Zriaďovateľom ZSS Jasoň je od 1. januára 2005 Prešovský samosprávny kraj (PSK):

http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-socialny/

Zariadenie sociálnych služieb Jasoň

Slov. nár. povstania 8/15

061 01 Spišská Stará Ves

+421 52 41 81 392

Sekretariat@zssjason-ssves.vucpo.sk

 

 

© 2019 ZSS Jasoň. All Rights Reserved.