozprávok. Navštívil nás v daždivý jesenný deň a predstavil krásne detské rozprávkové knihy. Ďakujeme pánovi Ľachovi a prajeme mu veľa úspechov aj do budúcna.

 

Integrácia seniorov 2017

Vidieť známe osobnosti ako Otta Weitera, Evu Mázikovú, Štefana Skrúcaného a ďalších sme mohli vďaka projektu Integrácia seniorov, ktorý sa konal v Poprade už po druhý krát. Naši prijímatelia sociálnych služieb si zaspievali známe hity a na pamiatku dostali tričko s logom Integrácie. Tento benefičný koncert sa bude vysielať v čase Vianoc na televíznom programe RTVS. Sme šťastní, že sme sa mohli aktívne zapojiť vyrobeným transparentom, ktorý prezentoval naše Zariadenie sociálnych služieb Jasoň.

 

Fotografovanie sa v krojoch

Jeseň je pestrofarebným ročným obdobím a my sme to využili, aby sme spojili krásu prírody s tradičnými goralskými krojmi. Zapožičali sme si kroje od pána Petra Zelinu, začo mu srdečne ďakujeme a zvečnili sme túto kombináciu prírody a jedinečného folklóru v podobe fotografií.

 

 

Úcta k staršiemu človeku je úctou k ľudstvu vôbec

            Ani sme sa nenazdali a opätovne nastalo krásne jesenné obdobie, ktoré je výnimočné svojou pestrosťou farieb. Tradične je už jeden z jesenných mesiacov a to konkrétne október venovaný úcte starším. Starší človek je neopísateľne obdivuhodný vo svojom prejave cez nazbierané skúseností ako aj cez jedinečný výzor, ktorý ku starobe patrí. Prirodzene zostarnúť je súčasťou života. Prežívať túto etapu života v zariadení sociálnych služieb si vyžaduje starostlivosť od ľudí s neobmedzene veľkorysým srdcom, elánom, energiou a rozvážnosťou, tiež s pokorou a úctou. Slovo úcta sa dnes viac ako kedykoľvek stáva ústredným pojmom v prístupe k človeku. Bez nej sa nedá rozdávať a vytvárať radosť, pokoj, ani vzájomné porozumenie. Prejavovať úctu druhému, znamená vážiť si v prvom rade sám seba. Ten, kto dokáže pozerať na druhú osobu cez merítko lásky a pritom úctivo, vidí v nej oveľa viac. Dovoľte mi, aby som pri príležitosti tohto mesiaca októbra – mesiaca úcty k starším, zaželala všetkým starším ľuďom a špeciálne cteným prijímateľom sociálnych služieb v Zariadení sociálnych služieb Jasoň Spišská Stará Ves krásne požehnané jesenné dní prežité v zdraví, spokojnosti a vzájomnej láske. Zároveň z celého srdca ďakujem všetkým zamestnancom za to, že ich úcta nepozná hraníc a že si uvedomujú význam svojho poslania, ktoré si pri starostlivosti o staršieho človeka sami vybrali.  

 

Mgr. Viera Pasterová, PhD.

riaditeľka ZSS Jasoň

 

SEPTEMBER

Svätá liturgia v ZSS Jasoň

Dňa 01.09.2017 gréckokatolícky kňaz pán Demjanovič z Osturne prišiel do ZSS Jasoň o 10:00 hod., kde odslúžil svätú liturgiu za prítomných prijímateľov sociálnych služieb a za celý personál, ktorý sa o nich stará. Po svätej liturgii nasledovala krátka prestávka a po nej spoločný obed so všetkými prítomnými, vrátane p. kantorky Ožvoldikovej. 

 

Biblická hodina

Síce bez prítomnosti kňazov, ale o to úprimnejšie, sme sa 07.09.2017 stretli na biblickej hodine na ktorej, sme sa pomodlili ruženec za prijímateľov sociálnych služieb a personál. Následne pokračovala otvorená diskusia na tému Sedembolestnej Panny Márie, ktorá sa zjavovala na rôznych miestach sveta.

 

Odpustová svätá omša

3. výročie posvätenia kaplnky Sedembolestnej Panny Márie sme oslávili za krásneho slnečného počasia na záhrade ZSS Jasoň. Svojou prítomnosťou nás poctili kňazi zo Spišskej Starej Vsi, prednosta mesta Ing. Kurňava, personál aj prijímatelia zo zariadenia sociálnych služieb Život, n.o. zo Spišských Hanušoviec, naše milé dobrovoľníčky, rodinní príslušníci prijímateľov sociálnych služieb a občania z mesta Spišská Stará Ves. Srdečne ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí dotvorili sviatočnú atmosféru odpustovej svätej omše, najmä pánovi Bakovi, ktorý hudobne sprevádzal celú omšu. Po svätej omši sme sa všetci streli pri pohostení a následne pri slávnostnom obede.

 

Hosť do kresla

V pravidelnej mesačnej rubrike Hosť do kresla sa ocitol vdp. Eugen Ďubek trochu netradične, pretože nás nenavštívil on, ale my jeho. Dňa 21.09.2017 za daždivého počasia sme dostali pozvanie na svätú omšu v Matiašovciach, ktorá bola obetovaná za seniorov. Pán farár nás privítal, odslúžil liturgiu a následne pokračoval pobožnosťou. Do celej svätej omše vložil svoje srdce cez piesne, ktoré sám zahral a zaspieval. Srdečne ďakujeme.

 

Zamagurský Slávik

Dňa 25.10.2017 vo vyzdobenej jedálni sa konalo nádherné podujatie pod názvom „Zamagurský Slávik“, na ktorom vystupovali prijímatelia sociálnych služieb spolu so svojimi kľúčovými pracovníkmi. Prezentovali sa v speve zamagurských piesní a ostatných ľudových pesničiek a veruže im to išlo perfektne. Samotnému podujatiu predchádzalo nacvičovanie piesni, na ktoré mali účastníci vyhradený celý mesiac. V ZSS Jasoň to žilo spevom celý ten čas. Pani riaditeľka sledovala prednes, rytmus, melódiu a napokon obdarila všetkých diplomom.

 

Výstup na Tri koruny

Záver mesiaca personál zavŕšil v rámci rekondičného dňa výstupom na Tri koruny. Počasie nám prialo, nálada bola skvelá, turistov, ktorých hostilo pohorie bolo v ten deň naozaj neúrekom. Sme nesmierne radi, že okrem pracovného nasadenia sa vieme tímovo stretnúť aj mimo pracoviska, pri rôznych, poväčšine športových aktivitách.