Symbolika motýľa v názve

ZSS Jasoň

 

     Obrazne vyjadrené, podobne ako motýľ priťahuje pozornosť svojou dokonalou krásou a pre svoju krehkosť pohybu očaruje ľudské oko, tak aj starostlivosť o človeka, ktorému poskytujeme sociálne služby v ZSS Jasoň nás obdobne napĺňa a svojou rozmanitosťou neustále fascinuje.

     Tak ako motýľ vyvoláva pocit ľahkostí žitia, podobne sa usilujeme aj obyvateľom tohto zariadenia sociálnych služieb vytvárať priestor pre dôstojný život, naplnený pokojom, radosťou a ľudským prístupom.

     Keď sa ocitáme v blízkosti motýľa, sme dokonca poctení jeho spoločnosťou a naplnení radosťou z jeho letu. Podobne v prítomnosti našich prijímateľov sociálnych služieb, vďaka ktorým smieme napĺňať aj my svoje profesionálne poslanie, je pre nás cťou spoznávať ich životné príbehy, prijímať od nich vzácne poučenia a dennodenne si vzájomne preukazovať úctu, starostlivosť a rešpekt.

  

Zariadenie sociálnych služieb Jasoň

Slov. nár. povstania 8/15

061 01 Spišská Stará Ves

+421 52 41 81 392

Sekretariat@zssjason-ssves.vucpo.sk

 

 

© 2019 ZSS Jasoň. All Rights Reserved.