CENNÍK SLUŽIEB ZSS Jasoň

podľa VZN č. 28/2012 v znení VZN č. 30/2012 a VZN č. 43/2014

 

Poskytovanie soc. služieb

-          v domove sociálnych služieb:         

                                           

o   III. stupeň odkázanosti: 1,85 €
o   IV. stupeň odkázanosti: 2,06 €
o   V. stupeň odkázanosti: 2,26 €
o   VI. stupeň odkázanosti:  2,46 €

 

-          v špecializovanom zariadení:

                                                        

o   V. stupeň odkázanosti: 2,36 €
o   VI. stupeň odkázanosti:  2,57 €

 

Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je                                                                                                                                            

  0,15 €/na deň
Výška úhrady za upratovanie  0,25€/na deň
Výška úhrady za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva 0,25 €/na deň

                                              

Stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne s počtom odoberaných jedál

Racionálna: (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera)              3,05 €

              

  v% v €
raňajky 12 0,3660
desiata 9 0,2745
obed 40 1,2200
olovrant 9 0,2745
večera 30 0,9150

 

Diabetická: (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, večera 2)           3,81 €

                      

  v% v €
raňajky 11 0,4191
desiata 8 0,3048
obed 40 1,5240
olovrant 8 0,3048
večera 27 1,0287
večera 2 6 0,2286

 

Preprava motorovým vozidlom značky – Peugeot   

                               

za 1 km prepravnej vzdialenosti v meste 0,4038 €
za 1 km prepravnej vzdialenosti mimo mesta 0,4038 €
(čas – dĺžka prepravy) za každú začatú polhodinu 1,95 €

 

Preprava motorovým vozidlom značky – Škoda

                                                                             

za 1 km prepravnej vzdialenosti v meste 0,2073 €
za 1 km prepravnej vzdialenosti mimo mesta 0,1619 €
(čas – dĺžka prepravy) za každú začatú polhodinu 1,95 €

 

Zariadenie sociálnych služieb Jasoň

Slov. nár. povstania 8/15

061 01 Spišská Stará Ves

+421 52 41 81 392

Sekretariat@zssjason-ssves.vucpo.sk

 

 

© 2019 ZSS Jasoň. All Rights Reserved.