Zverejňovanie

Up

Zákon č. 25/2006 Z.z.

Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za III.  štvrťrok 2011

(v zmysle § 102 ods. 4 Zákona NRSR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )

 

Predmet zakázky Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zakázky
Dodávka a montáž markízy Embo s.r.o. 065 48 Šarišské Jastrabie

IČO: 44179260

1632,00 €

 

 

Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za IV.  štvrťrok 2011

 

(v zmysle § 102 ods. 4 Zákona NRSR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )

 

Predmet zakázky Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zakázky
Oprava priestorov práčovne, elektrického rozvodu a poruchy kanalizácie

VMV Stavby a obchod, s.r.o.

Tatranská 11/239, Podolínec

IČO 44578903

19363,25 €

Nákup schladzovač a zmrazovač, nárezový stroj

Stanislav Pribula –SP TRADE, Slánska 52/13, Kapušany

IČO: 37713256

2 621,05  €

 

 

Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za III.  štvrťrok 2012

 

(v zmysle § 102 ods. 4 Zákona NRSR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )

 

Predmet zakázky Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zakázky
Oprava omietok, oprava rozvodu KT, vymaľovanie interiéru zariadenia

Michal Petriľák, Letná 15, 064 01  Stará Ľubovňa

IČO: 10 771 409

4 756,15 €

 

 

Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za IV.  štvrťrok 2012

 

(v zmysle § 102 ods. 4 Zákona NRSR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )

 

Predmet zakázky Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zakázky
Oprava vstupného priestoru do areálu, osvetlenia

 

VMV Stavby a obchod, s.r.o.

Tatranská 11/239, Podolínec

IČO: 44578903

6 772,52 €

Nákup tonerov

SLORA exim, s.r.o.

Nová Ľubovňa 648

IČO: 36498823

1 236,90 €

 

Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za IV.  štvrťrok 2013

 

(v zmysle § 102 ods. 4 Zákona NRSR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )

 

Predmet zakázky Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zakázky
Oprava parkovacej plochy a priestorov pre odpadové kontajnery

 

VMV Stavby a obchod, s.r.o.

Tatranská 11/239, Podolínec

IČO: 44578903

13 894,04 €

Stropný zdvihák HUMAN CARE

VELCON spol s.r.o.

Továrenská 368/40 976 31 Vlkanova

IČO: 36056677

6 060,00 €

 

Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za IV.  štvrťrok 2014

 

(v zmysle § 102 ods. 4 Zákona NRSR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )

 

Predmet zakázky Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zakázky
Vytvorenie oddychovej zóny, debarierizácia a zveľadenie vonkajšieho areálu zariadenia

 

VMV Stavby a obchod, s.r.o.

Tatranská 11/239, Podolínec

IČO: 44578903

32 203,07 €

Garáž plechová

VMV Stavby a obchod, s.r.o.

Tatranská 11/239, Podolínec

IČO: 44578903

1 650,00 €

Tonery

SLORA exim, s.r.o.

Nová Ľubovňa 648

IČO: 36498823

1 872,17 €

 

Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za I.  štvrťrok 2015

 

(v zmysle § 102 ods. 4 Zákona NRSR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )

 

Predmet zakázky Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zakázky
Dodávka zemného plynu

 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO: 35815256

1 031,00 €

 

Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za III.  štvrťrok 2015

 

(v zmysle § 102 ods. 4 Zákona NRSR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )

 

Predmet zakázky Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zakázky
Oprava automobilu Škoda Roomster

 

Ľubomír Dlugolinský ALD MOBIL

Levočská 33, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO: 10769625

1 028,47 €

Kreslá OMRON

 

Ján Štucka-NÁBYTOK

065 12 Jakubany

IČO: 37682091

1 036,68 €

 

Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za IV.  štvrťrok 2015

 

(v zmysle § 102 ods. 4 Zákona NRSR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )

 

Predmet zakázky Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zakázky
Špeciálny automobil Peugeot EXPERT ALLURE L2

 

PGT s.r.o. koncesionár PEUGEOT

Petrovianska 38/A, Prešov

IČO: 36483516

30 988,00 €

Potraviny

 

Megas trade s.r.o.

Slavkovská 29, Kežmarok

IČO: 36499447

1 086,72 €

 

Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za I.  štvrťrok 2016

 

(v zmysle § 102 ods. 4 Zákona NRSR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )

 

Predmet zakázky Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zakázky
Dodávka zemného plynu

 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO: 35815256

1 005,00 €

 

 

 
 
Powered by Phoca Download

Zariadenie sociálnych služieb Jasoň

Slov. nár. povstania 8/15

061 01 Spišská Stará Ves

+421 52 41 81 392

Sekretariat@zssjason-ssves.vucpo.sk

 

 

© 2019 ZSS Jasoň. All Rights Reserved.