SPOLUPRÁCA S DOBROVOĽNÍČKAMI

            Sú to jednoducho anjeli v podobe ľudských bytostí, s nádherným vnútrom, láskavým srdcom, darmi, ktoré rozdávajú našim prijímateľom sociálnych služieb ako aj celému kolektívu ZSS Jasoň. Sú to naše úžasné dobrovoľníčky, s ktorými ZSS Jasoň spolupracuje už niekoľko rokov a tej spolupráci sa nesmierne tešíme. Radujú sa s našimi úspechmi, pomáhajú v čase skúšok a zakaždým sú v ZSS Jasoň vítané ako osoby, ktoré si nesmierne vážime. Ďakujeme za perfektnú spoluprácu a tešíme sa na ďalšie aktivity realizované spolu s Vami.

  

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI A DODÁVATEĽMI

 

 

DENAR, spol. s.r.o.

Podolínec

DUNAJEC s.r.o.

Spišská Stará Ves

Ján Mešár DEKOR

Spišská Belá

 

 

      

LEKÁREŇ CYPRIÁN

SPIŠSKÁ STARÁ VES

 

 

SPOJENÁ ŠKOLA

SPIŠSKÁ STARÁ VES

 

Zariadenie sociálnych služieb Jasoň

Slov. nár. povstania 8/15

061 01 Spišská Stará Ves

+421 52 41 81 392

Sekretariat@zssjason-ssves.vucpo.sk

 

 

© 2019 ZSS Jasoň. All Rights Reserved.